فیلم های این هفته در تلویزیون: 8 – 14 مارس: “همه مردان رئیس جمهور”


Translating…

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

FOUR STAR FILMS

Top rated movies and made-for-TV films airing the week of the week of March 8 – 14, 2020
All the President’s Men (1976) TCM Sat. 5 p.m.

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) TCM Sat. 7:30 p.m.

Dances With Wolves (1990) Encore Sun. 11:26 a.m. Encore Sun. 9 p.m.

Deliverance (1972) Sundance Sun. 11:30 a.m.

The Exorcist (1973) Sundance Sat. 2 a.m.

Forrest Gump (1994) Encore Sun. 7:35 a.m. Encore Sun. 4:44 p.m. Encore Thur. 2:20 p.m. Encore Thur. 10 p.m. Encore Fri. 8:27 a.m.

Glory (1989) EPIX Wed. 4 p.m.

Platoon (1986) Showtime Sat. 1:30 p.m.

Schindler’s List (1993) Starz Tues. 1:33 p.m.

The Shining (1980) IFC Sun. 9:45 a.m. AMC Fri. 9:30 a.m.

Stand by Me (1986) POP Tues. 4 p.m.

The Stunt Man (1980) Cinemax Sun. 7 a.m.

The Terminator (1984) Showtime Thur. 3:30 p.m. Showtime Fri. 2:15 a.m.

The Treasure of the Sierra Madre (1948) TCM Sat. 11 p.m.

Unforgiven (1992) Sundance Sun. 8 p.m. Sundance Mon. 2:30 p.m.

Young Frankenstein (1974) Encore Sat. 8:12 p.m.

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

BRAVO, IFC & SUNDANCE IN PRIMETIME

Bravo, IFC & Sundance in primetime, airing the week of the week of March 8 – 14, 2020
Aliens vs. Predator: Requiem (2007) ★★ IFC Wed. 6:30 a.m. IFC Thur. 3:32 a.m.

Along Came a Spider (2001) ★★ Sundance Thur. 10:30 a.m. Sundance Fri. 2 a.m.

American Sniper (2014) ★★★ IFC Thur. 8 p.m. IFC Fri. 8:15 a.m.

Anaconda (1997) ★ Sundance Sun. 1:30 a.m.

Argo (2012) ★★★ IFC Thur. 5:15 p.m. IFC Fri. 5:30 a.m.

AVP: Alien vs. Predator (2004) ★★ IFC Tues. 4:30 p.m. IFC Wed. 11 a.m.

Bangkok Dangerous (2008) ★ IFC Tues. 9:15 a.m.

Blazing Saddles (1974) ★★★ Sundance Mon. 8 p.m. Sundance Tues. 12:30 p.m.

Braveheart (1995) ★★★ Sundance Sun. 2 p.m. Sundance Mon. 1 a.m. AMC Mon. 9:30 a.m. BBC America Wed. 8 p.m. BBC America Thur. Noon

Bride Wars (2009) ★ Sundance Tues. 3:30 p.m. Sundance Wed. 1 p.m.

Cloverfield (2008) ★★★ IFC Sun. 1 p.m.

Deliverance (1972) ★★★★ Sundance Sun. 11:30 a.m.

Elysium (2013) ★★★ IFC Wed. 8 p.m. IFC Wed. 11:02 p.m.

The Exorcist (1973) ★★★★ Sundance Sat. 2 a.m.

First Blood (1982) ★★★ AMC Fri. 10:35 p.m. AMC Sat. 1:30 p.m. Sundance Sat. 3 p.m. Sundance Sat. 7 p.m.

Full Metal Jacket (1987) ★★★ IFC Sun. 5:15 p.m. IFC Mon. 2 a.m. IFC Thur. 11 p.m. IFC Fri. 11:15 a.m.

The Ghost and Mr. Chicken (1966) ★★ Sundance Fri. 11 a.m.

Gladiator (2000) ★★★ IFC Sun. 10:30 p.m. IFC Mon. 10:30 a.m.

Halloween (2007) ★ IFC Sun. 7:15 a.m.

I Am Legend (2007) ★★★ IFC Tues. 9 p.m. IFC Tues. 11:15 p.m.

Joe Kidd (1972) ★★★ Sundance Sun. 6 p.m. Sundance Sun. 11 p.m.

Just Friends (2005) ★★ Bravo Sat. 11:24 p.m. Bravo Sun. 1:30 a.m.

Machete Kills (2013) ★★ IFC Tues. 11:30 a.m.

Maid in Manhattan (2002) ★★ Sundance Tues. 5:30 p.m. Sundance Wed. Noon

Mission: Impossible (1996) ★★ IFC Sat. 1 p.m.

Mission: Impossible II (2000) ★★★ IFC Thur. 8:15 a.m.

Mission: Impossible III (2006) ★★★ IFC Thur. 11:15 a.m.

Mortal Kombat: Annihilation (1997) ★ IFC Mon. 6 a.m.

Planet Terror (2007) ★★★ IFC Thur. 6 a.m.

Predator (1987) ★★★ IFC Sun. 2:45 p.m.

Predator 2 (1990) ★★ IFC Tues. 2 p.m. IFC Wed. 8:30 a.m.

Predators (2010) ★★ IFC Tues. 6:30 p.m. IFC Wed. 1:30 a.m.

The Princess Bride (1987) ★★★ Sundance Tues. 8 p.m. Sundance Tues. 10 p.m.

The Professional (1994) ★★★ Sundance Mon. Noon

Rambo III (1988) ★★ Sundance Sat. 11 p.m.

Rambo: First Blood Part II (1985) ★★ Sundance Sat. 5 p.m. Sundance Sat. 9 p.m.

Redemption (2013) ★★ IFC Tues. 7 a.m. IFC Sat. 10:45 a.m.

The Shakiest Gun in the West (1968) ★★ Sundance Fri. 8:30 a.m.

The Shining (1980) ★★★★ IFC Sun. 9:45 a.m. AMC Fri. 9:30 a.m.

Sleepless in Seattle (1993) ★★★ Sundance Tues. 1 p.m. Sundance Wed. 10:30 a.m.

Stir Crazy (1980) ★★★ Sundance Wed. 2:30 a.m.

Stripes (1981) ★★ Sundance Mon. 5:30 p.m. Sundance Mon. 10 p.m. Sundance Tues. 10:30 a.m. EPIX Thur. 6:10 p.m. AMC Sat. 6 a.m.

300 (2006) ★★★ IFC Sun. 8 p.m. IFC Mon. 8 a.m. BBC America Tues. 8 p.m. BBC America Wed. 12:45 p.m.

Underworld (2003) ★★ IFC Wed. 4 a.m. IFC Wed. 3:30 p.m.

Underworld: Evolution (2006) ★★ IFC Wed. 1 p.m.

Underworld: Rise of the Lycans (2009) ★★ IFC Wed. 6 p.m. IFC Thur. 1:32 a.m.

Unforgiven (1992) ★★★★ Sundance Sun. 8 p.m. Sundance Mon. 2:30 p.m.

Watchmen (2009) ★★ IFC Sat. 11 p.m.

We Were Soldiers (2002) ★★★ IFC Thur. 2:15 p.m. IFC Fri. 1:45 a.m.

X-Men (2000) ★★★ IFC Sat. 3:30 p.m. IFC Sun. 5:15 a.m.

X-Men 2 (2003) ★★★ IFC Sat. 5:45 p.m. IFC Sun. 2:30 a.m.

X-Men: The Last Stand (2006) ★★ IFC Sat. 8:30 p.m.

Young Guns (1988) ★★ Sundance Tues. 2:30 a.m.

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

BOX OFFICE HITS

Movies that scored big at the box office, airing the week of the week of March 8 – 14, 2020
American Sniper (2014) ★★★ IFC Thur. 8 p.m. IFC Fri. 8:15 a.m.

Avengers: Age of Ultron (2015) ★★★ TNT Sat. 9:45 p.m.

Bad Boys II (2003) ★★ VH1 Sat. 1:40 p.m. VH1 Sat. 10 p.m.

La Bamba (1987) ★★★ Ovation Tues. 11:30 p.m. Ovation Wed. 1:30 p.m.

Batman (1989) ★★★ AMC Sun. 10:19 a.m.

Batman Forever (1995) ★★ AMC Sun. 4:19 p.m.

Batman Returns (1992) ★★ AMC Sun. 1:19 p.m.

Blazing Saddles (1974) ★★★ Sundance Mon. 8 p.m. Sundance Tues. 12:30 p.m.

Braveheart (1995) ★★★ Sundance Sun. 2 p.m. Sundance Mon. 1 a.m. AMC Mon. 9:30 a.m. BBC America Wed. 8 p.m. BBC America Thur. Noon

Casper (1995) ★★★ Freeform Tues. Noon

Clear and Present Danger (1994) ★★★ AMC Sat. 2:45 a.m.

Congo (1995) ★★ Cinemax Mon. 10:45 p.m. Cinemax Fri. 10:28 a.m.

Dances With Wolves (1990) ★★★★ Encore Sun. 11:26 a.m. Encore Sun. 9 p.m.

The Day After Tomorrow (2004) ★★ HBO Sun. 11:06 a.m. HBO Thur. 10:05 a.m.

Deep Impact (1998) ★★ AMC Wed. 10:35 p.m. AMC Thur. 3 p.m.

Dick Tracy (1990) ★★★ Cinemax Fri. 2:35 a.m.

Die Hard (1988) ★★★ Cinemax Thur. 1:25 a.m.

Dr. Dolittle 2 (2001) ★★ Freeform Fri. 11 a.m. Freeform Sat. Noon

Dr. Seuss’ the Lorax (2012) ★★ Freeform Mon. 5 p.m.

Edward Scissorhands (1990) ★★★ Freeform Sat. 7 a.m.

The Exorcist (1973) ★★★★ Sundance Sat. 2 a.m.

Far and Away (1992) ★★★ Cinemax Fri. 8:05 a.m.

The Fast and the Furious (2001) ★★ WGN America Tues. 4 p.m. WGN America Sat. 6 a.m. WGN America Sat. 2:30 p.m.

Fast Five (2011) ★★ HBO Wed. 9 p.m. HBO Sat. 5:45 p.m.

Fatal Attraction (1987) ★★★ TMC Mon. 10 p.m. TMC Sat. 1:30 a.m.

Field of Dreams (1989) ★★★ Starz Wed. 8:30 a.m.

The Firm (1993) ★★★ Ovation Sat. 8 p.m.

First Blood (1982) ★★★ AMC Fri. 10:35 p.m. AMC Sat. 1:30 p.m. Sundance Sat. 3 p.m. Sundance Sat. 7 p.m.

The First Wives Club (1996) ★★★ POP Fri. 5 p.m. POP Sat. 1 p.m.

A Fish Called Wanda (1988) ★★★ HBO Fri. 4:15 a.m.

Flashdance (1983) ★★ TMC Sun. 3:05 p.m. TMC Mon. 5 a.m. TMC Tues. 8:50 a.m. TMC Tues. 6:25 p.m. TMC Fri. 11:45 p.m.

Forrest Gump (1994) ★★★★ Encore Sun. 7:35 a.m. Encore Sun. 4:44 p.m. Encore Thur. 2:20 p.m. Encore Thur. 10 p.m. Encore Fri. 8:27 a.m.

48 HRS. (1982) ★★★ Encore Sat. 10:59 p.m.

Four Weddings and a Funeral (1994) ★★★ Starz Mon. 6:47 a.m. Starz Mon. 4:59 p.m.

Friday the 13th (1980) ★★ Syfy Fri. Noon Syfy Fri. 8 p.m.

Full Metal Jacket (1987) ★★★ IFC Sun. 5:15 p.m. IFC Mon. 2 a.m. IFC Thur. 11 p.m. IFC Fri. 11:15 a.m.

Furious 7 (2015) ★★★ FX Sat. 8 p.m.

Gladiator (2000) ★★★ IFC Sun. 10:30 p.m. IFC Mon. 10:30 a.m.

Good Will Hunting (1997) ★★★ Showtime Sun. 11:15 a.m.

The Goonies (1985) ★★★ Paramount Fri. 1:30 a.m.

The Green Mile (1999) ★★★ AMC Thur. 11:05 p.m. AMC Fri. 1 p.m.

Grown Ups (2010) ★ Paramount Thur. 6:30 p.m. Paramount Thur. 10 p.m.

The Hangover (2009) ★★★ E Sat. 9:30 p.m.

Hannibal (2001) ★★ Starz Fri. 2:50 a.m.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) ★★★ Syfy Sat. 2:04 p.m.

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) ★★★ Syfy Sat. 9 p.m.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) ★★★ Syfy Sat. 5:58 p.m.

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) ★★★ Syfy Sat. 1 a.m. Syfy Sat. 10:30 a.m.

Hitch (2005) ★★★ POP Tues. 6 p.m. POP Tues. 9:31 p.m.

How the West Was Won (1962) ★★★ TCM Sat. 2 p.m.

Hulk (2003) ★★ Starz Fri. 2:27 p.m. Starz Sat. 4:23 a.m.

The Hunt for Red October (1990) ★★★ TMC Wed. 10:10 p.m.

I Am Legend (2007) ★★★ IFC Tues. 9 p.m. IFC Tues. 11:15 p.m.

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) ★★ Starz Sun. 8:30 a.m.

In the Line of Fire (1993) ★★★ Starz Fri. 7:29 a.m. Starz Fri. 5:48 p.m.

Independence Day (1996) ★★★ Paramount Wed. 11 p.m.

Iron Man (2008) ★★★ USA Sat. 7:45 p.m. USA Sat. 10:30 p.m.

Iron Man 3 (2013) ★★★ FX Sun. 4 p.m.

Iron Man 2 (2010) ★★ EPIX Sun. 6:55 p.m. EPIX Mon. 12:35 p.m.

The Karate Kid Part II (1986) ★★ AMC Wed. 12:30 p.m. AMC Thur. 10 a.m.

The Karate Kid (1984) ★★★ AMC Tues. 3 p.m. AMC Wed. 9:30 a.m.

Kung Fu Panda (2008) ★★★ Freeform Mon. 7 p.m. Freeform Tues. 11 a.m.

Kung Fu Panda 2 (2011) ★★★ Freeform Mon. 9 p.m. Freeform Tues. 1 p.m.

Lara Croft: Tomb Raider (2001) ★★ Syfy Sun. 7 p.m. Syfy Mon. 4:30 p.m.

A League of Their Own (1992) ★★★ CMT Sun. 2:30 p.m. CMT Sun. 8 p.m. CMT Sat. Noon CMT Sat. 8 p.m.

Legal Eagles (1986) ★★ Encore Wed. 3:39 p.m. Encore Sat. 2:17 a.m.

Legally Blonde (2001) ★★ AXS Wed. 6 p.m. AXS Wed. 8:15 p.m. AXS Thur. 2:45 p.m. Ovation Fri. 4 p.m.

Lethal Weapon 3 (1992) ★★★ Ovation Tues. 9 p.m. Ovation Wed. 4 p.m.

Lethal Weapon 2 (1989) ★★★ Ovation Tues. 6:30 p.m.

Liar Liar (1997) ★★ CMT Tues. 11:30 p.m. CMT Wed. 1:30 a.m.

Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012) ★★ HBO Sat. 7:25 a.m.

The Matrix Reloaded (2003) ★★★ BBC America Sun. 1 p.m. BBC America Sun. 10 p.m. AMC Sat. 9 p.m.

The Matrix Revolutions (2003) ★★ BBC America Sun. 4 p.m. BBC America Mon. 1 a.m. AMC Sun. Noon

The Matrix (1999) ★★★ BBC America Sun. 10 a.m. BBC America Sun. 7 p.m. AMC Sat. 6 p.m. AMC Sun. 3:19 a.m.

Miss Congeniality (2000) ★★ TBS Sun. 4 p.m. TBS Sun. 11 p.m.

Mission: Impossible (1996) ★★ IFC Sat. 1 p.m.

Mission: Impossible II (2000) ★★★ IFC Thur. 8:15 a.m.

Mr. Deeds (2002) ★ EPIX Fri. 11:45 p.m. Comedy Central Sat. 5:45 p.m.

Mrs. Doubtfire (1993) ★★★ HBO Thur. 12:10 p.m.

My Best Friend’s Wedding (1997) ★★★ EPIX Fri. 8 p.m.

Notting Hill (1999) ★★ HBO Wed. 5 a.m.

The Nutty Professor (1996) ★★★ Freeform Wed. 11 a.m. Freeform Wed. Noon

Ocean’s Eleven (2001) ★★★ Paramount Sat. 2:30 p.m. Paramount Sat. 8:30 p.m.

Out of Africa (1985) ★★★ Cinemax Wed. 6:40 a.m.

Pearl Harbor (2001) ★★ HBO Tues. 5:55 p.m.

Phenomenon (1996) ★★ TMC Sun. 1 p.m. TMC Sun. 11:30 p.m. TMC Thur. 8 p.m.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) ★★ Freeform Tues. 5:30 p.m.

Platoon (1986) ★★★★ Showtime Sat. 1:30 p.m.

The Poseidon Adventure (1972) ★★ TCM Mon. 5 p.m.

Predator (1987) ★★★ IFC Sun. 2:45 p.m.

Pretty Woman (1990) ★★★ Freeform Sun. 3:10 p.m.

Rambo III (1988) ★★ Sundance Sat. 11 p.m.

Rambo: First Blood Part II (1985) ★★ Sundance Sat. 5 p.m. Sundance Sat. 9 p.m.

Schindler’s List (1993) ★★★★ Starz Tues. 1:33 p.m.

The Shining (1980) ★★★★ IFC Sun. 9:45 a.m. AMC Fri. 9:30 a.m.

Shrek (2001) ★★★ Nickelodeon Sat. 3 p.m.

Skyfall (2012) ★★★ Syfy Mon. 11 a.m. Syfy Tues. 12:53 p.m.

Sleepless in Seattle (1993) ★★★ Sundance Tues. 1 p.m. Sundance Wed. 10:30 a.m.

Speed (1994) ★★★ AMC Wed. 8 p.m. AMC Thur. 5:30 p.m.

Stand by Me (1986) ★★★★ POP Tues. 4 p.m.

Star Trek II: The Wrath of Khan (1982) ★★★ EPIX Tues. 10 p.m. EPIX Wed. 10:35 a.m.

Star Wars: The Force Awakens (2015) ★★★ TNT Sat. 4 p.m.

Stepmom (1998) ★★ Ovation Sun. 4 p.m. Ovation Sat. 11:30 p.m.

Stir Crazy (1980) ★★★ Sundance Wed. 2:30 a.m.

Stripes (1981) ★★ Sundance Mon. 5:30 p.m. Sundance Mon. 10 p.m. Sundance Tues. 10:30 a.m. EPIX Thur. 6:10 p.m. AMC Sat. 6 a.m.

Tangled (2010) ★★★ Starz Wed. 6:47 a.m.

Ted (2012) ★★★ TBS Fri. 10 p.m. TBS Sat. 3:30 a.m.

The Terminator (1984) ★★★★ Showtime Thur. 3:30 p.m. Showtime Fri. 2:15 a.m.

Time Bandits (1981) ★★★ Cinemax Tues. 4:10 a.m.

Top Gun (1986) ★★★ AMC Fri. 8 p.m. AMC Sat. 3:30 p.m.

Transformers: Revenge of the Fallen (2009) ★★ TNT Wed. 10 p.m.

True Grit (2010) ★★★ EPIX Wed. 2:10 p.m.

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (2011) ★★ Freeform Sat. 8:40 p.m.

The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (2012) ★★ Freeform Sat. 11:20 p.m.

The Twilight Saga: Eclipse (2010) ★★ Freeform Sat. 5:40 p.m.

The Twilight Saga: New Moon (2009) ★★ Freeform Sat. 2:30 p.m.

Twister (1996) ★★★ Freeform Tues. 8:30 p.m. Freeform Wed. 5:30 p.m.

2 Fast 2 Furious (2003) ★★ WGN America Tues. 6 p.m. WGN America Sat. 8 a.m. WGN America Sat. 4:30 p.m.

Under Siege (1992) ★★★ AMC Tues. 10:30 p.m. AMC Wed. 3 p.m.

Unforgiven (1992) ★★★★ Sundance Sun. 8 p.m. Sundance Mon. 2:30 p.m.

Vanilla Sky (2001) ★★ Starz Thur. 4:32 a.m.

Wayne’s World (1992) ★★ Starz Sat. 6:43 a.m.

X-Men (2000) ★★★ IFC Sat. 3:30 p.m. IFC Sun. 5:15 a.m.

X-Men: The Last Stand (2006) ★★ IFC Sat. 8:30 p.m.

X2: X-Men United (2003) ★★★ UNIMAS Sat. 10 p.m. KFTR Sun. 1 a.m.

Young Frankenstein (1974) ★★★★ Encore Sat. 8:12 p.m.

