ممنوعیت عمران خان Tinder و Grindr در پاکستان “ریا” است

منتقدان می گویند ممنوعیت برنامه دوستیابی برای جلب رضایت جناح های محافظه کار و نشانه ضعف است ، زیرا برای حمزه بلوچ ، گریندر زندگی خود را تغییر داد. به عنوان یک مرد همجنسگرا در پاکستان ، جمهوری اسلامی که همجنسگرایی مجازات 10 سال زندان را دارد ، ابزار او برای

٪٪ مورد_دکمه_ بیشتر_بخوانید ٪٪