چهارشنبه صبح بخیر

با Patrick Coffee نظر


حزب در یکی از آخرین تبلیغات VB & P برای Reebok می ماند. (این نمونه هر چند.)

ما اگر قبلا شنیده اید، ما را متوقف کنید: Peloton یک بررسی دیجیتال را آغاز کرد یک ظرف غذا لعنتی بزرگ . اخبار نیست.

-چه نقش باید در عرصه های خلاق بازی کند؟ “هیچ” پاسخ قابل قبول نیست .

-ICYMI، مادر لندن آژانس خلاقانه سال .

آیا میخواهید Martin Sorre را بخوانید در مورد تجربه مهاجران ؟

بازاریابی انجام می شود در انگلیس، با وجود عدم اطمینان بر Brexit. شاید هر کس در نهایت متوجه ترزا می شد، رئیس نیست.

اولین رسمی رسمی کسب و کار پس از کسب و کار جدید کسب و کار است تولید گوشی هوشمند چینی OnePlus.

-Assley Madison یک سازمان تورنتو را انتخاب کرد برای تبلیغات جدید خود. (این شرکت در آن شهر مستقر است.)

نظرات

٪٪ item_read_more_button ٪٪