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

THIS WEEK’S MOVIES A-Z

An alphabetical listing of movies on TV the week of the week of March 8 – 14, 2020

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z

A

Four Star Films,Box Office Hits,Indies and Imports,Movies A – Z

abcdefghij k “target =” _ blank “> k – l m n o – p – q r s t a> – u v w x y z

Aaliyah: Princess of R&B (2014 ) ★★ Alexandra Shipp، Rachael Crawford. داستان این احساس موسیقی ، از کشف او در برنامه تلویزیونی “جستجوی ستاره” تا مرگ غم انگیز او در یک سقوط هواپیما. (NR) 1 ساعت و 28 دقیقه. اووینگ b> شنبه 1 صبح اوووین b> شنبه 9 صبح

کشتی را رها کنید! b> (1957) ★★★ Tyrone Power ، مای Zetterling. جیره های کوتاه از یک آستر غرق شده باعث می شوند قایق یک قایق نجات بسته بندی شده برای قربانی کردن افراد ضعیف است. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. TCM دوشنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

درباره آخرین شب b> (2014) ★★★ کوین هارت ، مایکل االی. چهار تک آهنگ لس آنجلس شیمی غیرقابل انکار را تجربه می کنند و برای پیروی از جذابیت خود به نتیجه گیری منطقی می پردازند. پس از آن ، هر زوج جدید سعی می کنند در دنیای واقعی دوام داشته باشند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. بهتر است ساعت 8:30 بعد از ظهر. شنبه 2:30 p.m.

پذیرش شده b> (2006) ★★ جاستین لانگ ، جونا هیل. پس از تلاش و ناکامی در ورود به دانشگاه ، یک ارشد دبیرستانی و دوستانش والدین و همسالان خود را با ایجاد دانشگاه خودشان گول می زنند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. سه شنبه 12:08 p.m. سه شنبه 10:49 p.m.

اسکان (2018) کت فاستر ، پاتریک هوزینجر. یک زن تصمیم می گیرد تا همه افراد اطراف خود را کنار بگذارد و به سفری خلاقانه می رود تا به زندگی معنا پیدا کند. (NR) TMC جمعه 8:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

اداره تنظیم b> (2011) ★★ مت دیمون ، امیلی بلانت. یک سیاستمدار جاه طلب پس از نگاه کردن به آینده خود ، با عوامل سرنوشت خود سر می زند تا با زنی که دوستش دارد ، باشد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. HBO i> ساعت 6:10 بعد از ظهر. HBO شنبه 2:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

Adrift (2018) ★★★ Shailene Woodley، Sam Claflin. اعتصاب فاجعه هنگامی که تامی اولدمام و ریچارد شارپ به طوفان می روند که قایق خود را در ویرانه ها می گذارد. با ریچارد به شدت مجروح و هیچ امیدی به نجات ، تامی برای نجات خود و تنها مردی که تا به حال دوستش داشته باید با زمان مسابقه دهد. (PG-13) 2 ساعت. Showtime Thur. 11:45 دقیقه بعد از ظهر.

Adventureland (2009) ★★★ جسی آیزنبرگ ، کریستن استوارت. بعد از اینکه والدینش از تأمین بودجه سفر طولانی مدت خود به اروپا امتناع ورزند ، یک دانشکده کالج در یک پارک تفریحی کار می کند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. سه شنبه 8:41 دقیقه بعد از ظهر. Encore سه شنبه 9 بعد از ظهر p>

After Earth (2013) ★ Jaden Smith ، ویل اسمیت. در حالی که پدرش درگیر خراب شدن فضاپیمای آنها شد ، یک جوان در سطح زمین خصمانه زمین در حال حرکت است تا چراغ نجات خود را بازیابی کند و برای کمک به آن سیگنال می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. سفیعی ساعت 11 بعد از ظهر Syfy Thur. ساعت 5:45 بعد از ظهر p>

پس از عروسی b> (2019) جولیان مور ، میشل ویلیامز. ایزابل با جستجوی بودجه برای پرورشگاه خود در هند ، برای دیدار با ترزا ، یک نیکوکار ثروتمند ، به نیویورک سفر می کند. دعوت برای حضور در یک عروسی ، مجموعه ای از وقایع را فراموش می کند که در آن گذشته به عنوان پرده از اسرار پرده بر می گردد. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. ستاره> خورشید. 10:07 دقیقه بعد از ظهر. Starz جمعه ساعت 11:46 بعد از ظهر. استارز i> 2:15 p.m.

سن تابستان (2018) پیتر استورماره ، جیک رایان. یک نوجوان بی دست و پا تلاش می کند وقتی خانواده اش در یک شهر ساحلی کوچک در کالیفرنیا نقل مکان می کند با بچه های جالب همخوانی داشته باشد. (NR) 1 ساعت. 29 دقیقه. TMC> خورشید. ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر. TMC Thur. 9 بامداد. TMC جمعه 5:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

آلفی b> (2004) Law قانون یهود ، ماریسا تومی. یک لندنیایی در حالی که به عنوان یک مسافر در نیویورک کار می کند ، راه های زنانه خود را ادامه می دهد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. Cinemax چهارشنبه 11:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

Alibi Ike (1935) oe جو E. Brown ، Olivia de Havilland. یک بازیگر توپساز خارج از خانه که به سبک غیرقابل توصیف مشهور است ، با یک دختر و گانگستر مشکل بزرگی در لیگ پیدا می کند. (NR) 1 ساعت. 13 دقیقه. TCM چهارشنبه 7:45 p.m.

آلیس از طریق شیشه به دنبال b> (2016) ★★ جانی دپ ، آن هاتاوی. اکشن زنده / متحرک. پس از بازگشت به اندلند ، آلیس مأموریتی را از ملکه سفید دریافت می کند تا به موقع سفر کند تا خانواده ماد هاتر را نجات دهد. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه. TNT سه شنبه 1:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

بیگانگان در مقابل Predator: Requiem (2007) ★★ استیون پاسکاله ، ریکو آیلسورث. ساکنان یک شهر کلرادو درگیر جنگ طولانی مدت بین دو نژاد مرگبار بیگانه شدند. (ر) 1 ساعت. 34 دقیقه. IFC چهارشنبه ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر. IFC Thur. 3:32 دقیقه بعد از ظهر.

Alita: Angel Angel (2019) ★★ روزا سالازار ، کریستوف والس. متحرک آلیتا سایبورگ آینده نگر است که در کلینیک پزشک از خواب بیدار می شود و هیچ خاطره ای از او ندارد. او به زودی باید از توانایی های خارق العاده خود برای مبارزه با نیروهای کشنده استفاده کند ، در حالی که می کوشد حقیقت را در پشت گذشته اسرارآمیز خود کشف کند. (PG-13) 2 ساعت. 2 دقیقه. HBO دوشنبه ساعت 6:50 بعد از ظهر. HBO Thur. 2:20 p.m.

زنده b> (2019) سربازان زخمی از جنگ باز می گردند و یاد می گیرند با واقعیت های جدید خود کنار بیایند. (NR) 1 ساعت. 6 دقیقه. EPIX جمعه 6:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

همه چیز درباره بنیامین ها b> (2002) ★★ Cube Ice، Mike Epps. یک شکارچی فضل و یک هنرمند هنرمند با هم همکاری می کنند تا بلیط قرعه کشی از گروهی از سارقان الماس را بازیابی کنند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. خورشید. 6:30 p.m.

All for Love (2017) Sara Rue، Steve Bacic. پس از بررسی های منفی و کاهش فروش آخرین کتاب های او ، یک نویسنده رمان های عاشقانه برای تحقیقات در مورد آخرین کتاب خود با برادر سردبیر خود جفت می شود. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. هالمارک> خورشید. ساعت 4 بعد از ظهر. p>

All Revue Girl (1940) ژوئن آلیسون. شهردار برای دیدار با یک خواننده اپرا به ایستگاه قطار می رود. (NR) TCM سه شنبه 6:45 p.m.

All of My Heart: Inn Love (2017) Lacey Chabert، Brennan Elliott. برایان و جنی در حال آماده شدن برای بزرگ شدن تختخواب و صبحانه خود ، هتل مسافرتی Emily’s Country Inn هستند ، هنگامی که طوفان بزرگی در شهر باک رخ می دهد. برایان موافقت کرد که برای تقویت بودجه خود به وال استریت برگردد ، در حالی که جنی می کوشد تا افتتاحیه را ادامه دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. تور. 8 ص. p>

همه آقایان رئیس جمهور b> (1976) ★★★★ رابرت ردفورد ، داستین هافمن. باب وودوارد واشنگتن پست و کارل برنشتاین استراحت واترگیت را به کاخ سفید گره زدند. (PG) 2 ساعت. 18 دقیقه. TCM شنبه 5 ص. p>

همه حرکت درست b> (1983) ★★★ تام کروز ، کریگ T. نلسون. یک مربی دبیرستانی در شهر پنسیلوانیا در تلاش است رویای بورس قهرمان فوتبال را فریب دهد. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. Cinemax دوشنبه ساعت 11:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

همه چیزهای ولنتاین b> (2015) سارا رافیت ، سام صفحه. یک وبلاگ نویسی که در روز ولنتاین شانس وحشتناکی را تجربه می کند ، با یک دامپزشک خوش تیپ دیدار می کند. وقتی فهمید که او کسی است که درباره سخنان خود اظهار نظرهای بی ادبی می کند ، شروع به سؤال می کند که آیا واقعاً شانس او ​​تغییر کرده است. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. هالمکر س> 2 ص. p>

Allegiant (2016) ★ Shailene Woodley، Theo James. تریس و چهار در حالی که نبرد بی رحمانه بشریت را تهدید می کند ، سفر به آن سوی دیوار که شیکاگو را محاصره می کند برای یافتن راه حل صلح آمیز برای شهر در آغوش خود ، محاصره می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 1 دقیقه. TNT خورشید. 5:30 بعد از ظهر p>

تنهایی در بازی b> (2018) نمایه ای از مبارزات مداوم ورزشکاران LGBTQ در سطح حرفه ای ، دانشگاهی و المپیک روبرو هستند. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. مخاطبان b> شنبه ساعت 7 بعد از ظهر مخاطبان شنبه 11 ص. p>

در کنار یک عنکبوت آمد b> (2001) – مورگان فریمن ، مونیکا پاتر. یک کارآگاه و یک مأمور سرویس مخفی در مورد آدم ربایی دختر یک سناتور از یک مدرسه تحقیق می کنند. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. ساندنس b> تور. 10:30 دقیقه بعد از ظهر. ساندنس i> ساعت 2 بعد از ظهر. p>

along Came Polly (2004) ★★ بن استیلر ، جنیفر آنیستون. مرد پس از تقلب همسرش هنگام زن ماه عسل ، با زن دیگری آرامش پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 30 دقیقه. HBO b> خورشید. 9:35 دقیقه بعد از ظهر. HBO جمعه 2:45 p.m.

Alpha & Omega: The Great Fureeze (2016) صداهای کیت هیگینز ، بن دیسینک. متحرک توله سگ های گرگ Stinky ، Claudette و Runt برای نجات پدر و مادر خود وارد یک کولاک می شوند. آنها به یک توله خرس خواب آلود و یک بز گوشت خوک پیوستند. (NR) 47 دقیقه. شنبه 6:39 دقیقه بعد از ظهر. p>

آلوین و سنجاب ها: تراشه جاده b> (2015) ★ جیسون لی ، تونی هیل. اکشن زنده / متحرک. با اعتقاد بر اینكه دیو قصد دارد به دوست دختر خود پیشنهاد دهد ، دوستان خزنده آلوین ، سایمون و تئودور برای جلوگیری از او سوار بر ادیسه ای متقابل كشور می شوند. (PG) 1 ساعت. 26 دقیقه Nickelodeon Sun. ظهر نیکلودئون i> 8 ص. p>

La amante de la mafia (1990) سونیا اینفانته ، اریک دل کاستیلو. una hermosa e immacable mujer maneja algunos negocios ilícitos de la mafia، y sabe enfrentar con valor a sus enemigos. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY Thur. 8 ص. p>

عاشقانه شگفت انگیز زمستانی (2020) مارشال ویلیامز ، جسی شرام. روزنامه نگار جولیا برای یافتن الهام از خانه به خانه باز می گردد و می یابد دوست دوران کودکی اش پیچ و خم برفی غول پیکر ساخته است و باعث می شود راه خود را برای رسیدن به عشق واقعی پیدا کند. (NR) 2 ساعت. ساعت 8 بعد از ظهر. p>

گانگستر آمریکایی b> (2007) ★★★ دنزل واشنگتن ، راسل کرو. یک مأمور سوار هارلم نبوغ و کدهای تجاری سختگیرانه را برای غلبه بر جرم سازمان یافته ترکیب می کند ، در حالی که یک پلیس کهنه کار راهی برای پایین آوردن وی جستجو می کند. (ر) 2 ساعت. 37 دقیقه. Starz دوشنبه ساعت 11:42 دقیقه بعد از ظهر. Starz دوشنبه 8:56 بعد از ظهر. Starz Thur. 5:20 بعد از ظهر. Starz جمعه 11:47 دقیقه بعد از ظهر. یک پوست سر ظالمانه از زندان اصلاح شده بیرون می آید و سعی می کند خطای راه های خود را به برادر نئو نازی خود نشان دهد. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر. p>

(2001) ★ کالین فارل ، اسکات کان. جسی جیمز و باند وی به منظور خنثی کردن بارون ریلی که مردم را از خانه های خود مجبور می کند ، بانک ها را سرقت می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. EPIX چهارشنبه 12:35 p.m.

تیرانداز از خفا آمریکایی b> (2014) ★★★ بردلی کوپر ، سیینا میلر. اسکنر و نیروی دریایی نیروی دریایی ایالات متحده ، کریس کایل کشته های بسیاری را در جبهه های نبرد در عراق نجات می دهد در حالی که تلاش می کند همسر و پدر خوبی برای عزیزان خود در آمریکا باشد. (ر) 2 ساعت. 12 دقیقه. IFC b> Thur. 8 بعد از ظهر. IFC جمعه 8:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

آمریکایی فوق العاده b> (2015) ★★ جسی آیزنبرگ ، کریستن استوارت. هنگامی که گذشته پنهانی او برای تعقیب و گریز او باز می گردد ، یک سنگسار در شهر کوچک باید از مهارتهای نهفته و مرگبار خود استفاده کند تا مانع بیرون آمدن سیا شود. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. EPIX سه شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

وحشت آمیتویل b> (1979) ★★ جیمز برولین ، مارگوت کیدر. یک زن و شوهر با حضور شیطانی در خانه جدیدشان ، مکان بسیاری از قتل های وحشتناک یک سال قبل ، می جنگند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. سه شنبه ساعت 6:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

آناکوندا b> (1997) ★ جنیفر لوپز ، یخ مکعب. یک شکارچی مار یک مستندساز را در جنگل برزیل فرمان می دهد و آنها را مجبور می کند با یک هیولا بجنگند. (PG-13) 1 ساعت. 29 دقیقه. ساندنس b> خورشید. 1:30 دقیقه بعد از ظهر. رابرت لانگدون ، سمبلگر هاروارد ، با دانشمند ایتالیایی به نیروهای پیوست تا از توطئه اخوان المسلمین باستان علیه واتیکان به نتیجه نرسد. (PG-13) 2 ساعت. 18 دقیقه. Starz جمعه 5:06 دقیقه بعد از ظهر.

آنا (2019) ★★ ساشا لوس ، لوک ایوانز. در زیر زیبایی شگفت انگیز یک زن راز نهفته است که باعث می شود قدرت و مهارت غیرقابل توصیف او برای تبدیل شدن به یکی از ترسناک ترین قاتلان این سیاره به وجود آید. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. HBO سه شنبه ساعت 11:30 بعد از ظهر p>

آنا و آخرالزمان b> (2017) ★★★ الا هانت ، مالکوم کاممین. هنگامی که آخرالزمان زامبی به شهر خواب آلود لیتل هان (Huten Haven) برخورد می کند ، در کریسمس ، آنا و نوجوان آنا و دوستان دبیرستانی او برای زنده ماندن باید جنگ ، آواز بخوانند و رقص بزنند ، با گروه ترکان و مغول های ارواح اطراف آنها. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. EPIX شنبه 6:25 بعد از ظهر. EPIX خورشید. ساعت 2:10 دقیقه بعد از ظهر. پادشاه سیام یک بیوه انگلیسی را استخدام می کند تا راه های جهان غرب را به فرزندان بسیاری خود آموزش دهد. (PG-13) 2 ساعت. 27 دقیقه. مخاطبان i> 5 بعد از ظهر. مخاطبان شنبه 9 بعد از ظهر مخاطبان b> Thur. ساعت 12:30 بعد از ظهر. p>

آن فرانک به یاد آورد b> (1995) ★★★ روایت شده توسط کنت برانگ ، گلن کلوز. فیلمبردار جان بلر قربانی 15 ساله هولوکاست را از طریق عکس ها ، نامه های خانوادگی و فیلم های نادر آرشیو پروفایل می کند. کنت برانق روایت می کند. (PG) 1 ساعت. 55 دقیقه. TCM جمعه 8:15 بعد از ظهر. p>

آرگو b> (2012) ★★★ بن افلک ، برایان کرنستون. در جریان بحران گروگانگیری در ایران ، یک متخصص استخراج در سیا به عنوان تهیه کننده فیلم هالیوود برای نجات شش آمریکایی که از شبه نظامیان ایرانی خارج شده اند و به سفیر کانادا پناه می برد ، معرفی می کند. (R) 2 ساعت. IFC Thur. 5:15 بعد از ظهر. IFC جمعه 5:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

زره پوش b> (2009) ★★ مت دیلون ، ژان رنو. Empleados de una compañía de camiones blindados planean un robo en Contra de su propia empresa. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. خورشید. 4 بعد از ظهر KFTR خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر UNIMAS خورشید. ساعت 11 بعد از ظهر. KFTR دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. p>

هنر ما b> (2017) تیلور کول ، استیو لوند. دکتر هیگینز مصمم است که در کالج بوستون موقعیتی پایدار را به دست آورد ، و او برای انجام این کار بر روی گالری بزرگ هنری متکی است. اما وقتی هنرمند ویترین خود را گم کرد ، تصمیم می گیرد که واکر سگ خود را به یک هنرمند معتبر مورد نیاز خود تبدیل کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 2 ص. p>

Aspern Papers (2018) جاناتان رایس مایرز ، جولی ریچاردسون. در قرن نوزدهم ونیز ، ایتالیا ، سردبیر جاه طلب مورتون وینت سعی می کند نامه های عاشقانه شاعر جفری آسپرن به جولیانا بوردورو – موزه و عاشق زیبایش – را دست بگیرد. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه TMC 11:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

در دروازه ابدیت b> (2018) ★★★ ویلم دافو ، دوست روپرت. وینسنت ون گوگ هنرمند مشهور اما عذاب سالهای پایانی سالهای خود را در Arles ، فرانسه گذراند و آثار هنری در دنیای طبیعی که او را احاطه کرده است ، نقاشی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. TMC جمعه 6:55 دقیقه بعد از ظهر. p>

جاذبه b> (2018) استیون سیگال ، رودی یانگبول. یک مأمور سابق نیروهای ویژه از بازنشستگی بیرون می آید و برای نجات یک زن ربوده شده ، تیم قدیمی خود را دوباره جمع می کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. TMC> Thur. ساعت 02:05 دقیقه بعد از ظهر. یک همسر ساده کشیش نروژی از مادر مهمان خود ، پیانیست مشهور کنسرت ، خشمگین است. (PG) 1 ساعت. 37 دقیقه. TCM دوشنبه 12:45 p.m.

Avengers: Age of Ultron (2015) ★★★ رابرت داونی جونیور ، کریس همسورث. هنگامی که وضعیت پرشکوه تونی استارک از یک برنامه صلح خیز ناخوشایند پیش می رود ، انتقام جویان باید مجدداً جمع شوند تا با یک شرور وحشتناک تکنولوژیکی که در معرض انقراض انسان قرار دارد نبرد کنند. (PG-13) 2 ساعت. 21 دقیقه. TNT i> 9:45 p.m.

El aviso inoportuno (1969) Eduardo Manzano، Enrique Cuenca. Dos hermanos van a la ciudad para buscar trabajo y ayudar a sus padres económicamente، sin mucho éxito. (NR) 1 ساعت. 27 دقیقه KWHY خورشید. 5 ص. p>

AVP: Alien vs Predator (2004) ★★ Sanaa Lathan ، Raoul Bova. اعضای یک گروه اعزامی دو گونه شریر فرامرزی را کشف می کنند که در قطب جنوب به مرگ می پردازند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. IFC سه شنبه 4:30 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

دور از او b> (2006) ★★★ جولی کریستی ، گوردون پینسانت. هنگامی که همسرش ، یک بیمار آلزایمر ، همسرش را ، یکی از ساکنان دیگر در خانه سالمندان خود ترجیح می دهد ، مرد گیج و عصبانی می شود. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. Cinemax شنبه 7:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

B

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

the Babadook (2014) ★★★ Essie Davis، Daniel هانشال یک بیوه مشکل دار کشف می کند که پسرش در مورد هیولا که از طریق صفحات کتاب کودکان وارد خانه آنها شده است ، حقیقت را می گوید. (NR) 1 ساعت. 33 دقیقه. TMC> خورشید. 6:25 بعد از ظهر. p>

کودک بوم b> (1987) ★★★ دایان کیتون ، هارولد رامیس. یک زن حرفه ای منهتن با یک دوست پسر زنده به طور ناگهانی یک دختر بچه را به ارث می برد و به سمت ورمونت حرکت می کند. (PG) 1 ساعت. 51 دقیقه. جمعه ظهر POP جمعه 2:30 بعد از ظهر. p>

راننده کودک b> (2017) ★★★ Ansel Elgort، Kevin Spacey. راننده با استعدادی که مجبور به کار برای یک رئیس جرم و جنایت است ، باید هنگام ورود به یک مأمور شکنجه جان ، عشق و آزادی را با موسیقی روبرو کند. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. Thur. 5 بعد از ظهر FX جمعه 2:30 بعد از ظهر. p>

قتل های مانیتور کودک b> (2020) ناتالی شارپ ، جان Cor. یک بچه نگهدار معتقد است که کارفرمایش پس از شنیدن طرح قتل در مانیتور کودک ، نقشه کشنده ای را کشیده است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر b> خورشید. ظهر طول عمر i> 4 بعد از ظهر. p>

کلوپ Baby-Sitters (1995) ★★ Schuyler Fisk ، Bre Blair. هفت دختر ، تقاضاهای مربوط به راه اندازی اردوگاه مهد کودک برای کودکان ، دردهای فزاینده نوجوانی را متعادل می کنند. (PG) 1 ساعت. 34 دقیقه. TMC> Thur. 1:30 p.m.

The Door Door Door Door (2017) هایلی داف ، مایکل ولچ. همسایه جدید گاوین و الکس در ابتدا دوستانه به نظر می رسند ، اما به طور فزاینده ای تهدیدآمیز و عجیب می شوند. آنها باید با هم کار کنند تا انگیزه های پیچیده وی را قبل از اینکه دیر شود کشف کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر i> ظهر

پسران بد b> (1995) ★★ مارتین لارنس ، ویل اسمیت. کشف کارآگاهان میامی در حالی که تحقیق در مورد قتل های مرتبط با هروئین سرقت شده زندگی می کنند. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. شنبه ساعت 11 بامداد. VH1 شنبه 7:30 p.m.

Bad Boys II (2003) ★★ مارتین لارنس ، ویل اسمیت. دو کارآگاه در حالی که تلاش داشتند جلوی قاچاق اکستازی در میامی را بگیرند ، توطئه مربوط به یک داروی مواد مخدر را کشف کردند. (ر) 2 ساعت. 26 دقیقه. VH1 شنبه ساعت 1:40 بعد از ظهر. VH1 شنبه 10 ص. p>

Chronicles Date Bad (2017) مریت پترسون ، جاستین کلی. Leigh وب سایت “ Bad Date Chronicles »را اداره می کند ، که به افراد امکان می دهد ناشناسانه تجربیات تاریخ وحشتناک را ارسال کنند. هنگامی که وبلاگ نویس رقیب کانر سوژه یکی از پست های او شد ، آنها موافقت می کنند با یکدیگر قرار بگیرند تا ببینند کدام یک “بد زندگی” است. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. ظهر

ستوان بد b> (1992) ★★★ هاروی کیتل ، فرانکی تورن. پرونده یک راهبه مورد تجاوز به کارآگاه رفیق نیویورک که توسط مواد مخدر ، الکل و رابطه جنسی محاصره شده است ، می رسد. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. Cinemax چهارشنبه 4:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

والدین بد b> (2012) جینان گاروفالو ، کریستوفر تیتوس. هنگامی که دختر 7 ساله خود را برای تیمی ثبت نام کرد که پدر و مادرهای دیوانه وار زیادی در آن دخیل هستند ، کتی به دنیای بیش از حد رقابت های فوتبال باشگاه وارد می شود. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه Cinemax Thur. 7:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

بد زمان در ال رویال (2018) ★★ جف بریج ، سینتیا اریوو. هفت غریبه ، هرکدام مخفی برای دفن هستند ، در سال 1960 در کالیفرنیا در یک هتل مستقر در دریاچه تاهو ملاقات کردند. در طول یک شب سرنوشت ساز ، همه قبل از همه چیز اشتباه می شوند. (ر) 2 ساعت. 21 دقیقه. Cinemax سه شنبه 9:45 p.m.

La Bamba (1987) ★★★ لو Diamond Phillips ، Esai Morales. ریچی والنز مکزیکی-آمریکایی تبدیل به یک ستاره راک نمی شود ، سپس در یک سقوط هواپیمای 1959 در سن 17 سالگی درگذشت. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. سه شنبه ساعت 11:30 بعد از ظهر اوج i> 1:30 بعد از ظهر. p>

باندیداس b> (2006) ★★ پنهلوپ کروز ، سلما هایک. در مکزیک قرن نوزدهم ، دو زن در برابر یک بزرگوار بانکی بی رحمانه آمریکایی که دزدی زمین از دهقانان است ، به نیروهای خود پیوسته اند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. Cinemax شنبه 2:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

بانکوک خطرناک b> (2008) ★ نیکلاس کیج ، شاهکریت یامنارم. در یک مأموریت برای انجام یک سری از قتل های پیمان ، یک مرد ضربه ای معلم بعید به پانک خیابانی می شود و با یک دختر فروشگاه یک عاشقانه آزمایشی را آغاز می کند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. IFC سه شنبه 9:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

شغل بانکی b> (2008) ★★★ جیسون استاتهام ، زعفران برووس. در سال 1971 لندن ، یک دلال خودرو و باند سارقانش وارد یک طاق بانکی می شوند و به مراتب بیشتر از پول نقد و جواهرات را می یابند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. دوشنبه 1:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Barbarian (1933) ★★ Ramon Novarro، Myrna Loy. یک زن مصری آمریکایی با یک طوفان بیابانی که معلوم است یک شاهزاده است ، در اطراف قاهره می دوید. (NR) 1 ساعت. 28 دقیقه TCM i> 11 ص. p>

بتمن b> (1989) ★★★ جک نیکلسون ، مایکل کیتون. Caped Crusader باعث خراب کردن گاتهام سیتی و زرق و برق دار ویکی واله از جوکر شیطانی می شود. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. AMC> خورشید. 10:19 دقیقه بعد از ظهر. p>

بتمن برای همیشه لطفا برای b> (1995) ★★ وال کیلمر ، تامی لی جونز. Caped Crusader و یک روانشناس جنایی وکالت می کند ، پیاده روی می کند و دو چهره و ریدلر را می جنگد. (PG-13) 2 ساعت. 1 دقیقه. AMC> خورشید. 4:19 بعد از ظهر. p>

بازگشت بتمن b> (1992) ★★ مایکل کیتون ، دنی دیویتو. Caped Crusader با Catwoman درگیری می کند و شهر تاریک Gotham را از طرح ناپاک پنگوئن نجات می دهد. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. AMC> خورشید. 1:19 p.m.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) ★★ بن افلک ، هنری کاویل. بتمن با ابراز عقیده که سوپرمن اکنون تهدیدی برای بشریت است ، برای پایان دادن به سلطنت خود بر روی زمین به یک وانتتا شخصی روی می آورد ، در حالی که لکس لوتور متصل کننده جنگ صلیبی خود را علیه Man of Steel آغاز می کند. (PG-13) 2 ساعت. 33 دقیقه. TNT دوشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر. TNT دوشنبه 10:45 بعد از ظهر. p>

نبرد: لس آنجلس (2011) ★★ آرون اکهارت ، میشل رودریگز. پس از سقوط شهرهای بزرگ جهان ، یک گروهبان دریایی و ستوان او آخرین موضع را در برابر مهاجمان بیگانه قرار می دهند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. Starz

دوشنبه 1:47 دقیقه بعد از ظهر. Starz دوشنبه 8:47 دقیقه بعد از ظهر. p>

Baywatch (2017) ★ دواین جانسون ، زک Efron. هنگامی که یک موج جنایتی خطرناک از ساحل بازدید می کند ، میچ بوچانون گروه اصلی محافظ نجات خود را به مأموریتی هدایت می کند تا ثابت کند که برای صرفه جویی در خلیج مجبور نیستید نشانگاهی بپوشید. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. دوشنبه 5 بعد از ظهر FX سه شنبه 12:18 p.m.

(2019) با رد هرج و مرج برخی از خشن ترین محله های شیکاگو ، شهروندان برای تغییر زندگی و نجات شهر مورد علاقه خود تلاش می کنند. (NR) 31 دقیقه. مخاطبان i> سه شنبه ساعت 2:30 بامداد.

Beast From Cunant Cave (1959) ★ مایکل فارست ، شیلا کارول. یک دزد طلا و باند او از یک اسکیت اسکی باز استفاده می کنند و یک هیولا را می پوشانند که با چوب پنجه نرم است. (NR) 1 ساعت. 15 دقیقه. TCM خورشید. 1:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

Beastly (2011) ★★ الکس پتیفر ، ونسا هادگنز. پس از آنکه یک همکلاسی سخنگو او را نفرین کرد ، یک نوجوان برای همیشه زشت خواهد شد مگر اینکه عشق پیدا کند. (PG-13) 1 ساعت. 26 دقیقه. ساعت 6:30 بامداد. Showtime شنبه 7:30 دقیقه بعد از ظهر.

Bedazzled (2000) ★★ Brendan Fraser ، Elizabeth Hurley. در تلاش برای جنجال زدن زن رویاهای خود ، یک مرد برای هفت آرزو روح خود را به شیطان می فروشد. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. HBO جمعه 9:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

بتهوون b> (1992) ★★ چارلز گرودین ، ​​بانی هانت. کودکان با پدرشان صحبت می کنند تا به آنها اجازه دهند توله سگ برنارد را نگه دارند ، که به نظر می رسد یک مشکل است. (PG) 1 ساعت. 28 دقیقه. خورشید. ساعت 11:30 بعد از ظهر. 2 بعد از ظهر اوج b> جمعه 6 بعد از ظهر اوج i> 2 ص. p>

پشت خطوط دشمن 2: محور شرارت b> (2006) ★★ مت بوشل ، شین ادلمن. چهار نیروی دریایی دریایی پس از یک مأموریت مخفی برای نابودی یک سایت موشکی در کره شمالی ، جان خود را از دست می دهند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. مخاطبان i> 9 بعد از ظهر. مخاطبان> جمعه 1 بامداد.

بیروت b> (2018) ★★★ جان هام ، روزاموند پیک. در دهه 1980 بیروت ، میسون اسکایلز یک دیپلمات سابق ایالات متحده است که برای نجات همکار خود از گروهی که احتمالاً مسئول مرگ خانواده وی است ، به خدمت می آید. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. Starz جمعه ساعت 8 بعد از ظهر. استارز i> 12:23 بعد از ظهر. استارز i> 11:35 p.m.

Benjamín Argumino (1979) Antonio Aguilar، Flor Silvestre. eral era un hombre honesto y valiente، pero se convirtió en un vengador despiadado. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه.

بهترین تعطیلات مرد b> (2013) ★★ موریس شاه بلوط ، Taye Diggs. رقابت ها و عاشقانه های فراموش شده دوباره فراموش می شوند که دوستان دانشگاهی نزدیک به 15 سال بعد از آخرین باری که یکدیگر را دیدند ، یک جشن کریسمس برگزار می کنند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. بهتر است دوشنبه ساعت 9 بعد از ظهر. در سه شنبه 2:35 p.m.

بهترین دشمنان b> (2019) ★★ Taraji P. Henson، Sam Rockwell. در تابستان سال 1971 به اتهام نژادپرستی ، فعال صریح حقوق مد ، Ann Atwater و رهبر محلی Ku Klux Klan C.P. الیس به مدت دو ساعت به همكاری اجلاس اجتماع در مورد جداسازی مدارس در Durham ، N.C. (PG-13) می پردازیم. 13 دقیقه. Showtime سه شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. Showtime سه شنبه ساعت 10 بعد از ظهر. Showtime شنبه ساعت 11:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

بهتر شروع به اجرای کنید b> (2018) الکس شارپ ، آنالهی تیپتون. یک کارمند فروشگاه ، خود را در حال فرار با دختر رویاهای خود ، پدربزرگ خود و یک اسب سوار است. در مقابل همه عقل سلیم ، آنها نقشه مرموز را دنبال می کنند که آنها را به یک ماجراجویی وحشی می برد ، اما یک عامل FBI و شریک زندگی او شروع به بسته شدن می کنند. (NR) 1 ساعت. 32 دقیقه. TMC سه شنبه 10:25 دقیقه بعد از ظهر. پس از ترورهای دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور و مالکوم ایکس ، بیوه های آنها ، کورتا اسکات کینگ و بتی شاباز ، همچنان فرزندان خود را بزرگ می کنند و برای این امر می جنگند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. اوج i> خورشید. 1 ص. p>

(2005) ★★ نیکول کیدمن ، ویل فرل. یک جادوگر واقعی و یک فیلم سینمایی عصبی نقش اصلی را در یک بازاریابی تلویزیونی از سینک 1960 در می آورد. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. TMC> Thur. 10:05 p.m.

Beyond the Poseidon Adventure (1979) ★ مایکل کین ، سالی فیلد. نجات دهندگانی که به دنبال پول نقد هستند و دیوانه ای که به دنبال پلوتونیوم است ، با بازماندگان در یک اقیانوس وارونه به دام می افتند. (PG) 1 ساعت. 54 دقیقه. TCM دوشنبه 12:30 p.m.

خانه بزرگ عروسک b> (1971) 1 جودی براون ، پم گایر. زنان با لباس های پاستیل فرار از زندان جزیره گرمسیری را که توسط افراد منحرف اداره می شود ، ترسیم می کنند. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. TCM جمعه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

خانه 2 بزرگ مامان b> (2006) ★ مارتین لارنس ، نیا لانگ. یک مأمور اف بی آی جابجایی خود را به عنوان پیرزن فاسد اصلاح می کند و به عنوان پرستار بچه در خانه مظنون به جرم مشغول به کار می شود. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر. HBO جمعه ساعت 7:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

مادران بزرگ: مانند پدر ، مانند پسران b> (2011) ★ مارتین لارنس ، براندون تی. جکسون. مالکوم ترنر و قدم او در یک مدرسه دخترانه از هنرهای نمایشی تحت پوشش قرار می گیرند تا یک قاتل را بیرون بیاورند. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. دوشنبه 5:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

عروسی بزرگ b> (2013) ★ رابرت دنیرو ، دایان کیتون. یک زن و شوهر با طلاق طولانی باید تظاهر کنند که هنوز خوشبختانه ازدواج کرده اند وقتی مادر بیولوژیکی فوق محافظه کار فرزند فرزندشان پذیرفته شده است و به دنبال خلخال های این مرد جوان است. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. EPIX Thur. 2:50 p.m.

The Year Big (2011) ★★ استیو مارتین ، جک بلک. سه مرد در آمریکای شمالی در یک مسابقه معتبر شرکت می کنند تا ببینند چه کسی می تواند بیشترین تعداد گونه پرنده را در یک سال تنها نشان دهد. (PG) 1 ساعت. 40 دقیقه Cinemax Thur. 9:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

سیاه ’47 (2018) هوگو بافندگی ، جیمز فرشویل. در سال 1847 ، یک مزدور ایرلندی که برای ارتش انگلیس می جنگد ، پست خود را رها می کند تا انتقام کسانی را که مسئول مرگ خانواده اش است ، انتقام بگیرد. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. TMC> Thur. 6:20 p.m.

Black Knight (2001) ★★ مارتین لارنس ، مارشا توماسون. یک سرباز تحت رهبری در لس آنجلس – به انگلیس قرن 14 سفر می کند و با یک پادشاه شیطان جنگ می کند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. Cinemax شنبه ساعت 9:15 بعد از ظهر p>

قاتل بیوه سیاه b> (2018) ارین کارپلوک ، رایان رابینز. ابی ، یک ارشد دبیرستانی ، تحقیقات خود را درباره یک قتل آغاز می کند. او به زودی از گذشته تاریک معلم جدیدش پرده برمی دارد ، اما معلم یک قدم جلوتر از اوست. وقتی مادر ابی گم شد ، ابی باید راهی برای نجات خود پیدا کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر i> 8 بعد از ظهر. طول عمر b> خورشید. 12:01 p.m.

زین های حباب b> (1974) ★★★ Cleavon Little، Gen Wilder. یک کارگر راه آهن سیاه به عنوان کلانتر شهری که برای تخریب توسط یک سیاستمدار در حال برنامه ریزی مشخص شده است منصوب می شود. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. ساندنس i> 8 بعد از ظهر ساندنس b> سه شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. p>

آمیخته b> (2014) ★ آدام سندلر ، درو بریمور. بلافاصله پس از خراب شدن تاریخ نابینایان ، والدین مجرد و فرزندانشان در یک اقامتگاه تفریحی آفریقا با یکدیگر به اشتراک می گذارند. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. کمدی مرکزی i> 10:30 p.m.

The Blind Side (2009) ★★★ Sandra Bullock ، Tim McGraw. یک خانواده خوب و دوست داشتنی ، یک نوجوان بی خانمان را بی خانمان می کند و به او کمک می کند تا از پتانسیل های خود در زمین فوتبال و خارج از خانه استفاده کند. (PG-13) 2 ساعت. 8 دقیقه. Freeform i> 8 بعد از ظهر. Freeform Thur. 5:30 بعد از ظهر. p>

آبی آبی b> (1999) ★ مارتین لارنس ، لوک ویلسون. یک سارق جواهرات برای بازیابی حافظه پنهان خود به یک محل ساخت و ساز برمی گردند و یک ایستگاه پلیس را در محل پیدا می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. خورشید. ساعت 9 بعد از ظهر. دوشنبه 6:30 بعد از ظهر. p>

ولنتاین آبی b> (2010) ★★★ رایان گوسلینگ ، میشل ویلیامز. یک زوج متوجه می شوند که قادر نیستند جلوی مارپیچ نزولی ازدواج خود را بگیرند. (R) 2 ساعت. TMC دوشنبه 8 p.m.

Bohemian Rapsody (2018) ★★★ رامی ملک ، لوسی بایتون. خواننده فردی مرکوری از کلیشه ها و صومعه ها مخالفت می کند برای تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین سرگرمی های تاریخ. عطارد پس از ترک كویین برای ادامه یك كار انفرادی ، یكی از بزرگترین اجراهای تاریخ راك را با گروه مجدداً به هم پیوست. (PG-13) 2 ساعت. 15 دقیقه. جمعه 12:30 بعد از ظهر. p>

جمع کننده استخوان b> (1999) ★★ دنزل واشنگتن ، آنجلینا جولی. یک کارآگاه چهارگانه و یک پلیس گشت سعی در گرفتن یک قاتل برای ایجاد مجدد جنایات وحشیانه دارند. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. استارز i> سه شنبه 8:28 دقیقه بعد از ظهر. استارز i> 1:59 دقیقه بعد از ظهر. p>

بو! هالووین مادا b> (2016) ★★ تایلر پری ، کاسی دیویس. مادا که سریع صحبت می کند ، بعد از شکستن مهمانی هالووین برادری ، خود را از ارواح ، ارواح و زامبی ها مورد حمله قرار می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. خورشید. 4 بعد از ظهر. ساعت 6:30 بعد از ظهر. Thur. 3:55 p.m.

رئیس b> (2016) ★★ ملیسا مک کارتی ، کریستن بل. مدیرعامل سابق پس از آزادی از زندان ، در حالی که سعی در ساختن یک امپراتوری قهوه‌ای با معاون سابق خود دارد ، با دشمنان قدیمی می جنگد. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. خورشید. ساعت 11 بعد از ظهر FXX دوشنبه ظهر

بوفینجر b> (1999) ★★★ استیو مارتین ، ادی مورفی. یک تهیه‌کننده شکسته سرتیفی را استخدام می کند که به نظر می رسد مانند یک بازیگر مشهور و سایر نارضایتی ها برای بازی در آخرین فیلمش است. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. جمعه 4:13 بعد از ظهر. p>

شجاع b> (1995) ★★★ مل گیبسون ، سوفی مارسو. ویلیام والاس ، اسکاتلندی که با قتل همسرش عصبانی شده است ، شورشی علیه پادشاه استبدادی انگلیس در قرن سیزدهم میلادی انجام می دهد. (ر) 2 ساعت. 57 دقیقه. ساندنس b> خورشید. 2 بعد از ظهر ساندنس i> 1 بامداد. AMC دوشنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. بی بی سی آمریکا i> ساعت 8 بعد از ظهر. بی بی سی آمریکا i> ظهر

شکنی b> (2006) ★★ وینس وون ، جنیفر آنیستون. عاشقان سابق هنگامی که هر دو حاضر به بیرون رفتن از آپارتمان مشترک خود هستند ، به عنوان هم اتاقی خصمانه زندگی می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. TBS شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر. TBS خورشید. 2 بعد از ظهر. p>

دستیابی به موفقیت b> (2019) ★★ کریسی متز ، جاش لوکاس. بیش از 15 دقیقه که در زیر آب به دام افتاده است ، یک پسر 14 ساله میسوری همچنان برای زندگی خود می جنگد زیرا والدین فرزندخواندگان و کشیش آنها در کنار تخت او می مانند و برای یک معجزه دعا می کنند. (PG) 1 ساعت. 56 دقیقه. چهارشنبه ظهر

جنگهای عروس b> (2009) ★ کیت هادسون ، آن هاتاوی. پس از یک خطای آخوندی ، عروسی های خود را در همان روز برنامه ریزی می کنند ، دو دوست برتر دیرینه جنگ همه جانبه را با یکدیگر اعلام می کنند. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. ساندنس b> سه شنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر. ساندنس i> 1 ص.

(2001) ★★★ رنه زلوور ، کالین فیرت. یک زن بریتانیایی ظالمانه تصمیم به کنترل زندگی خود می گیرد ، اما در عوض برای دو مرد بسیار متفاوت می افتد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. دوشنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر. به نظر می رسد وقتی یک جسم سقوط می کند به زمین که دارای شکل زندگی است و به نظر می رسد مانند یک پسر بچه ، به دعاهای زوج پاسخ داده می شود. هرچه سالها می گذرد و بیگانه بزرگتر می شود ، شروع به استفاده از قدرت های اسرارآمیز خود به روش های شوم و مخرب می کند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. استارز i> سه شنبه ساعت 12:35 بعد از ظهر. Starz سه شنبه 4:51 p.m.

خاطرات ساحل برایتون b> (1986) ★★ Blythe Danner ، Jonathan Silverman. بر اساس بازی نیل سایمون در مورد یک نوجوان ساده لوح یهودی و خانواده طبقه کارگر وی در سال 1937 بروکلین. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. Cinemax سه شنبه 7:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

باشگاه سوگوار شکسته i> (2004) ★ بیل پاکسون ، جی چاندراسخار. یک قاتل تعطیلات و کارمندان در یک تفریحی کارائیب را که متعلق به یک راکنده بوده است وحشت می کند. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. شنبه ساعت 11:45 دقیقه بعد از ظهر. Encore شنبه ساعت 12:24 بعد از ظهر. دو مرد مبتلا به بیماری ترمیمی ، بخش های بیمارستان خود را ترک می کنند و قرار است قبل از فوت ، لیستی از کارهایی را که می خواهند انجام دهند ، تکمیل کنند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. سه شنبه ظهر

بولداگ Drummond برمی گردد b> (1937) ★★ جان باریور ، جان هوارد. یک بازرس اسکاتلند یارد ، شیطان دراموند ، دوست دختر و پیاده وی را از آدم ربایندگان نجات می دهد. (NR) 1 ساعت. 4 دقیقه. TCM جمعه 1:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

سوختن بعد از خواندن b> (2008) ★★★ جورج کلونی ، فرانسیس مک دورمند. هرج و مرج سلطنت می کند وقتی که یک کارمند ورزشگاه و همکارش سعی می کنند از دیسک استفاده کنند که فکر می کنند اسرار دولتی دارد اما در واقع حاوی خاطرات یک تحلیلگر سابق سیا است. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. دوشنبه 12:06 p.m. دوشنبه 5:41 p.m.

Butch Kassidy and the Sundance Kid (1969) ★★★★ پل نیومن ، رابرت ردفورد. هنگامی که یک مقام پایدار دو شرط قانونی را از طریق وایومینگ تهدید می کند ، تصمیم می گیرند که عمل خود را به بولیوی برسانند. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. TCM شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر. p>

اثر پروانه b> (2004) ★★ اشتون کوچر ، امی هوشمند. مرد جوان به مرور زمان سفر می کند تا گذشته را تغییر داده و زندگی فعلی دوستان خود را تغییر دهد. (R) 2 ساعت. Starz سه شنبه ساعت 6:31 دقیقه بعد از ظهر. Starz سه شنبه ساعت 9:59 بعد از ظهر. Starz خورشید. 3:16 دقیقه بعد از ظهر. p>

C

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

The Call (2013) ★★ Halle Berry، Abigail Breslin . یک اپراتور 911 برای نجات یک نوجوان ربوده شده باید با قاتلی از گذشته خود مقابله کند. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. طول عمر b> خورشید. ساعت 10:03 بعد از ظهر. طول عمر i> 2:04 صبح.

Canasta uruguaya (1951) Abel Salazar، Alma Rosa Aguirre. Un joven pierde su fortuna jugando al póquer. Poco después، el hombre que le ha ganado muere y su sobrina hereda el dinero. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه. KWHY ساعت 9 صبح. p>

کاپیتان فیلیپس b> (2013) ★★★ تام هنکس ، کاترین کینر. در سال 2009 ، دزدان دریایی سومالی به یک محاصره ایالات متحده حمله می کنند و اسیر سرهنگ ریچارد فیلیپس و خدمه وی را اسیر می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. b> AMC ساعت 1:30 بعد از ظهر. AMC سه شنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

حالت اسیر b> (2019) ★★ جان گودمن ، اشتون سندرز. گابریل جوانی است که به گروهی از مقاومت که در حال مبارزه با اشغال فرازمینی شیکاگو است ، می پیوندد. او به زودی از چهره ای سایه دار که می کوشد شورش و برنامه هایش برای آزادی را خرد کند ، مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. زمان نمایش i> ظهر Showtime چهارشنبه 8 ص. p>

کارتل b> (2016) استیون سیگال ، لوک گاس. مأمورین نخبگان DEA وظیفه دارند تا از یک پروردگار مواد مخدر خطرناک محافظت کنند تا زمانی که او بتواند استخراج شود. آنها به زودی خود را در مرکز یک کمین انفجاری می بینند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. EPIX جمعه 3:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

پرونده 39 (2009) ★ رنه زلوگر ، جودل فرلند. یک مددکار اجتماعی ، دختری را از والدین سوءاستفاده نجات می دهد ، اما می بیند که کودک بیش از آنکه چشم را ببیند وجود دارد. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. EPIX شنبه ساعت 11:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

کازینو b> (1995) ★★★ رابرت دنیرو ، شارون استون. یک اهل کتاب در نیویورک و یک دوست وی یک کازینو لاس وگاس را به یک امپراتوری تبدیل می کنند ، پس همسر گرسنه پول به پایین آوردن آن کمک می کند. (ر) 2 ساعت. 57 دقیقه. Starz دوشنبه 3:46 دقیقه بعد از ظهر. p>

کاسپر b> (1995) ★★★ کریستینا ریچی ، بیل پولمن. نوجوانی که در حالی که در یک عمارت متعجب وارسته است وارث است ، مادر دوست خود را با نام دوستانه کاسپر از دست داد. (PG) 1 ساعت. 40 دقیقه. Freeform سه شنبه ظهر

(2005) ★★★ جیسون استاتهام ، رایان فیلیپ. کارآگاهان یونان veterano es enviado junto con un policía principiante para negociar en el secuestro de un banco. Unos de los secuestradores es un Experto informático que ha desarrollado un virus for para toiar vas las cuentas. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. خورشید. 10:30 دقیقه بعد از ظهر. KFTR خورشید. ساعت 1:30 بعد از ظهر. UNIMAS خورشید. 8 بعد از ظهر. KFTR خورشید. 11 p.m. بعد از اینکه همسرش با او شوخی می کند ، یک متخصص کارآیی خود را در معرض ماهیت تصادفی زندگی قرار می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. جمعه 2:06 دقیقه بعد از ظهر. p>

چارلی می گوید b> (2018) مت اسمیت ، هانا موری. سالها پس از قتل های تکان دهنده که نام چارلز مانسون را مترادف شر شر خالص قرار داد ، سه زنی که برای وی کشته شدند – لسلی ون هاوتن ، پاتریشیا کرنوینکل و سوزان اتکینز – در زیر طلسم رهبر فرقه بدنام باقی می مانند. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. زمان نمایش b> سه شنبه ساعت 1 بامداد. Showtime Thur. 9 بعد از ظهر. p>

وب سایت شارلوت b> (2006) ★★★ صدای جولیا رابرتز ، داکوتا فنین یک عنکبوت باسواد پس از این که متوجه می شود روزهای خوک جوان شماره گذاری شده است ، یک طرح دقیق برای نجات دوست خود از بلوک قصاب بافته می شود. (ح) 1 ساعت. 38 دقیقه. TMC جمعه 12:30 p.m.

Checleader Escort (2019) سینتیا پرستون ، دیمون Runyan. یک دانشجوی سال اول کالج که تازه تیم تشویقی را تشویق کرده است ، می بیند که در حال سقوط برای یک مرد بسیار مسن تر است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر b> خورشید. 4 ص. p>

ال چیکانو b> (2018) ★★ رائول کاستیلو ، جورج لوپز. بین کار با کتاب و جستجوی عدالت پاره شد ، یک کارآگاه تصمیم به زنده کردن افسانه خیابانی نقاب دار El Chicano گرفت. مصمم برای سرنگونی یک رئیس باند ، ال چیکانو بزودی جنگی خونین را برای دفاع از شهر خود و انتقام از قتل برادرش آغاز می کند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. زمان نمایش i> 2 ص.

فرزند طلاق b> (1946) ★★ Sharyn Moffet ، Regis Toomey. یک دختر در وسط خرابی پدر و مادرش گرفتار است. (NR) 1 ساعت. 2 دقیقه. TCM چهارشنبه 6:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

بازی کودک b> (2019) ★★ اوبری پلازا ، صدای مارک هامیل. اندی جوان از مادر خود یک هدیه ویژه دریافت می کند – یک عروسک به ظاهر بی گناه بودی که به بهترین دوست او تبدیل می شود. هنگامی که عروسک به طور ناگهانی زندگی خود را آغاز کرد ، اندی با بچه های دیگر متحد می شود تا اسباب بازی های شوم را از ایجاد ویرانی های خونین متوقف کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. EPIX شنبه 8 بعد از ظهر. EPIX خورشید 12:40 بعد از ظهر. p>

چیپس b> (2017) ★ Michael Peña، Dax Shepard. نماینده اف بی آی ، فرانک “پونچ” ، پونچرلو با پلیس جی بیکر با پلیس موتور سیکلت تازه کار همکاری می کند تا درباره فساد پلیس در کالیفرنیا تحقیق کند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. چهارشنبه ساعت 10 بعد از ظهر. Thur. ساعت 6:30 بعد از ظهر. Los habitantes de un pueblo tienen que sufrir lasграниicias de un alcalde maleante hasta que un día todo کامبیا. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. جمعه ظهر

سین موچاچاس b> (1955) کریستین مارتل ، آنتونیو آگویلار. El dueño de una fábrica de trajes de baño piensa retirarse. De un grupo ، le dejará la empresa a quién supere las ventas. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه. KWHY جمعه ساعت 9 بعد از ظهر.

مرد سیندرلا (2005) ★★★ راسل کرو ، رنه زلوگر علی رغم رشته های ضرر و زیان ، جیم بردادوك بوكسور برگشتی چشمگیر می دهد و با مكس بائر قهرمان روبرو می شود. (PG-13) 2 ساعت. 24 دقیقه. Thur. 4:22 بعد از ظهر. p>

شهر کودکان b> (1949) روایت شده توسط جان نسبت. کودکان یتیم در موزهارت ، یک جامعه ایلینویز ، زندگی می کنند. (NR) 11 دقیقه. TCM شنبه 5:09 دقیقه بعد از ظهر. p>

خطر و وضع موجود b> (1994) ★★★ هریسون فورد ، ویلم دافو. یک رئیس وظیفه سیا آموخته است که رئیس جمهور جنگ را با کارتل های مواد مخدر کلمبیا آغاز کرده است. (PG-13) 2 ساعت. 21 دقیقه. AMC i> 2:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

Cloverfield (2008) ★★★ Michael Stahl-David ، Mike Vogel. یک دوربین فیلمبرداری وقایع وحشتناک را ضبط می کند که آشکار می شود وقتی یک موجود هیولا حمله می کند به نیویورک حمله می کند و مرگ و ویرانی را در پی آن می گذارد. (PG-13) 1 ساعت. 25 دقیقه. IFC خورشید. 1 ص. p>

Clueless (1995) ★★★ Alicia Silverstone ، استیسی داش. یک نوجوان بورلی هیلز برای معلمان همسری بازی می کند ، کمد لباس بدی را متحول می کند و وجود خودش را بررسی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. خورشید. 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

نور روز سرد b> (2012) ★ هنری کاویل ، ورونیکا اچگی. تعطیلات در اسپانیا هنگامی که خانواده ی مرد توسط مأمورانی که به خاطر گرفتن کیف دستی اسرارآمیز به سر می برند ، ربوده می شوند کابوس می شوند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. 10:51 p.m.

کلمبیا (2011) ★★ زوی سالدانا ، جوردی ملا. یک قاتل حرفه ای برای عموی خود ضربه هایی می زند و آرزو می کند که از مبلغی که والدینش را به قتل رسانده انتقام بگیرد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. Thur. ساعت 6:49 دقیقه بعد از ظهر. Encore Thur. 8:09 p.m.

مقیاسهای رنگی b> (1932) روایت شده توسط پیت اسمیت. انواع مختلفی از ماهی های گرمسیری نشان داده شده و شرح داده شده است. (NR) TCM دوشنبه 3 بعد از ظهر. p>

Columbo: نسخه: قتل b> (1968) ★★ پیتر فالک ، ژن باری. با وجود یک بیگانگی ، سرهنگ دوم Columbo فکر می کند که روانپزشک روان هالیوود همسر خود را به قتل رسانده است. (NR) 1 ساعت. 39 دقیقه. فیلم ها و اسرار معاشرت i> ساعت 7 بامداد. در میان رفت و آمد روزانه خود ، مایکل مک کاللی ، فروشنده بیمه با یک غریبه مرموز تماس گرفته و او را مجبور می کند تا قبل از آخرین توقف ، هویت یک مسافر پنهان در قطار را کشف کند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. EPIX خورشید. 5:10 بعد از ظهر. EPIX دوشنبه 10:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

شرکت مردان b> (2010) ★★★ بن افلک ، کریس کوپر. یک مدیر اجرایی جوان و دو کارمند مسن تلاش می کنند بعد از از دست دادن شغل خود در موجی از کوچک سازی شرکت ها ، کار خود را پیدا کرده و اولویت های خود را از نو تعریف کنند. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه. TMC شنبه 8:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

کانن باربارانی b> (2011) ★★ جیسون مومو ، ریچل نیکولز. جنگجو Cimmerian راه خود را به Hyboria در یک ماموریت که به عنوان یک وانت شخصی آغاز می شود ، کاهش می دهد اما به یک نبرد حماسی علیه یک شر ماورایی تبدیل می شود. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه. EPIX سه شنبه 6:05 p.m.

کنسرت جورج b> (2003) ★★★ تام هنکس ، اریک کلپتون. پل مک کارتی ، رینگو استار ، اریک کلپتون ، تام پتی و Heartbreakers و دیگران موسیقی جورج هریسون را جشن می گیرند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. سه شنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. KVCR چهارشنبه 5:30 بعد از ظهر. KVCR شنبه 2:30 بعد از ظهر KVCR خورشید. ظهر

کنگو b> (1995) ★★ دیلان والش ، لورا لینی. قاتلان گوریل یک عامل سابق سیا ، یک متخصص پرستاری و دیگران را در مأموریتی در آفریقا تهدید می کند. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. Cinemax دوشنبه ساعت 10:45 بعد از ظهر. Cinemax جمعه 10:28 دقیقه بعد از ظهر. p>

محکومیت b> (2010) ★★ هیلاری سوانک ، سام راکول. به دنبال حبس برادرش ، زن دارای مدرک حقوق است و برای پاک کردن او از قتل می جنگد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. مخاطبان i> ساعت 7 بعد از ظهر. مخاطبان b> Thur. 11 p.m. یک مدیر میلیونر یک خواننده مشتاق را با یک ستاره راک محو در یک دوتایی که برای هالیوود ساخته شده است جفت می کند. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. TCM سه شنبه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

هزینه یک روح b> (2010) کریس کارسون ، ویل بلاگرو. دو جانباز از عراق باز می گردند و در همان محله پر از جنایتی که برای فرار به ارتش پیوسته اند ، در دام محاصره شده اند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. Cinemax چهارشنبه 4:35 p.m. یک اسلحه ساز قرن نوزدهم شهرها ، افراد غیرمجاز و گروهی از رزمندگان آپاچی را در برابر یک تهدید فرازمینی متحد می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. Cinemax سه شنبه 2:25 p.m.

Coyote Ugly (2000) ★ Piper Perabo، Adam Garcia. یک زن آرزوهای خود را برای آواز خواندن در کنار آوازه شهرتی که از او به عنوان نوعی برمه در شهر نیویورک دریافت می کند ، پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. VH1

جمعه ساعت 4:20 بعد از ظهر. VH1 جمعه 10 ص. p>

Crank (2006) ★★ جیسون استاتهام ، امی هوشمند. un asesino despierta con la noticia de que ha sido envenenado y que morirá en una hora a menos que mantenga corriendo la adrenalina a través de su cuerpo. (ر) 1 ساعت. 23 دقیقه. خورشید. 2:30 بعد از ظهر. KFTR خورشید. 5:30 بعد از ظهر. p>

دیوانه ، احمق ، عشق. b> (2011) ★★★ استیو Carell ، رایان گوسلینگ. یک لوتاریو که خودشیفته است ، به یک زن 40 ناگهانی می آموزد که چگونه با خانمها برخورد کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. شنبه 3:45 p.m.

Creed (2015) ★★★ Michael B. Jordan ، Sylvester Stallone. راکی بالبو بوکسور بازنشسته بلند مدت موافقت می کند که پسر آپولو کرید را برای تبدیل شدن به یک جنگنده ، آموزش دهد ، حتی در حالی که قهرمان پیشین با یک حریف کشنده تر از هر روشی که در رینگ باشد روبرو می شود. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه. Thur. 2:50 p.m.

Creed II (2018) ★★★ Michael B. Jordan، Sylvester Stallone. تحت هدایت راکی ​​بالبوا ، پدیده بوکس آدونیس جانسون برای نمایش حماسه ای علیه پسر ایوان دراگو – مبارز پیشین روسی که آپولو کرید را در رینگ حلقه می کند ، آماده می شود. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. EPIX چهارشنبه ساعت 8 بعد از ظهر. EPIX Thur. 11:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

مراقبت بحرانی b> (1997) ★★ جیمز اسپایدر ، کیرا صدگویک. یک مدل و خواهرش یک شهروند سال دوم را در تصمیم گیری در مورد سرنوشت پدر هموطنشان درگیر می کنند. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. Cinemax جمعه 6:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

کلاغ: نجات b> (2000) ★★ کیرستن دانست ، اریک مابیوس. برای انتقام از مرگ آنها ، یک کلاغ عرفانی یک جوان بی گناه را که به جرم قتل معشوقش اعدام شده است ، زنده می کند. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. Cinemax خورشید. ساعت 5 بعد از ظهر. p>

کلاغ b> (1994) ★★★ براندون لی ، ارنی هادسون. یک پرنده سیاه یک نوازنده راک را احیا می کند که پس از آن انتقام قتل خود و نامزدش را می گیرد. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. Cinemax سه شنبه ساعت 6:15 بعد از ظهر. Cinemax شنبه 1:35 p.m.

نفرین لا لورونا b> (2019) ★★ لیندا کارتلینی ، رومن کریستو. نادیده گرفتن هشدار هشدار دهنده یک مادر مشکل ، یک مددکار اجتماعی و فرزندان خود او را به یک قلمرو فوق طبیعی ترسناک سوق می دهند. تنها امید آنها برای زنده ماندن از ارواح افسانه ای La Llorona یک کشیش سرخورده است که عرفان می کند. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. HBO جمعه 1:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

The Cutting Edge (1992) ★★ D.B. سوینی ، مویرا کلی. بازیکن سابق هاکی و یک قهرمان پریما دونا به عنوان اسکیت بازان زوج در المپیک شلیک می کنند. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. زمان نمایش b> شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

کوروش b> (2010) ★★★ جان سی ریلی ، جونا هیل. یک مرد مطلقه طلاق در جنگ اراده با پسر صاحب عاشق جدیدش قفل می شود. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. مخاطبان i> ساعت 7 بعد از ظهر مخاطبان دوشنبه ساعت 10 بعد از ظهر مخاطبان یک ساعت اول. p>

D

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

رقص با گرگها b> (1990) ★★★★ کوین کاستنر ، مری مک دونل چشم انداز حماسی Costner از مرزهای آمریکایی که از دید یک افسر سواره نظام در قرن نوزدهم دیده می شود. (PG-13) 3 ساعت. خورشید. ساعت 11:26 دقیقه بعد از ظهر. Encore Sun. 9 بعد از ظهر. p>

قله دانته b> (1997) ★★ پیرس بروسنان ، لیندا همیلتون. یک آتشفشان و عشق جدید او از فوران مرگبار در شمال غربی اقیانوس آرام فرار می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه AMC 12:30 p.m.

The Dark Half (1993) ★★ تیموتی هوتن ، امی مادگان. براساس رمان استفان کینگ در مورد نویسنده ای که تحریک آلت خود را با قتل آشکار می کند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. دوشنبه 5:39 دقیقه بعد از ظهر. p>

تاریک حمل و نقل b> (2014) تام سیسمور ، ریک راوانلو. پس از فرار از دزدانش ، موجودی مرگبار تهدید می کند که یک پیشگویی را انجام می دهد و جهان را نابود می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. سفیعی ساعت 6 بعد از ظهر. p>

برج تاریک b> (2017) ★★ ادریس البا ، متیو مک کاناوی. رولان دسچین ، آخرین Gunslinger ، باید مانع از سرنگونی مرد سیاه در برج تاریک شود ، کلید مهمی که جهان را در کنار هم نگه می دارد. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه TMC سه شنبه 3:30 بعد از ظهر. p>

تاریک ترین ساعت b> (2011) ★ امیل هیرش ، مکس مینگلا. پس از حمله بیگانه مسکو را ویران می کند ، بازماندگان به دنبال راهی برای مبارزه با مهاجمان کشنده هستند. (PG-13) 1 ساعت. 29 دقیقه. Cinemax خورشید. ساعت 8 بعد از ظهر. Cinemax شنبه 4:20 دقیقه بعد از ظهر. پس از آنکه پسر خردسال سنگهای مرموز را از گراند کانیون به خانه آورد ، یک نیروی ماورایی روی یک زن و شوهر و دو فرزندشان وحشت می کند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. Thur. 6:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

داش عشق b> (2017) جن لیلی ، برندا پنی. هنگامی که یک سرآشپز مشتاق مشتاق یک کار رویایی را در رستوران بت خود مشاهده می کند ، او با سرآشپز سرشناس اجرایی دوست می شود. بعد از اینکه به طور اشتباه اخراج شدند ، دوتایی غذای خود را باز می کنند تا غذای آنها بهتر شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 4 ص. p>

فیلم تاریخ b> (2006) ★ آلیسون هانیگان ، آدام کمپبل. یک رمانتیک ناامید کننده و مجسمه بریتانیایی وی در راه رسیدن به محراب با موانعی روبرو هستند. (PG-13) 1 ساعت. 22 دقیقه. Cinemax دوشنبه 2:35 دقیقه بعد از ظهر. Cinemax سه شنبه 6:06 دقیقه بعد از ظهر. p>

تاریخ شب b> (2010) ★★ استیو Carell ، تینا فی. هویت اشتباه یک ماجراجویی فراموش نشدنی را برای دو حومه شهر ایجاد می کند که سعی می کردند با یک شامگاه در یک بسترو ازدواج خود را زنده کنند. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. Thur. 10:30 p.m.

تاریخ با عشق b> (2016) Shenae Grimes ، اندرو واکر. پسری از یک شهر کوچک یک عکس بزرگ می گیرد و از مشهور بودنش می خواهد تا فیلم را تبلیغ کند. او می گوید بله پس از اینكه این فیلم ویروسی شد ، اما وقتی او متوجه شد كه برای معلم پسر می افتد ، اوضاع کمی پیچیده می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. نشانه b> خورشید. ظهر

(2016) Kristoffer Polaha، Meghan Markle. زن پس از خواندن كتاب در مورد آشنايي و تغيير شخصيت خود براي پيدا كردن معشوق ، مردي را كه مي خواهد مي فهمد درست مقابل او قرار مي دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. تور. 4 ص. p>

دیوید کوپرفیلد b> (1935) ★★★ W.C. فیلدها ، فردی بارتولوموی. یتیم ویکتوریا دیکنز در حالی که یک خاله دوستانه و دختری که با او ازدواج می کند پیدا می کند. (NR) 2 ساعت. 10 دقیقه. TCM خورشید. ساعت 4:30 بامداد. دیوید کراسبی ، خواننده ترانه‌سر ، دیوید کراسبی با داشتن صداقت ، سؤال از خود ، پشیمانی ، ترس ، غرور و اعتقاد غیرقابل باور در خانواده و ماهیت تحول بخش موسیقی ، با سفر خود به چالش می کشد. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. Starz Thur. 2:47 p.m.

روز بعد فردا b> (2004) ★★ دنیس قوید ، جیک گیلنهاال. یک متخصص اقلیم پس از گرم شدن کره زمین ، می تواند پسرش را پیدا کند و منجر به بروز بلایای طبیعی در جهان شود. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. HBO خورشید. ساعت 11:06 دقیقه بعد از ظهر. HBO Thur. 10:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

نور روز b> (1996) ★★ سیلوستر استالونه ، امی برنمن. یک رئیس سابق EMS نجات نیویورک ها را که در اثر انفجار در تونل هلند گرفتار شده اند ، هدایت می کند. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. Cinemax شنبه ساعت 11:40 دقیقه بعد از ظهر.

مرده ها نمی میرند (2019) ★★ بیل موری ، راننده آدام. شهروندان شهر کوچک خواب آلود Centerville هنگامی که مردگان از قبرهایشان بلند می شوند ، توسط زامبی های گوشتخوار گوشتی مورد حمله قرار می گیرند. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. Cinemax چهارشنبه ساعت 2:50 بعد از ظهر. Cinemax شنبه 11:45 p.m.

مرده در آب b> (2018) Tanya van Graan، Nikohl Boosheri. تمام خدمه زن باید با یک متجاوز برخورد کنند. (NR) Syfy دوشنبه 9 صبح. p>

Deadpool (2016) ★★★ رایان رینولدز ، مورنا باکارین. مزدور وید ویلسون با قدرت شفابخشی شفابخش و حس پیچیده و طنز ، پیچیدگی مرد آلدوگو Deadpool را پذیرفته و مردی را که تقریباً جان خود را نابود کرده است ، شکار می کند. (ر) 1 ساعت. 48 دقیقه. دوشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر FX سه شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

اثر عمیق b> (1998) ★★ رابرت دووال ، چای لونی. افراد مشکوک سعی می کنند زندگی خود را اصلاح کنند ، زیرا خود را دنبال ستاره دنباله دار می کنند که زمین را تهدید می کند. (PG-13) 2 ساعت. AMC چهارشنبه ساعت 10:35 بعد از ظهر. AMC Thur. 3 ص. p>

تحویل b> (1972) ★★★★ جان وایت ، برت رینولدز. چهار بازرگان آتلانتا هنگام سفر با قایقرانی در کنار رودخانه جنگلهای پشتی خشمگین ، با وحشت غیر منتظره ای روبرو می شوند. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. ساندنس b> خورشید. 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دزد سارقان b> (2018) ★★ جرارد باتلر ، پابلو شریبر یک واحد نخبه از بخش کلانترهای ایالت لس آنجلس در مقابل خدمه سربازان سابق ارتش که یک طرح دقیق برای یک بدعت به ظاهر غیرممکن – بانک مرکزی فدرال رزرو این شهر – می گذرند ، می ایستد. (ر) 2 ساعت. 20 دقیقه. دوشنبه 5:05 p.m.

مطلوب b> (1934) ★★ ژان مویر ، جورج برنت. دختری بیش از حد پیراهن شبانه روزی یکی از تحسین کنندگان مادر بیهوده بازیگر زن خود را دزدید. (NR) 1 ساعت. 8 دقیقه TCM چهارشنبه 7:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

خاطرات آن فرانک b> (1959) ★★★ میللی پرکینز ، جوزف شیلدکرات. یک دختر آلمانی-یهودی و خانواده اش دو سال را در یک اتاق زیر شیروانی در آمستردام مخفی کرده اند که از نازی ها پنهان شده است. (NR) 2 ساعت. 50 دقیقه. TCM جمعه 5 ص. p>

دیک تریسی b> (1990) ★★★ وارن بیتی ، مادونا. کارآگاهان کمیک استریپ واس تس حقیسه ، طعنه ماهونی را بی روح می کند و کلاهبرداران ملقب را تعقیب می کند. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. Cinemax جمعه ساعت 2:35 دقیقه بعد از ظهر. یک پلیس نیویورک از اراذل و اوباش خارجی که همسر و دیگران خود را در ارتفاعات بلند لس آنجلس نگهداری می کنند ، پیشی گرفته است. (ر) 2 ساعت. 11 دقیقه Cinemax Thur. 1:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

با یک انتقام سخت بمیرد b> (1995) ★★★ بروس ویلیس ، جرمی آیرونز. جان مک کلین که به حالت تعلیق درآمده است ، یک مغازه دار هارلم را برای کمک به متوقف کردن یک بمب گذار تروریستی معرفی می کند. (ر) 2 ساعت. 8 دقیقه Cinemax Thur. 3:40 دقیقه بعد از ظهر.

گلهای مختلف b> (2017) اما بل ، امید لورن. زن جوان پس از ترک نامزد خود در محراب ، با خواهر روحیه آزاد خود به ماجراجویی می پردازد. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. TMC i> 9:45 بامداد. p>

دیمه با هاله b> (1963) ★★ باربارا لونا ، راجر مبلی. پنج کودک مکزیکی پس از قرار دادن شرط بندی در مسابقه اسب با سکه دزدیده شده ، در جمع آوری برد خود مشکل دارند. (NR) 1 ساعت. 34 دقیقه. TCM جمعه 4 بعد از ظهر. p>

پدربزرگ کثیف b> (2016) ★ رابرت دنیرو ، زک Efron. یک هفته قبل از عروسی ، یک وکیل محکم خود را پیدا می کند که پدر بزرگ خود را به سمت ساحل Daytona ، Fla ، سوار می کند تا برای یک استراحت بهاری وحشی که شامل مهمانی های frat ، دعوا با بارها و یک شب حماسه کارائوکه است. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. کمدی مرکزی i> خورشید. ساعت 11:30 بعد از ظهر. p>

ترومپت دوردست b> (1964) ★★ تروی دوناهو ، سوزان پلشت. یک وست پینتر با هندی ها و زنان رقیب در قلعه آریزونا در دهه 1880 روبرو است. (NR) 1 ساعت. 57 دقیقه. TCM Thur. 1 ص. p>

واگرایی b> (2014) ★★ Shailene Woodley، Theo James در یک جامعه آینده ، افراد بر اساس شخصیت های خود به جناح ها تقسیم می شوند. بعد از اینکه یک زن جوان فهمید که او واگر است و هرگز در هیچ گروهی قرار نمی گیرد ، او توطئه ای را کشف می کند تا همه کسانی مانند او را از بین ببرد. (PG-13) 2 ساعت. 20 دقیقه. TNT> خورشید. ظهر

دکتر عجیب b> (2016) ★★★ بندیکت کامبربچ ، Chiwetel Ejiofor. پس از یک حادثه وحشتناک ، دکتر استفان استرنس توانایی عملکرد خود را از دست می دهد اما هدف جدیدی را پیدا می کند هنگامی که یک موجود عرفانی به عنوان باستان معروف شود فاش می کند که دکتر استرنج جبهه جادوگر تازه تعیین شده است. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> در جمعه 8:30 بعد از ظهر. ایالات متحده b> شنبه 5:16 p.m.

داگبال: یک داستان زیرگذر واقعی b> (2004) ★★★ وینس وون ، کریستین تیلور. صاحب یک سالن ورزشی و یک کارآفرین سنگین ، تیم های داجبال را تشکیل می دهند تا با قیمت 50،000 دلار در لاس وگاس به رقابت بپردازند. (PG-13) 1 ساعت. 32 دقیقه. دوشنبه 01:05 بعد از ظهر. HBO جمعه 10:55 دقیقه بعد از ظهر. p>

اعتیاد دون جان b> (2013) ★★★ جوزف گوردون-لویت ، اسکارلت یوهانسون. یک متصدی باربری در نیوجرسی اولین روابط واقعی خود با یک زن را آغاز می کند ، اما اشتیاق مداوم او به پورنو اینترنتی باعث می شود اوضاع خراب شود. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. Thur. ساعت 10:39 دقیقه بعد از ظهر. Encore Thur. ساعت 6:36 بعد از ظهر. Encore جمعه 6:54 دقیقه بعد از ظهر.

درها b> (1991) ★★★ وال کیلمر ، مگ رایان جیم موریسون ، دانشجوی فیلم UCLA ، دختری پیدا می کند ، یک گروه تشکیل می دهد و به ستاره راک غم انگیز دهه 1960 تبدیل می شود. (ر) 2 ساعت. 15 دقیقه. جمعه 10 بعد از ظهر اوج i> 11 بامداد. p>

کاهش یافتن b> (2017) ★★ مت دیمون ، کریستن ویگ. مرد پس از طی فرایندی برای کوچک کردن خود ، به جمع افراد مینیاتور می پیوندد. با آشنایی با همسایگان جدید و اطراف خود ، به زودی می آموزد که زندگی در یک حومه کوچک با مشکلات عظیم خود همراه است. (ر) 2 ساعت. 15 دقیقه. EPIX جمعه 3:45 p.m.

دکتر دیتیتل b> (1998) d ادی مورفی ، اوسی دیویس. یک پزشک قرن بیستم سانفرانسیسکو توانایی خود در برقراری ارتباط با حیوانات را کشف می کند. (PG-13) 1 ساعت. 25 دقیقه. Freeform جمعه ظهر Freeform جمعه 6 بعد از ظهر p>

دکتر Dolittle 2 (2001) ★★ ادی مورفی ، کریستن ویلسون. برای نجات گونه های در معرض خطر ، دامپزشکی که می تواند با حیوانات صحبت کند ، باید یک خرس عملکردی را به وحشی برگرداند. (PG) 1 ساعت. 27 دقیقه. Freeform جمعه ساعت 11 صبح. Freeform شنبه ظهر

دکتر . Seuss ‘the Lorax (2012) ices صداهای دنی دیویتو ، اد هلمز. متحرک برای پیدا کردن یک مورد که او را به عنوان دختر آرزوهایش به پیروزی می رساند ، پسری در داستان یک موجود جنگلی زشت و ناپسند که برای محافظت از دنیای خود می جنگد ، درگیر می شود. (PG) 1 ساعت. 26 دقیقه. Freeform دوشنبه 5 ص. p>

Dreamgirls (2006) ★★★ جیمی فاکس ، بیانسه نوولز. بعد از اینکه یک مدیر جاه طلب به آنها ستاره ای می دهد ، سه خواننده می آموزند که شهرت می تواند هزینه شخصی بالایی داشته باشد. (PG-13) 2 ساعت. 11 دقیقه. TBS

خورشید. ساعت 11 بعد از ظهر. p>

عصبانی شوید b> (2011) ★★ نیکلاس کیج ، کهربا هرد. یک جنای وحشیانه از جهنم فرار می کند و با پلیس و یک شیطان شیطانی در مسیر او قرار می گیرد تا از قتل دخترش انتقام بگیرد و نوه خود را از فرقه گرایان خونخوار نجات دهد. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. زمان نمایش i> 3 بعد از ظهر. p>

طبل b> (2002) ★★★ نیک کان ، زوی سالدانا. جوانی از هارلم به گروه راهپیمایی دانشگاه جنوبی می پیوندد اما مدیر موسیقی و رهبر آن را متناقض می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. VH1 سه شنبه ساعت 3:20 بعد از ظهر. VH1 چهارشنبه ساعت 11:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

دوئل b> (2016) ★★ وودی هارلسون ، لیام همسورث. تگزاس رنجر در مورد یک سری قتل ها در یک شهر Old West که توسط یک افسر کنفدراسیون سابق اداره می شود ، تحقیق می کند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. سفیعی i> ساعت 8 بعد از ظهر. سفیعی b> خورشید. 3:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

گنگ و دمبل b> (1994) ★★★ جیم کری ، جف دانیلز. یک داماد بی پروا و یک راننده لیموزین ، کشور رویایی دختر متقاطع را تعقیب می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. کمدی مرکزی i> 3 بعد از ظهر. کمدی مرکزی i> 8 ص. p>

گنگ و دمبل به b> (2014) ★★ جیم کری ، جف دانیلز. شگفتی های بی خرد لوید کریسمس و هری دون به یک سفر جاده ای می روند تا دختری را پیدا کنند که هری هرگز نشناخته بود. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. سه شنبه ظهر FX ساعت 7 بعد از ظهر. p>

تقلید b> (2009) ★★★ جولیا رابرتز ، کلیوی اوون. جاسوسان برای شرکت های رقیب در حالی که تلاش می کنند فرمول محصولی را پیدا کنند که برای شرکتی که در ابتدا آنرا ثبت اختراع می کند ثروت کسب می کنند ، یک رابطه عاشقانه مخفیانه را انجام می دهند. (PG-13) 2 ساعت. 5 دقیقه. سه شنبه 6:53 بعد از ظهر. Encore چهارشنبه 1:32 p.m.

Ving of Light (2014) ★ نیکلاس کیج ، آنتون یلچین. وادار به بازنشستگی و بیماری مرض شده ، یک مامور سیا می گوید که معصیت دیرینه وی از سر گرفته شده است ، بنابراین وی برای انجام قتل او ماموریت شخصی خود را آغاز می کند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. HBO

جمعه ساعت 2:40 دقیقه بعد از ظهر.

E

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Eagle Eye (2008) ★★ Shia LaBeouf، Michelle Monaghan . دو غریبه به زنی زن مرموز تبدیل می شوند که دوستان و خانواده خود را تهدید می کند و از فناوری برای کنترل اقدامات خود استفاده می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. TNT شنبه 1:30 p.m.

دختران زمین آسان هستند b> (1989) ★★ جینا دیویس ، جف گلد بلوم. دختران دره کالیفرنیای جنوبی را با Mac ، Wiploc و Zebo از سیاره Jazzazzu به حرکت در می آورند. (PG) 1 ساعت. 40 دقیقه. EPIX سه شنبه 3:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

ادی عقاب b> (2016) ★★★ Taron Egerton، Hugh Jackman. با هدایت مربی عصیانگر و کاریزماتیک ، جیمز اسکی بریتانیایی مایکل “ ادی »ادواردز برای بازی های المپیک زمستانی 1988 در کلگری ، آلبرتا آموزش می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

ادوارد Scissorhands (1990) ★★★ جانی دپ ، وینونا رایدر. هنگامی که یک حومه شاد و فرخنده او را به خانه می آورد ، ایجاد ناتمام یک مخترع خالق مشهور می شود. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. Freeform i> ساعت 7 بامداد. p>

یازده مرد و یک دختر b> (1930) ★★ جوآن بنت ، جو E. براون. دختر رئیس جمهور دانشکده از جذابیت های خود برای جذب قهرمانان فوتبال آمریکایی در محوطه دانشگاه پدرش استفاده می کند. (NR) 1 ساعت. 14 دقیقه TCM Thur. 2:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

الا مسحور b> (2004) ne آن هاتاوی ، هیو دنسی. یک زن جوان برای شکستن نفرین طاعت اطاعت شده توسط یک پدرزاده پری در سفر است. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. KCOP خورشید. 3 ص. p>

المر بزرگ b> (1933) oe جو E. براون ، پاتریشیا الیس. یک بازیکن بازیکن بیس بال تبدیل به توپ و بیس بال کشور است که کوزه های کج و راکت های توطئه شده برای توجیه سری جهانی را خنثی می کند. (NR) 1 ساعت. 14 دقیقه TCM چهارشنبه 6:15 p.m.

Elysium (2013) ★★★ مت دیمون ، جودی فاستر. در سال 2154 ثروتمندان در آسایش و تجملات در یک ایستگاه فضایی زندگی می کنند ، در حالی که فقرا در زمین بزرگ و ویران شده زندگی دارای تخته سنگی هستند. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. IFC

چهارشنبه 8 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه 11:02 p.m.

Empire State (2013) دواین جانسون ، لیام همسورث. یک نگهبان امنیتی و اولیای کودکی وی قصد سرقت یک ماشین زرهی را دارند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. KTLA

خورشید. 2:02 دقیقه بعد از ظهر. p>

بازی اندر b> (2013) ★★ هریسون فورد ، آسا باترفیلد. یک جوان هدیه ای غیرمعمول را به نمایش می گذارد که وی را برای آموزش نظامی پیشرفته انتخاب می کند تا نیروهای زمین را در یک جنگ شدید علیه Formics ، مهاجمان بیگانه که قبلاً کره زمین را نابود کرده اند ، انتخاب کنند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. AMC> خورشید. 7:49 دقیقه بعد از ظهر. p>

دشمن در گیتس (2001) ★★ جوزف فینز ، قانون جود. یک تک تیرانداز نازی (اد هریس) برای یافتن و کشتن یک تیزهوش روس ، قهرمان تبلیغات تبلیغاتی یک افسر سیاسی ، به استالینگراد سفر می کند. (ر) 2 ساعت. 11 دقیقه. Thur. 4:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

کافی b> (2002) ★★ جنیفر لوپز ، بیلی کمپبل. پس از فرار ناکام ، زن ترسیده خود را به منظور نبرد با شوهر ناهنجار خود قدرت می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. Thur. 4 بعد از ظهر

اتاق فرار b> (2019) ★★ تیلور راسل ، لوگان میلر. شش غریبه برای تجربه اتاق فرار از یک ساختمان اسرارآمیز دیدن می کنند – بازی ای که بازیکنان برای حل یک سری معماها با هم رقابت می کنند. اعتصاب های تروریستی هنگامی که آنها به زودی یاد می گیرند هر اتاق ، دام مفصلی است که بخشی از یک بازی سادیستی زندگی و یا مرگ است. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. 5:37 بعد از ظهر. p>

فرار از استاکر من b> (2020) الکساندرا پل ، ماریت هارتلی. پس از نجات از زندگی خطرناک در خیابان ها ، تیلور 17 ساله اکنون به عنوان دختر مقیم لری و سندی استوارت زندگی می کند. اما اوضاع به زودی اتفاق می افتد ، زیرا تهدیدی مرموز علیه خانواده در حال گسترش است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر i> ساعت 10:03 بعد از ظهر. طول عمر b> خورشید. 2:04 دقیقه بعد از ظهر.

El estudiante (2008) Jorge Lavat ، Norma Lazareno. Miguel de Cervantes Saavedra ، “Don Quijote de la Mancha” ‘از Estudiantes universitarios y retirado de 70 aos se unen por el libro. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. KWHY 8 p.m.

Evil Dead (2013) ★★ جین لوی ، شیلو فرناندز. در یک کابین جنگلی از راه دور ، پنج دوست یک کتاب مردگان را کشف می کنند و ناخواسته یک دیو باستانی را احضار می کنند. موجود شرور هر شخص را پشت سر می گذارد ، تا زمانی که فقط یک نفر برای بقا بجنگد دست نخورده باقی می ماند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. تور. 1:30 p.m.

(1973) ★★★★ الن بورستین ، لیندا بلر. یک بازیگر زن از کاهنان جسوعی می خواهد که سعی کنند به شیطنت شیطان دختر 12 ساله خود پایان دهند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. ساندنس i> 2 بامداد. p>

Expendables 3 (2014) ★★ سیلوستر استالونه ، جیسون استاتهام. بعد از اینکه یکی از همکاران سابق ، مأموریت خود را برای پایان دادن به Expendables ، Barney Ross تیمی از استخدام کنندگان جوانتر و باهوش فن آوری جمع می کند تا به دشمن خود کمک کند. (PG-13) 2 ساعت. 7 دقیقه. جمعه 7 ص. p>

Expendables 2 (2012) ★★ سیلوستر استالونه ، جیسون استاتهام. مزدوران بارنی راس و تیمش با انتقام از قتل شرورانه ی یک رفیق ، از طریق نیروهای مخالف موجبات تخریب را گرفتند. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. جمعه 10 ص. p>

Expendables (2010) ★★ سیلوستر استالونه ، جیسون استاتهام. یک مزدور و افرادش می آموزند که تکلیف آنها برای براندازی یک دیکتاتور آمریکای جنوبی یک ماموریت انتحاری است. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. پارامونت i> 12:30 p.m.

F

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

عدم راه اندازی b> (2006) ★★ متیو مک کاناوی ، سارا جسیکا پارکر پدر و مادر یک جوان که هنوز در خانه زندگی می کند ، یک زن زیبا را استخدام می کنند تا او را به خود جلب کنند تا سرانجام لانه را ترک کند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر. 4 بعد از ظهر اوج b> جمعه 8 بعد از ظهر اوج i> 6 ص. p>

سقوط کرد> (1998) ★★ دنزل واشنگتن ، جان گودمن. کارآگاهان قتل های انجام شده به روشی را که قبلاً توسط یک قاتل سریالی که اخیراً اعدام شده است ، انجام می دهند. (ر) 2 ساعت. 4 دقیقه. استارز i> سه شنبه 10:29 دقیقه بعد از ظهر. p>

افتادن برای ورمونت (2017) جولی گونزالو ، بنیامین آیرس. یک نویسنده پرفروش که به دلیل تصادف رانندگی فراموشی کرده است ، نزد پزشک محلی یک شهر کوچک بتونی در ورمونت پناه می برد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. نشانه b> خورشید. 4 بعد از ظهر p>

برای شما می افتد b> (2018) تیلور کول ، تایلر هینز. مدیر ایستگاه رادیویی یک شهر کوچک هنگامی که یک تاجر بازدیدکننده به نظر نمی رسد فراتر از صفحه رایانه لپ تاپ خود را مشاهده می کند ، مطابقت خود را ملاقات می کند. همه چیز تغییر می کند هنگامی که او او را برای شرکت در پخت و پز کارشناسی خود برای کمک به نجات ایستگاه تغییر می دهد. (NR) 2 ساعت. 10 p.m.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) ★★ ادی ردمیاین ، کاترین واترستون. Magizoologist Newt Scamander با آلبوس دامبلدور جوان به نیروها پیوسته و مانع از افزایش جادوگران خونگرم Gellert Grindelwald برای جادوگران خون خالص می شود تا بر همه موجودات غیر جادویی حاکم شود. (PG-13) 2 ساعت. 14 دقیقه. HBO سه شنبه 8:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

دور و دور b> (1992) ★★★ تام کروز ، نیکول کیدمن. یک کشاورز ایرلندی و دختر صاحبخانه اش به بوستون دهه 1890 می آیند ، جایی که او جعبه می زند و آنها به عجله اکلاهما می پیوندند. (PG-13) 2 ساعت. 20 دقیقه. Cinemax جمعه 8:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

کشور دور b> (1955) ★★★ جیمز استوارت ، روت رومان. دو دامدار وایومینگ گله ای را به سمت طلای عجله آلاسکا رانده و مشکل می بینند. (NR) 1 ساعت. 37 دقیقه. TCM خورشید. 7 ص. p>

فارگو b> (1996) ★★★ Frances McDormand، Steve Buscemi. یک رئیس پلیس باردار از وقایع قاتلی که ناشی از طرح آدم ربایی فروشنده ناامیدکننده خودرو است ، مشکوک می کند. (ر) 1 ساعت. 37 دقیقه. دوشنبه 3:58 دقیقه بعد از ظهر. Encore دوشنبه 7:19 p.m.

سریع و خشمگین b> (2009) ★★ وین دیزل ، پل واکر. به عقب در لس آنجلس ، Dom Torretto فراری و نماینده برایان O’Conner دوباره بر دشمنی خود دلجویی می کنند ، اما باید در برابر دشمن مشترک به نیروهای خود پیوست. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. سه شنبه ساعت 8:30 بعد از ظهر. WGN America شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. WGN America شنبه 7 ص. p>

سریع و خشمگین ارائه شده: Hobbs & Shaw (2019) 2019 دوین جانسون ، جیسون استاتهام. لوک هابز ، وکیل هالکینگ با Deckard Shaw بدون عمل جبهه برای نبرد با یک سرباز سایبری افزایش یافته و دارای قدرت فوق بشری ، یک ذهن درخشان و یک عامل بیماری زا کشنده می تواند نیمی از جمعیت جهان را از بین ببرد. (PG-13) 2 ساعت. 18 دقیقه. شنبه ساعت 8 بعد از ظهر. HBO خورشید. 12:30 بعد از ظهر p>

سریع و خشمگین: توکیو رانش b> (2006) ucas لوکاس بلک ، زاکری Ty برایان. یک مسابقه دهنده خیابانی آمریکایی در ژاپن یک سبک جدید جالب و خطرناک را می آموزد و با یک قهرمان محلی که با یاکوزا ارتباط دارد ، سر به سر می رود. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. WGN America شنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

سریع و خشمگین b> (2001) ★★ وین دیزل ، پل واکر. یک افسر پلیس مخفی در مورد یک رهبر باند مشکوک به سرقت تجهیزات الکترونیکی تحقیق می کند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. سه شنبه 4 بعد از ظهر. WGN America شنبه ساعت 6 بعد از ظهر. WGN America شنبه 2:30 p.m.

سریع رنگ b> (2018) Gugu Mbatha-Raw ، لورن Toussaint. یک زن با توانایی های فوق طبیعی که با نیروهای مرموز شکار می شود باید فرار کند. با رفتن به هیچ جای دیگر ، او به خانواده فرهیخته خود و خانه ای که سالها پیش رها کرده بود باز می گردد. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. EPIX جمعه ساعت 4:45 بامداد. p>

پنج سریع b> (2011) ★★ وین دیزل ، پل واکر. در ریو دوژانیرو ، سابق Dom Torretto و پلیس سابق برایان O’Conner علیه یک تاجر فاسد که می خواهد هر دو کشته شود ، به نیروهای خود پیوستند. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. چهارشنبه ساعت 9 بعد از ظهر. HBO شنبه ساعت 5:45 بعد از ظهر. p>

سریعتر b> (2010) ★★ دواین جانسون ، بیلی باب تورنتون. یک پلیس جانباز و یک قاتل یک محکوم سابق را که قصد دارد از قاتلان برادرش انتقام بگیرد ، دنبال می کند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. دوشنبه ساعت 4 بامداد 4 ص. p>

کشنده جذاب b> (1987) ★★★ مایکل داگلاس ، گلن کلوز. یک وکیل نیویورک به همراه یک زن و دختر در کنار یک مشتری که شهوتش به نفرت تبدیل می شود ، می خوابد. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. TMC دوشنبه 10 بعد از ظهر TMC شنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

سرنوشت خشمگین b> (2017) ★★ وین دیزل ، دواین جانسون. اعضای خدمه سازنده کره زمین وقتی یک زن مرموز به نام Cipher دام را مجبور به خیانت به همه آنها می کند با یک چالش غیر منتظره روبرو می شوند. حال ، آنها باید متحد شوند تا مردی را که خانواده آنها را تشکیل داده ، به خانه بیاورند و مانع از آشوب و آشوب او شوند. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه. NBC شنبه 8 p.m.

چربی و Mabel Adrift (1916) Roscoe ” Fatty ” Arbuckle ، Mabel Normand. بی صدا. فتی و مابل تصور نمی کنند که شرور خانه های ساحلی خود را به دریا نشان داده اند و وقتی از خواب بیدار می شوند ، تختخواب های خود را که در دریا شناور است پیدا می کنند. (NR) 34 دقیقه. TCM دوشنبه 4:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

تب تب b> (2005) rew درو بریمور ، جیمی فالون. یک مدیر اجرایی شرکت برای یک معلم مشهور مدرسه وسواس با Boston Red Sox تعلق دارد. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. مخاطبان b> خورشید. 5 بعد از ظهر. مخاطبان> خورشید. ساعت 9 بعد از ظهر. مخاطبان دوشنبه 1 بامداد. مخاطبان i> سه شنبه 5 بعد از ظهر مخاطبان i> سه شنبه ساعت 9 بعد از ظهر مخاطبان 1 بامداد. مخاطبان شنبه 5 بعد از ظهر مخاطبان شنبه 9 بعد از ظهر مخاطبان b> خورشید. 1 بامداد. p>

زمینه رویاها b> (1989) ★★★ کوین کاستنر ، امی مادگان. یک کشاورز با الهام از آیووا یک زمین بیس بال می سازد ، سپس ارواح جو جکسون و سایر شگفتی هایش را می بیند. (PG) 1 ساعت. 46 دقیقه. استارز i> ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

15: A Quinceañera Story: Zoey (2017) Zoey ، جوان تبار مکزیکی-آمریکایی ، تولد 15 سالگی خود را جشن می گیرد. (NR) 26 دقیقه. خورشید. 6:32 دقیقه بعد از ظهر. p>

دختر خیابان پنجم (1939) ★★ زنجبیل راجرز ، والتر کانولی. یک میلیونر ناراضی به همراه همسر و خانواده ، دختری از پارک مرکزی را به عنوان معشوقه خود مطرح می کند. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. TCM جمعه 3:15 بعد از ظهر. p>

50 اولین تاریخ b> (2004) ★★ آدام سندلر ، درو بریمور. یک دامپزشک سعی می کند زنی را که از دست دادن حافظه کوتاه مدت برخوردار است عاشق او شود. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. TBS شنبه 3:30 بعد از ظهر. TBS خورشید. ظهر

پنجاه سایه سیاه b> (2016) ★ مارلون واینز ، کالی هاوک. کریستین بلک با کارآفرینی ثروتمند “پنجاه سایه خاکستری” ، زن جوانی را به دنیای ترسناک خود از S&M معرفی می کند. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. Thur. ساعت 4 بعد از ظهر. Showtime Sun. 3:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

Fight Fight (1999) ★★★ برد پیت ، ادوارد نورتون. دو جوان حرفه ای یک باشگاه زیرزمینی ایجاد می کنند که در آن مردان می توانند در نبردهای دست به دست یکدیگر رقابت کنند. (ر) 2 ساعت. 19 دقیقه. HBO جمعه 4:15 بعد از ظهر. p>

با خانواده من دعوا کنید b> (2019) ★★★ فلورانس پوگ ، لنا هری. پیج در یک خانواده کشتی گیر سخت و گره خورده متولد می شود ، فرصتی یک بار در طول زندگی برای امتحان کردن WWE بدست می آورد. سفر او باعث می شود تا به جهانیان ثابت كند كه آنچه او را متفاوت می كند همان چیزی است كه می تواند او را به یك ستاره تبدیل كند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. EPIX دوشنبه 6:10 بعد از ظهر. EPIX جمعه 1:55 p.m.

مقصد نهایی 5 (2011) ★★ نیکلاس D’Agosto ، اما بل. وقتی مقدمه یک انسان آنها را از سقوط پل مهلک نجات می دهد ، چندین روح ناخوشایند یاد می گیرند که مرگ فریب نخورد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. Cinemax خورشید. ساعت 11:20 بعد از ظهر. Cinemax چهارشنبه ساعت 6:25 بعد از ظهر. Cinemax خورشید. ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر. یک مأمور آتش نشانی کانزاس برای کاردینالز سنت لوئیس آماده شده و یک خاموش کننده جدید را کامل می کند. (NR) 1 ساعت. 7 دقیقه. TCM چهارشنبه 5 ص. p>

شرکت b> (1993) ★★★ تام کروز ، جین Tripplehorn. دانش آموخته دانشکده حقوق ، پرده از راز شوم در مورد شرکت تنسی پرده برداشته و به او پیشنهاد داده است که نمی تواند نپذیرد. (ر) 2 ساعت. 34 دقیقه. 8 ص. p>

خون اول b> (1982) ★★★ سیلوستر استالونه ، ریچارد کرنا. رمبو ، جانباز گرین برت ، یک کلانتر شمال غربی اقیانوس آرام و گارد ملی را تصاحب می کند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. AMC> جمعه 10:35 بعد از ظهر. AMC شنبه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. ساندنس i> 3 بعد از ظهر ساندنس i> 7 ص. p>

نفر اول b> (2018) ★★★ رایان گاسلینگ ، کلر فوی. مهندس نیل آرمسترانگ پس از پیوستن به ناسا در دهه 1960 ، سال ها در آموزش می گذرد. در شانزدهم ژوئیه سال 1969 ، ملت و جهان با شگفتی تماشا می كنند كه آرمسترانگ و یك فضانوردان دیگر ، وزوز آلدرین و مایكل کالینز در یك مأموریت تاریخی ماه به سر می برند. (PG-13) 2 ساعت. 21 دقیقه. Cinemax جمعه 7:35 بعد از ظهر. p>

یکشنبه اول b> (2008) ★★ Cube Ice، Katt Williams. سارقان بی صدا تصمیم می گیرند که برای جمع آوری پول نقد مورد نیاز ، کلیسایی را غارت کنند ، اما می فهمند که شخص دیگری قبلاً آنها را به پانچ زده است. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. خورشید. 1:30 بعد از ظهر. p>

اولین همسران b> (1996) ★★★ گلدی هاون ، بت میدلر. سه نفر از دوستان 50 ساله دانشگاه پس از رها كردن همسرانشان برای زنان جوان ترك انتقام خود را كردند. (PG) 1 ساعت. 42 دقیقه. جمعه 5 بعد از ظهر POP شنبه 1 ص. p>

ماهی به نام واندا b> (1988) ★★★ جان کلیس ، جیمی لی کرتیس. یک آمریکایی برای پیدا کردن الماس در لندن با یک کلاهبردار ، موقت و مزدور معاشقه می کند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. HBO جمعه 4:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

پنج پا جدا از هم جدا b> (2019) ★★ هیلی لو ریچاردسون ، کول اسپورانز. دو بیمار فیبروز کیستیک عاشق می شوند ، اگرچه طبق قوانین بیمارستان ، آنها در هر زمان پنج پا از هم جدا هستند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. دوشنبه ساعت 11:30 دقیقه صبح. Showtime Thur. 7:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

پرچم های پدران ما b> (2006) ★★★ رایان فیلیپ ، جسی برادفورد. برخی از خدماتی که پرچم ایالات متحده را در کوه Suribachi هنگام نبرد ایوو جیما در پایان جنگ جهانی دوم برافراشته اند ، از شنیدن وضعیتشان به عنوان قهرمانان زندگی می کنند. (ر) 2 ساعت. 12 دقیقه. خورشید. 11:30 p.m.

Flashdance (1983) ★★ جنیفر بیل ، مایکل نوری. یک جوشکار پیتسبورگ شب ها را در یک نوار رقص می کند ، رئیس او را می بیند و آرزوی رفتن به مدرسه باله را دارد. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. TMC> خورشید. 3:05 بعد از ظهر. TMC دوشنبه 5 بعد از ظهر. TMC سه شنبه 8:50 دقیقه بعد از ظهر. TMC سه شنبه 6:25 بعد از ظهر. TMC جمعه 11:45 p.m.

پرواز ققنوس b> (2004) ★★ دنیس قوید ، جیووانی ربیسی. گروهی از مردم پس از طوفان شدید شن و ماسه ، می توانند جان سالم به در ببرند که باعث سقوط هواپیمای آنها در صحرای گبی شود. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. Cinemax سه شنبه ساعت 9:20 دقیقه بعد از ظهر. Sunemax خورشید. 3:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

روان بودن b> (2019) نیکو تورتورلا ، ایزابلا فارل. ده هزاره در عصر رسانه های اجتماعی به جستجوی عشق می پردازند. (NR) TMC سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر. TMC شنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

(2006) ★★★ صداهای هیو جکمن ، کیت وینسلت. متحرک پس از فرود چشمگیر در راتروپولیس ، یک جوندگان دست نخورده برای یافتن راه برگشت به تختخواب خود در لندن ، به کمک یک کارگر فاضلاب کمک می کند. (PG) 1 ساعت. 25 دقیقه. KDOC i> 1 بعد از ظهر. WGN America شنبه 11 ص. p>

مگس b> (1986) ★★★ جف گلد بلوم ، جینا دیویس. بازنگری دیوید کروننبرگ از کلاسیک سال 1958 در مورد یک آزمایش پیچیده که مرد را به یک حشره هیولا منتقل می کند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. دوشنبه ساعت 10:53 بعد از ظهر. Encore سه شنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. Encore سه شنبه 5:15 بعد از ظهر. p>

طلا احمق b> (2008) ★ متیو مک کاناوی ، کیت هادسون. یک شکارچی گنج همسر بیگانگان و رئیس خود را به جستجوی 40 سینه طلای گمشده اسپانیا می کشاند. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. TNT> خورشید. 11 ص. p>

برای چند دلار بیشتر b> (1965) ★★★ کلینت ایستوود ، لی ون کلیف. مردی بدون نام و مردی با مأموریت به دلایل مختلف یک راهزن مکزیکی را شکار می کند. (ر) 2 ساعت. 12 دقیقه. خورشید. ساعت 2:30 بعد از ظهر. Encore دوشنبه 1:44 دقیقه بعد از ظهر.

برای همیشه در قلب من b> (2019) بلیک بریس ، کاترین بایرن. دو نفر عشق را در ایرلند می یابند اما رویاهای آنها آنها را از هم جدا می کند. پنج سال بعد ، آنها دوباره به هم می پیوندند و زن باید تصمیم بگیرد که قلب او به کجا تعلق دارد. (NR) 2 ساعت. هالمکر b> سه شنبه 6 بعد از ظهر. p>

برای همیشه دختر من b> (2018) ★★ الکس رو ، جسیکا روته. لیام پیج یک فوق ستاره موسیقی کشور است که عروس خود جوزی را در محراب ترک کرد تا به دنبال شهرت و ثروت باشد. حال او هنگام بازگشت به زادگاه خود برای تشییع جنازه بهترین دوست خود از دبیرستان باید با عواقب اقدامات خود روبرو شود. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. EPIX Thur. 7:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

فراموش كردن سارا مارشال (2008) ★★★ جیسون سگل ، كریستن بل. در هاوایی که در تلاش است تا یک شکست بزرگ را بدست آورد ، یک نوازنده با معشوق سابق خود و دوست پسر جدیدش روبرو می شود. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. Freeform خورشید. 11 ص. p>

فارست گامپ b> (1994) ★★★★ تام هنکس ، رابین رایت. JFK ، LBJ ، ویتنام ، واترگیت و سایر تاریخ ها از طریق دیدگاه مرد آلاباما با ضریب هوشی 75 ساله آشکار می شوند. (PG-13) 2 ساعت. 22 دقیقه. خورشید. ساعت 7:35 دقیقه بعد از ظهر. Encore Sun. 4:44 بعد از ظهر. Encore Thur. ساعت 2:20 بعد از ظهر Encore Thur. 10 بعد از ظهر. Encore جمعه 8:27 دقیقه بعد از ظهر. p>

باکره 40 ساله (2005) ★★★ استیو Carell ، کاترین کینر. سه همکار ناکارآمد برای کمک به دوست تازه کار خود از دست می دهند که بی گناهی جنسی خود را از دست می دهند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. جمعه 10 بعد از ظهر TRU شنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

48 HRS. (1982) ★★★ نیک نولت ، ادی مورفی. کارآگاه شایعه شده یک محکوم نرم و صاف را به مدت دو روز در بازداشت خود رها می کند تا به وی در یافتن قاتلی در سان فرانسیسکو کمک کند. (ر) 1 ساعت. 37 دقیقه. شنبه 10:59 p.m.

چهار عروسی و تشییع جنازه b> (1994) ★★★ هیو گرانت ، اندی مک داول. یک فرشته انگلیسی و یک شهوت انگیز آمریکایی در طی یک دوره از وقایع غافلگیرانه عشق می ورزند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. Starz دوشنبه 6:47 دقیقه بعد از ظهر. Starz دوشنبه 4:59 p.m.

Freeheld (2015) ★★ جولیان مور ، الن پیج. با کمک همکار دین ولز و فعال استیون گلدشتاین ، کارآگاه مبتلا به نیوجرسی ، لورل هستر ، برای دریافت مزایای بازنشستگی برای همکار داخلی خود استیسی آندری می جنگد. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. HBO سه شنبه 12:35 p.m.

جمعه b> (1995) ★★★ Cube Ice، Chris Tucker. یکی از ساکنین مرکز لس آنجلس در جنوب مرکزی با یک کف دست که به یک فروشنده مواد مخدر بدهکار است ، در ایوان جلوی خود آویزان شده است. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. در جمعه ساعت 6 بعد از ظهر. شنبه 3:30 بعد از ظهر. p>

جمعه بعد بعدی b> (2002) ★ Cube Ice، Mike Epps. کریگ و روز به عنوان محافظ امنیتی کار می کنند و به سارق می پردازند که هدایای کریسمس خود را دزدیده است. (ر) 1 ساعت. 22 دقیقه. 6 بعد از ظهر. E b> چهارشنبه 8 بعد از ظهر. E جمعه ساعت 10 بعد از ظهر. شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر. p>

جمعه سیزدهم b> (1980) ★★ بتسی پالمر ، آدرین کینگ. بازگشایی کمپ Crystal Lake به طرز قتل و ضرب و شتم گروهی از مشاوران سکس و سکس جنسی است. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. سفیعی ظهر سیفی i> 8 ص. p>

جمعه سیزدهم – قسمت سوم b> (1982) ★ دانا کیمل ، پل کراتکا. نوجوانان جدید از میراث وحشیانه کمپ Crystal Lake یاد می گیرند. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. ساعت 2 بعد از ظهر. Syfy جمعه 4 ص. p>

جمعه سیزدهم قسمت پنجم: یک آغاز جدید b> (1985) ★ جان شپرد ، ملانیا کینامان. نوجوانان فرار می کنند و از اره های زنجیره ای علیه شخصی که ماسک هاکی روی دار جیسون را بریده است استفاده می کنند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. ظهر

جمعه سیزدهم قسمت هفتم – خون جدید b> (1988) ★ لار پارک لینکلن ، تری کیسر. روانپزشک نوجوان روانی ، او و مادرش را به کریستال لیک ، خانه جیسون با نقاب هاکی می فرستد. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. سفیعی ساعت 8 بعد از ظهر. p>

جمعه سیزدهم قسمت هشتم: جیسون منهتن را می گیرد b> (1989) ★ جنسن داگت ، اسکات ریوز. جیسون با ضرب و شتم نقاب دار هاکی ، یک نوجوان کریستال لیک و دوستانش را در سفر به نیویورک دنبال می کند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. سفیعی ساعت 6 بعد از ظهر. p>

جمعه سیزدهم ، قسمت 2 (1981) ★ ایمی استیل ، جان فوری. جیسون ، پسر خانم Voorhees منتظر است که بار دیگر از نوجوانان در اردوگاه کریستال تلاش کنند تا یک جبهه بکشند. (ر) 1 ساعت. 27 دقیقه. سفیعی 6 بعد از ظهر. Syfy جمعه 10 ص. p>

جمعه سیزدهم ، قسمت ششم: جیسون زندگی می کند b> (1986) ★ توم ماتئو ، جنیفر کوک. نوجوان تامی با جیسون ماسک قاتل ملاقات می کند ، که توسط یک رعد و برق در دریاچه بازگردانده شده است. (ر) 1 ساعت. 25 دقیقه. سفیعی ساعت 10 بامداد. p>

جمعه سیزدهم: فصل پایانی (1984) ★ کیمبرلی بک ، پیتر بارتون. جیسون نقاب دار هاکی پس از گروه دیگری از نوجوانان در دریاچه کریستال می رود. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. ساعت 4 بعد از ظهر. Syfy جمعه 2 ص. p>

دوستان با مزایا b> (2011) ★★★ جاستین تیمبرلیک ، میلا کونیس. دوستان به طور ساده لوحانه بر این باورند که اضافه کردن رابطه جنسی به روابط آنها عوارضی را در پی نخواهد داشت. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. شنبه ساعت 6:01 دقیقه بعد از ظهر. Encore شنبه 3:12 p.m.

Night Fright 2: Blood New (2013) Will Payne، Jaime Murray. در رومانی ، چارلی بروستر با کمک پیتر وینسنت برای مشارکت در برنامه های یک خون آشام شرجی که می خواهد خون دوست دختر سابق چارلی را بخواهد جلب می کند. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. 2:41 دقیقه بعد از ظهر. p>

از مستقیم A تا XXX (2017) هیلی پولوس ، جود نلسون. هنگامی که مشخص شد که وی برای پرداخت شهریه قابل توجه خود ، یک زن پورنو را با نام مستعار انتخاب کرد ، یک دانشجوی دانشگاه تحمل حمله سایبری و حتی تهدیدهای مرگ را تحمل می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر b> 11:03 p.m.

کت فلزی کامل b> (1987) ★★★ متیو مودین ، ​​آدام بالدوین. یک تفنگدار دریایی و همراهانش آموزش ابتدایی را زیر یک گروهبان مته سادیست تحمل می کنند و در حمله تات در سال 1968 می جنگند. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. IFC خورشید. 5:15 بعد از ظهر. IFC دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. IFC Thur. 11 بعد از ظهر IFC جمعه 11:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

مزرعه خنده دار b> (1988) ★★ چوی چیس ، مادولین اسمیت. یک مربی ورزشی و همسرش به یک کلبه در این کشور نقل مکان می کنند و در آنجا سعی می کنند رمانی بنویسند. (PG) 1 ساعت. 43 دقیقه Cinemax Thur. 6:15 بعد از ظهر. p>

خشمگین 7 b> (2015) ★★★ وین دیزل ، پل واکر. یک مأمور دولت آرام صحبت می کند تا در ازای کمک آنها برای نجات یک هکر رایانه ربوده شده ، به Dominic Toretto و باند وی کمک کند تا دشمن خطرناکی را از بین ببرند. (PG-13) 2 ساعت. 17 دقیقه. شنبه 8 p.m.

G

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

باند های نیویورک (2002) ★★★ لئوناردو دی کاپریو ، دانیل دی-لوئیس. در دوران تغییر و تحولات Tammany Hall ، یک جوان قسم خورده از این گنگستر شریر که پدرش را به قتل رسانده ، انتقام می گیرد. (ر) 2 ساعت. 48 دقیقه. Thur. 1:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

گاتاکا b> (1997) ★★★ ایتان هاوک ، اوما تورمن. فراموشی در فرضیه هویت یک شهروند مهندس ژنتیک در یک طرح پیچیده و خطرناک شرکت می کند. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. چهارشنبه 8 بعد از ظهر KVCR شنبه 8:30 p.m.

Out (2017) ★★★ Daniel Kaluuya، Allison Williams. یک عکاس جوان هنگام ملاقات از راز تاریکی پرده برمی دارد والدین به ظاهر دوستانه دوست دختر او برای اولین بار در املاک posh خود. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. سه شنبه 1 بعد از ظهر FXX چهارشنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

خود را به یک دختر دانشکده تبدیل کنید b> (1964) ★★ دیو کلارک پنج ، حیوانات. پس از اینکه مربیان یاد بگیرند که او به عنوان یک نویسنده موسیقی پاپ ، مهتاب دارد ، یک دانش آموز جوان با اخراج روبرو می شود. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. TCM سه شنبه 10 بامداد. p>

روح و آقای مرغ b> (1966) ★★ دون ناتس ، جوآن استلی. یک نویسنده مهربان کانزاس که می خواهد خبرنگار شود ، شب را در خانه ای خالی از سکنه می گذراند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. ساندنس i> 11 ظهر. p>

شبح در پوسته b> (2017) ★★ اسکارلت جوهانسون ، پیلو آسبایک. یک سرباز ارتقا یافته در فضای مجازی و یک نوع ، باید با دشمن جدیدی مبارزه کند که بتواند ذهن مردم را هدر دهد و آنها را کنترل کند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. تور. 1:05 دقیقه بعد از ظهر. سیفی b> Thur. 3:30 p.m.

Rider Ghost: Spirit of Vengeance (2012) ★ نیکلاس کیج ، ادریس البا. هنگامی که اعضای یک کلیسای مخفی او را استخدام می کنند تا پسری را از شیطان نجات دهد ، جانی بلاز فرصتی برای رهایی از شر نفرین Ghost Rider برای همیشه می گیرد. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. 8:03 p.m.

Ghostbusters (2016) ★★ ملیسا مک کارتی ، کریستن ویگ. چهار زن مسلح با بسته های پروتون و نگرش فراوان ، چهار زن را برای یک جنگ حماسی آماده می کنند ، هنگامی که ارواح شرور شروع به ویرانی در نیویورک می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. سه شنبه 2:30 بعد از ظهر. FX چهارشنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دختر در حال پیشرفت b> (2012) ★★ اوا مندز ، سیرا رامیرز. به نظر می رسد که مادرش به نظر خیلی مشغول توجه به اوست ، یک نوجوان برنامه ای غلط برای پرش از بزرگسالی و پرش درست در بزرگسالی می گذارد. (PG-13) 1 ساعت. 32 دقیقه. EPIX شنبه 6:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

دختر در شبکه عنکبوت b> (2018) ★★ Claire Foy ، Beau Gadsdon. هکر Lisbeth Salander یک برنامه رایانه ای را سرقت می کند که می تواند به کدهای مربوط به سلاح های هسته ای در سراسر جهان دسترسی داشته باشد. وقتی اراذل و اوباش روسی لپ تاپ خود را به دست می گیرند ، او برای بازیابی کدها و جلوگیری از فاجعه ، با یک متحد غیرممکن در زمان مسابقه شرکت می کند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. استارز i> سه شنبه ساعت 11:59 بعد از ظهر. استارز i> 1:54 p.m.

دختر در قطار b> (2016) ★★ Emily Blunt، Haley Bennett. علی رغم مبارزات خود با از دست دادن حافظه ، یک فرد الکلی هوادار سعی می کند به پلیس کمک کند تا رمز و راز یک زن مفقودالاثر را که خانه خود را در حالی که هنگام قطار در حال گذر از آن روزانه می گذرد ، حل کند. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه.

دختر ، قطع شد b> (1999) ★★ وینونا رایدر ، آنجلینا جولی. زن جوانی که دارای اختلال شخصیت مرزی است به مدت 18 ماه در یک موسسه روانی دهه 1960 می ماند. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه. TMC سه شنبه 8 ص. p>

گلادیاتور b> (2000) ★★★ راسل کرو ، خواکین ققنوس. وقتی یک ژنرال رومی خیانت می شود و خانواده اش توسط امپراطور به قتل می رسند ، او به عنوان گلادیاتور به روم می آید تا انتقام بگیرد. (ر) 2 ساعت. 34 دقیقه. IFC خورشید. 10:30 بعد از ظهر. IFC دوشنبه 10:30 دقیقه بعد از ظهر.

شیشه b> (2019) ★★ بروس ویلیس ، جیمز مک آوی. دیوید دان به دنبال این است که عدالت هوشیار را به جانوران تحویل دهد – دیوانه ای که دارای قدرت فوق بشری و 23 شخصیت است. نمایش حماسی آنها آنها را به الیاس پر رمز و راز ، مغز متفکر جنایتکار و اسرار مهم برای هر دو مرد سوق می دهد. (PG-13) 2 ساعت. 9 دقیقه. HBO دوشنبه 10:55 دقیقه بعد از ظهر.

افتخار b> (1989) ★★★★ متیو برودریک ، دنزل واشنگتن. سرهنگ رابرت گولد شاو در طول جنگ داخلی ایالات متحده آموزش و رهبری یک هنگ سیاه را رهبری می کند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. EPIX چهارشنبه 4 ص. p>

برو ، جانی ، برو! b> (1958) ★★ جیمی کلانتون ، آلن فرید. پسری یتیم توسط یک مروج سنگ به ستارگانی رانده می شود. (ح) 1 ساعت. 15 دقیقه. TCM سه شنبه 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

شکار نیک نیک b> (1997) ★★★ مت دیمون ، رابین ویلیامز. یک درمانگر ، ریاضیدان و نژاد کلاس کار برای روح یک سرایدار با ضریب هوشی نبوغ می رود. (ر) 2 ساعت. 6 دقیقه. زمان نمایش b> خورشید. 11:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

گونی ها b> (1985) an شان آستین ، جاش برولین. بچه های ساحلی اورگان از نقشه گنج دزدان دریایی One-Eyed Willy در کنار تله های کشنده او به طلا پیروی می کنند. (PG) 1 ساعت. 51 دقیقه. جمعه 1:30 دقیقه بعد از ظهر.

Gran Torino (2008) ★★★ کلینت ایستوود ، کریستوفر کارلی. دوستی بعید است بین یک جانباز جنگ پنهان و یک پسر آسیایی که سعی در سرقت خودروی ارزشمند این مرد داشت ، شکل بگیرد. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. b> AMC 4:30 بعد از ظهر. AMC سه شنبه 12:30 بعد از ظهر. p>

بزرگ در فضای باز b> (1988) ★★ دن ایكروید ، جان كادی. یک مرد شیکاگو و خانواده اش به همراه خواهر و برادر زشت خود و خانواده اش به اردو می روند. (PG) 1 ساعت. 31 دقیقه. جمعه 3:36 دقیقه بعد از ظهر. p>

کتاب سبز b> (2018) ★★★ Viggo Mortensen، Mahershala Ali. یک تندرست ایتالیایی-آمریکایی و یک پیانیست آفریقایی-آمریکایی هنگام سفر یک سفر جاده ای از طریق South Deep در سال 1962 با نژادپرستی و خطر مواجه هستند. (PG-13) 2 ساعت 10 دقیقه. جمعه 2:15 p.m.

مایل سبز b> (1999) ★★★ تام هنکس ، دیوید مورس. در سال 1935 ، یک زندانبان زندان متوجه شد که مردی که در حال اعدام است ، ممکن است بی گناه باشد و توانایی فوق طبیعی در بهبودی دیگران داشته باشد. (ر) 3 ساعت. 9 دقیقه. AMC> Thur. 11:05 بعد از ظهر. AMC جمعه 1 ص.. p>

خاکستری b> (2012) ★★★ لیام نیسون ، فرانک گریلو. بسته ای از گرگ های گرسنه ، بازماندگان یک سقوط هواپیما را دنبال می کنند ، که برای یافتن تمدن ، در بیابان آلاسکا در حال گشت و گذار هستند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. تور. 10:53 p.m.

UPS Ups (2010) ★ آدام سندلر ، کوین جیمز. دوستان و هم تیمی های سابق می آموزند که سن آنها لزوماً بلوغ مساوی نیست وقتی آنها برای ادای احترام به یاد مربی بسکتبال خود بازگردند. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. Paramount b> Thur. ساعت 6:30 بعد از ظهر Paramount Thur. 10 ص. p>

Guadalajara es México (1975) کرنلیو رینا ، ورونیکا کاسترو. Un cantante famoso regresa a Guadalajara para casarse con la muchacha a la que siempre amó. Otro pretiente intenta raptarla. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. KWHY

جمعه 8 ص. p>

حدس بزن چه کسی b> (2005) ★★ برنی مک ، اشتون کوچر. پدرسالار طعنه آمیز یک خانواده سیاه پوست آزادانه نظر خود را در مورد دوست پسر سفید دخترش ابراز می کند. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. TMC سه شنبه ظهر TMC جمعه 8 ص. p>

سفرهای گالیور b> (1939) ★★★ صداهای لانی راس ، پینتو کلویگ. متحرک انیماتورهای مکس و دیو فلیشر اقتباسی از سبک کلاسیک جاناتان سوئیفت درباره یک انگلیسی مخروبه شده در لیلیپوت. (NR) 1 ساعت. 14 دقیقه. TCM شنبه 10:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

تفنگ خجالتی b> (2017) آنتونیو باندراس ، اولگا کورلنکو. یک ستاره راک کهنسال ، همسر مبهم خود را در یک تعطیلات عجیب و غریب لوکس به شیلی می برد تا فقط توسط وی توسط گروهی از دزد دریایی ربوده شود. او برای یافتن او به یک ماموریت نجات از طریق جنگل های آمریکای جنوبی سوار می شود. (ر) 1 ساعت. 26 دقیقه. سفیعی ساعت 3:45 دقیقه بعد از ظهر. سفی i> ظهر

H

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Racks Hacksaw (2016) ★★★ Andrew Garfield، Sam وورتینگتون در طول نبرد اوکیناوا در جنگ جهانی دوم ، ارتش ایالات متحده ، دزموند داوس با شلیک گلوله ها ، نارنجک ها و تک تیراندازها در حالی که به صورت یک نفره مجروحان را از پشت خطوط دشمن تخلیه می کند. (ر) 2 ساعت. 19 دقیقه. AMC> Thur. 8 بعد از ظهر AMC جمعه 5 ص. بعد از ظهر. p>

نیم نلسون b> (2006) ★★★ رایان گاسلینگ ، شریککا اپس. یک معلم بروکلین در حالی که سعی می کند به عنوان چهره پدر برای جوانی که برادرش در زندان برای معامله است ، با اعتیاد به مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. سه شنبه 4 صبح. p>

هالووین b> (2018) ★★ جیمی لی کورتیس ، جودی گرر. 40 سال از آن زمان گذشته است که لوری استروود در یک حمله هولناک از قاتل دیوانه مایکل مایرز در شب هالووین جان سالم به در برد. او هنگامی که دیوانه نقاب دار به هادنفیلد ، ایلین ، بازگشت ، با یک نمایش وحشتناک روبرو شد – اما این بار ، لوری برای او آماده است. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. Cinemax خورشید. ساعت 9:15 دقیقه بعد از ظهر. Sunemax خورشید. 9:30 بعد از ظهر. p>

هالووین b> (2007) ★ مالکوم مک داول ، پیشاهنگ تیلور-کامپتون. روانپزشک دنباله ای از خونریزی شده روانی که فرار کرده است به زادگاهش می رود. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. IFC خورشید. ساعت 7:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

قسمت Hangover III III (2013) ★★ بردلی کوپر ، اد هلمز. فیل ، استو و داگ آلن را در یک سفر جاده ای می گذرانند تا از طریق یک بحران شخصی به او کمک کنند. در همین حال ، آقای چو از زندان می شکند و خود را برای ویرانی ویران می کند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه.

پاتوق b> (2009) ★★★ بردلی کوپر ، اد هلمز. پس از یک مهمانی وحشی در لاس وگاس ، سه داماد مبهم باید دوست گمشده خود را پیدا کنند و او را به موقع برای عروسی خود به لس آنجلس برگردانند. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. شنبه ساعت 9:30 بعد از ظهر. p>

هانیبال b> (2001) ★★ آنتونی هاپکینز ، جولیان مور. هفت سال می گذرد که دکتر هانیبال لکر از حضانت فرار کرد. این پزشک اکنون در اروپا به سر می برد. میسون ورگر نیز لستر را به یاد می آورد و با انتقام وسواس دارد. (ر) 2 ساعت. 11 دقیقه جمعه 2:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

هانسل و گرتل: شکارچیان جادوگر b> (2013) ★★ جرمی رنر ، Gemma Arterton. برادر و خواهر ، هانسل و گرتل ، بهترین هوشیاران شکار جادوگران هستند. اکنون ، برای آنها ناشناخته ، آنها شکار شده اند و باید با یک شر بزرگتر از جادوگران روبرو شوند: گذشته آنها. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. ساعت 6:30 بعد از ظهر. سفیعی سه شنبه 2:15 p.m.

جاده مبارک b> (1957) ★★★ ژن کلی ، باربارا لاج. یک بیوه ایالات متحده و یک تیم طلاق در فرانسه برای پیدا کردن پسر و دختر فراری مربوطه. (NR) 1 ساعت. 39 دقیقه. TCM چهارشنبه 8:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

هارلم شب b> (1989) ★★ ادی مورفی ، ریچارد پوریور. شرکای تجاری یک کلاهبردار سفیدپوست را امتحان کردند تا کلوپ شبانه خود را در دهه 1930 هارلم به دست بگیرد. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. خورشید. ساعت 9 بعد از ظهر. 6 بعد از ظهر. p>

هارپون b> (2019) Munro Chambers، Emily Tyra. رقابت ها ، اسرار تاریک و تنش جنسی وقتی ظهور می کنند که سه دوست در شرایط مشکوک خود را در یک قایق بادبانی وسط اقیانوس پیدا کنند. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. TMC i> ساعت 10:30 بعد از ظهر. TMC خورشید. 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

هری پاتر و اتاق اسرار b> (2002) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. جادوگر جوان و بهترین دوستان وی در مورد نیروی تاریکی که باعث وحشت در مدرسه آنها ، هاگوارتز است ، تحقیق می کنند. (PG) 2 ساعت. 41 دقیقه. سفیعی i> 2:04 p.m.

هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت 1 (2010) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. هری ، رون و هرمیون ماموریت برای از بین بردن فاجعه ، اسرار قدرت و جاودانگی ولدمورت را به عهده دارند و هاگوارتز را به سر می برند. (PG-13) 2 ساعت. 26 دقیقه. سفیعی i> سه شنبه ساعت 7:05 بعد از ظهر. سفی i> 4 ص. p>

هری پاتر و یادگاران مرگ: قسمت 2 (2011) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. هری ممکن است مجبور شود که فداکاری نهایی را انجام دهد. (PG-13) 2 ساعت. 11 دقیقه. سفیعی 10:23 بعد از ظهر. سفی i> 7:05 p.m.

هری پاتر و اجاق آتش b> (2005) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. نشانه هایی از بازگشت ولدمورت ظاهر می شود ، زیرا دوستان هری به او کمک می کنند تا برای مسابقات با بهترین جادوگران دانشجویی اروپا آماده شود. (PG-13) 2 ساعت. 37 دقیقه. سفیعی i> 9 بعد از ظهر p>

هری پاتر و زندانی آزکابان b> (2004) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. جادوگر جوان و دوستانش با سیریوس بلک ، فراری با روابط گذشته هری روبرو می شوند. (PG) 2 ساعت. 21 دقیقه. شنبه 5:58 p.m.

هری پاتر و سنگ جادوگر b> (2001) ★★★ دانیل رادکلیف ، روپرت گرینت. یتیم در مدرسه ای از جادوگری و جادوگری شرکت می کند و رمز و راز مرگ پدر و مادرش را به هم می زند. (PG) 2 ساعت. 32 دقیقه. شنبه ساعت 1 بعد از ظهر. سفی i> 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

برداشت ماه b> (2015) جسی شرام ، جسی هاچ. پس از ورشکستگی خانواده ، یک زن شهری به این کشور سفر می کند تا یک مزرعه کدو تنبل دشوار را که پدرش به عنوان یک سرمایه گذاری خریداری کرده بود ، برپا کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 2 ص. p>

عروسی برداشت b> (2017) جیل واگنر ، ویکتور وبستر. سارا بلوم ، یک برنامه ریز عروسی بسیار موفق ، برای برنامه ریزی بزرگترین عروسی فصل به زادگاهش باز می گردد. در کمال تعجب سارا ، برادر عروس اولین عشق او است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. نشانه b> خورشید. 8 صبح. p>

Hasta que la Suerte nos Separe (2012) Leandro Hassum، Danielle Winits. Tino ve cambiada su rutina después de ganar la lotería y en diez años gasta todo su dinero en una vida de ostentación junto a una mujer. Quebrado، se ve detyrado a aceptar la ayuda de Amauri un asesor financiero aburrido y muy económico. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه KMEX خورشید. 11 بامداد.

سر پر از عسل b> (2018) ★ نیک نولت ، مت دیلون. یک زن بیوه به طور فزاینده ای ناامید می شود زیرا بیماری آلزایمر شروع به ادعای خاطرات عزیزان خود می کند. او به زودی سفر بزرگی را آغاز می کند زیرا نوه جوانش او را به ونیز ، ایتالیا می برد – شهری که با همسر محبوب خود ملاقات کرد. (PG-13) 2 ساعت. 19 دقیقه. HBO سه شنبه 10:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

رئیس دولت b> (2003) ★★ کریس راک ، برنی مک. یک فردگرای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می شود و برادر ناخوشایند خود را به عنوان همدست انتخاب می کند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. بهتر است دوشنبه 3:55 p.m.

قلب های زمستان b> (2020) رکیا برنارد ، ویکتور وبستر. یک طراح داخلی زندگی جدیدی را به خانه یک زن بیوه و دخترش می آورد و در این روند عشق می یابد. (NR) 2 ساعت. نشانه b> خورشید. 6 بامداد. p>

بهشت ​​برای واقعی است b> (2014) ★★ گرگ کیننار ، کلی ریلی. پسر بچه ای می گوید که در طی یک تجربه نزدیک به مرگ به بهشت ​​سفر کرده است و به والدینش حیرت زده می گوید در مورد چیزهایی که احتمالاً نمی دانسته است. (PG) 1 ساعت. 40 دقیقه. طول عمر سه شنبه ساعت 10:03 بعد از ظهر. طول عمر i> 2:04 دقیقه بعد از ظهر. p>

رفع سرنوشت او (2020) سارا فیشر ، رابین دون. پس از زنده ماندن از حمله خشونت آمیز از یک بدلکار حسود ، یک زن آسیب دیده به شهر جدید می رود تا به دنبال یک شروع تازه باشد. اما در حالی که او برای مقابله با زخم های عاطفی و جسمی تلاش می کند ، به زودی در هر نوبت بینش هایی از طوفان خود را می بیند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر i> 6 ص. p>

اصطلاح b> (2005) ★★★ ویل اسمیت ، اوا مندز. مردی با صاف صحبت می کند در حالی که به یک حسابدار خجالتی کمک می کند وارث زیبایی بخورد ، برای یک ستون دار سخت می افتد. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. سه شنبه 6 بعد از ظهر. POP سه شنبه 9:31 p.m.

تعطیلات b> (2006) ★★ کامرون میشل دیاز ، کیت وینسلت. دو زن ، یكی از آمریكا و دیگری انگلیس ، پس از جدایی بد با پسرانشان ، در كریستینستیم خانه را مبادله می كنند. (PG-13) 2 ساعت. 12 دقیقه. زمان نمایش b> خورشید. 1:30 بعد از ظهر. p>

بازگشت به خانه برای تعطیلات b> (2019) استفان هوزر ، لورا اسنس. خواننده کشور شارلوت برای تعطیلات خانه است و با دوست برادرش برای ساخت خانه برای یک دوست در شهر همکاری می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. فیلم و رمز و رازهای مشخصه b> Thur. 9 ص. p>

هوندو b> (1953) ★★★ جان وین ، جرالدین صفحه. پس از آنكه شوهرش در حین حمله آپاچی ، وی را رها كرد ، یكی از پیشكسین هندی تلاش می كند همسر و پسرش را در امان نگه دارد. وقتی او از رفتن خودداری می کند ، همچنان به کمک خود می ماند و به مرور زمان با او و پسرش پیوند محکمی برقرار می کند. (PG) 1 ساعت. 24 دقیقه. خورشید. 10 صبح. p>

عسل b> (2003) ★★ جسیکا آلبا ، مکی فیف. رقصنده / رقصنده مزایایی را برای جمع آوری پول برای استودیوی جدید برای جوانان درون شهری ترتیب می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. شنبه 3 بعد از ظهر. p>

بالش b> (1986) e ژن هکمن ، باربارا هرشی. یک مربی بسکتبال کالج در سال 1951 نیروی دریایی را ترک کرد و مربی تیم دبیرستانی زیر نظر ایندیانا می شود. (PG) 1 ساعت. 54 دقیقه. دوشنبه 7:43 دقیقه بعد از ظهر. p>

نجوا اسب b> (1998) ★★★ رابرت ردفورد ، کریستین اسکات توماس. یک نیویورکر دختر و اسب دختر خود را که هر دو در یک تصادف وحشتناک آسیب دیدند ، به یک شفا دهنده مونتانا می برد. (PG-13) 2 ساعت. 48 دقیقه. دوشنبه ساعت 11 بامداد TMC شنبه ظهر

گروگان b> (2005) ★★ بروس ویلیس ، کوین پولاک. یک مذاکره کننده گروگانگیر سابق باید هنگامی اقدام کند که سه کارگزار یک مرد ثروتمند و فرزندانش را در محل اسلحه نگه دارند. (ر) 1 ساعت. 53 دقیقه Thur. 8:47 دقیقه بعد از ظهر.

خانه با یک ساعت در دیوارهای آن (2018) ★★ جک بلک ، کیت بلانشت. لوئیس ده ساله به همراه عموی خود در خانه ای قدیمی و خزنده که حاوی یک صدای تیک تیک اسرارآمیز است ، می رود. هنگامی که لوئیس به طور تصادفی مردگان را بیدار می کند ، نمای خواب آلود شهر با جادویی به زندگی با دنیای مخفی جادوگران و جنگ های جنگی چشم می زند. (PG) 1 ساعت. 45 دقیقه. TMC> خورشید. 11:05 دقیقه بعد از ظهر. TMC خورشید. ساعت 9:40 بعد از ظهر. TMC شنبه 10 صبح. TMC خورشید. 4:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

هاور b> (2018) کلئوپاترا کلمن ، شین کوفی. از آنجایی که فشار محیطی باعث کمبود مواد غذایی در سراسر جهان می شود ، یک مراقب دلسوز از روابط مرگبار بین سلامتی مددجویان خود و فناوری پهپادهای کشاورزی پرده می برد. (NR) 1 ساعت. 50 دقیقه. سفیعی ساعت 8 بعد از ظهر. p>

چگونه غرب برنده شد b> (1962) ★★★ کارول بیکر ، لی جی کوب. تاریخ گسترش قرن نوزدهم غربی ، همانطور که در زندگی سه نسل از یک خانواده پیشگام دیده می شود. (گ) 2 ساعت. 44 دقیقه. TCM شنبه 2 ص. p>

چگونه مجرد باشیم b> (2016) ★★ داکوتا جانسون ، Rebel Wilson. تازه از دانشگاه و یک رابطه طولانی مدت ، یک زن جوان به نیویورک نقل مکان می کند و با یک همکار مهمانی دوست می شود که به او نشان می دهد چگونه می تواند سرگرم کننده باشد. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. TBS شنبه ساعت 1 بعد از ظهر. TBS شنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

چگونه یک پسر را در 10 روز از دست بدهیم b> (2003) ★★ کیت هادسون ، متیو مک کاناوی. یک ستون نویس سعی می کند تا مردی او را به دام بیندازد ، اما به رئیس خود شرط می زند که عاشق شود. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. HBO i> 1:45 p.m.

چگونه یک بیکینی وحشی را جمع کنیم b> (1965) ★★ Annette Funicello ، Dwayne Hickman. دختر یک مرد نیروی دریایی رقابت دارد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. TCM خورشید. 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

هالک b> (2003) ★★ اریک بانا ، جنیفر کانلی. دانشمندان بروس بانر پس از خراب شدن آزمایش خود به یک بروت قدرتمند تبدیل می شوند. کارگردانی آنگ لی است. (PG-13) 2 ساعت. 18 دقیقه. Starz جمعه ساعت 2:27 بعد از ظهر. استارز i> 4:23 دقیقه بعد از ظهر. p>

پروژه Hummingbird (2018) ★★ جسی آیزنبرگ ، الكساندر اسكارسگارد. دو پسر عموی کارآفرینی مشاغل وال استریت را ترک کرده و به دنبال رویای خود مبنی بر گذاشتن کابل فیبر نوری از کانزاس به نیوجرسی برای دستیابی به مزیت میلی ثانیه در بازار سهام هستند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. سه شنبه 6:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

بازی های گرسنگی: مسخره ، قسمت 1 (2014) ★★★ جنیفر لارنس ، جاش هاتچرسون. کتنیس پس از شکستن بازی ها برای همیشه ، خود را در منطقه 13 پیدا می کند و برای نجات پیتا و ملتی که با شجاعت خود حرکت می کند ، می جنگد. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. MTV سه شنبه 8 صبح. p>

بازی های گرسنگی: مسخره ، قسمت 2 (2015) ★★★ جنیفر لارنس ، جاش هاتچرسون. هنگامی که او و نزدیکترین دوستانش ناحیه 13 را ترک می کنند تا رئیس جمهور اسنو را ترور کند و شهروندان جنگ زده را از بین ببرد ، کاتنیس با دامهای فانی ، دشمنان مرگبار و انتخاب های اخلاقی روبرو می شود. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه MTV سه شنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

شکار برای اکتبر سرخ b> (1990) an شان کنری ، الک بالدوین. مسکو ، واشنگتن و یک تحلیلگر سیا رهبری کاپیتان شورشیان شورشی و زیردریایی جدید وی را دنبال می کنند. (PG) 2 ساعت. 17 دقیقه TMC ساعت 10:10 بعد از ظهر. p>

قفل Hurt (2008) ★★★ جرمی رنر ، آنتونی مکی. اعضای یک واحد دفع بمب در بغداد با وزش باد شدید وظیفه آنها با شرایط فزاینده ای روبرو می شوند. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه Cinemax Thur. 4 بعد از ظهر p>

شلوغی b> (2019) ★ آن هاتاوی ، Rebel Wilson. یک زن پر زرق و برق و فریبنده بریتانیایی با یک زن حیله گر و سرگرم کننده استرالیایی به نیروهایی می پیوندد تا یک میلیاردر فناوری جوان و ساده لوح در جنوب فرانسه را فریب دهد. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. EPIX سه شنبه ظهر EPIX سه شنبه 12:55 p.m.

I

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

I Am Legend (2007) ★★★ ویل اسمیت ، آلیس براگا بعد از اینکه طاعون ساخته شده توسط انسان ، جمعیت کره زمین را به خون آشام های خونخوار تبدیل می کند ، یک بازمانده تنها به دنبال درمان می شود. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. IFC سه شنبه 9 بعد از ظهر IFC سه شنبه 11:15 p.m.

I Feel Pretty (2018) ★★ Emy Schumer، Michelle Williams. رنه یک گول معمولی است که با احساس ناامنی و ناکافی دست و پنجه نرم می کند. او پس از بیدار شدن از سقوط ، ناگهان احساس جدیدی از اعتماد به نفس به دست می آورد که باعث می شود او باور داشته باشد که او زیبا ترین و توانمندترین زن روی کره زمین است. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. زمان نمایش i> ساعت 10 صبح. Showtime Thur. 5:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

بیدار شدم که فریاد زدم (1941) ★★★ بتی گربل ، ویکتور بالغ. یک کارآگاه یک مروج را پیدا می کند که با خواهر یک مشتری بازیگر کشته شده در حال مخفی شدن است. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه. TCM شنبه 9:30 بعد از ظهر. p>

من ، روبات b> (2004) ★★ ویل اسمیت ، بریجت میناهان. در سال 2035 یک کارآگاه قتل شیکاگو ربات پیچیده ای را متهم به قتل یک دانشمند بینایی کرد. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. Cinemax دوشنبه 8:50 بعد از ظهر. Cinemax جمعه ساعت 5:40 بعد از ظهر p>

عصر یخبندان: طلوع دایناسورها b> (2009) ices صداهای ری رومانو ، دنیس لاری. متحرک مانی ، دیگو و بقیه باند باید Sid را از دنیای زیرزمینی نجات دهند پس از اینکه Sid برخی از تخم های دایناسور را دزدید. (PG) 1 ساعت. 34 دقیقه. استارز i> خورشید. 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دزد هویت b> (2013) ★ جیسون باتمن ، ملیسا مک کارتی. یک مرد دنور زن فلوریدا را ربوده است که هویت خود را به سرقت برده ، یک زندگی شیک و لوکس را تأمین مالی کرده و اعتبار وی را از بین برد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. TBS جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر. TBS شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

غیر ممکن b> (2012) ★★★ نائومی واتس ، ایوان مک گرگور. یک زن و شوهر و سه پسرش در پی سونامی دسامبر 2004 که تایلند را ویران کرد ، با وحشت ، شجاعت و دلسوزی روبرو می شوند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. دوشنبه ساعت 7:35 دقیقه بعد از ظهر. Showtime Thur. ساعت 1:30 بعد از ظهر. p>

در قدیمی آمستردام b> (1949) روایت شده توسط جیمز A. فیتز پاتریک. مناظر ، صداها و شاهکارهای هنری در پایتخت هلند. (NR) 10 دقیقه. TCM شنبه 5:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

در جستجوی عظمت b> (2018) وین گرتسکی ، جری رایس. ورزشکاران برتر ، از جمله مایکل جردن ، پله ، جری رایس و وین گرتسکی ، اهمیت طبیعت را در مقابل تغذیه در تعیین توانایی های ورزشی کشف می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 20 دقیقه. EPIX جمعه ساعت 7:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

در خط آتش b> (1993) ★★★ کلینت ایستوود ، جان مالکوویچ. اسباب بازی های قاتل با یک مأمور سرویس مخفی کاخ سفید که به دلیل ناکامی وی در سال 1963 دالاس ، به مدت 30 سال تعقیب شد. (ر) 2 ساعت. 8 دقیقه. استارز i> 7:29 دقیقه بعد از ظهر. استارز i> 5:48 p.m.

در زمان b> (2011) ★★ جاستین تیمبرلیک ، آماندا سیفرد. متهم به قتل ، یک مرد باید بفهمد چگونه سیستمی را که در آن زمان پول است ، پایین بیاورد و ثروتمندان را قادر می سازد برای همیشه زندگی کنند ، در حالی که فقرا باید برای هر دقیقه زندگی گدایی کنند. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. Cinemax چهارشنبه ساعت 8 بعد از ظهر. Cinemax شنبه 5:10 p.m.

Incarnate (2016) ★ Aaron Eckhart، Carice van Houten. یک سرباز خارج از کشور که با اسارت یک واتیکان استخدام می شود ، به ذهن ناخودآگاه یک پسر عذاب زده می شود تا او را از تصرف شیطان آزاد کند. (PG-13) 1 ساعت. 26 دقیقه Cinemax Thur. 12:45 p.m.

روز استقلال b> (1996) ★★★ ویل اسمیت ، بیل پولمن. یک خلبان جنگنده ، یک جادوگر رایانه و دیگران پس از کشتی های بیگانه به طول 15 مایل در شهرهای بزرگ کره زمین می جنگند. (PG-13) 2 ساعت. 25 دقیقه. پارامونت i> 11 ص. p>

دوزخ b> (2016) ★★ تام هنکس ، فلیسیز جونز. رابرت لنگدون ، نمادشناس فراموشی و یک پزشک در سراسر اروپا و با زمان برای جلوگیری از انتشار ویروس ای که می تواند نیمی از جمعیت جهان را از بین ببرد ، جلوی یک دیوانه را می گیرند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. اوج i> ساعت 9:30 بعد از ظهر اوج b> Thur. 1 ص. p>

Insiang (1976) هیلدا کورونل ، روئل ورنال. پس از تجاوز به یک نوجوان توسط دوست پسرش ، او تصمیم می گیرد که از هر کسی که به او آسیب رسانده انتقام بگیرد. (NR) 1 ساعت. 33 دقیقه. TCM خورشید. 11 ص. p>

درون دیزی شبدر (1965) ★★ ناتالی وود ، رابرت ردفورد. یک ستاره یک شبه با یک بازیگر همجنسگرا ازدواج می کند و در دهه 1930 هالیوود به پایین می رود. (NR) 2 ساعت. 8 دقیقه. TCM سه شنبه 11:15 p.m.

خانواده فوری b> (2018) ★★★ مارک والبرگ ، رز بایرن. پیت و الی به امید شروع خانواده ، به سیستم مراقبت های فرزندان روی می آورند تا رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند. این زوج به زودی وقتی تصمیم می گیرند سه خواهر و برادر از جمله یک دختر 15 ساله سرکشگر را بگیرند ، شادی ها و ناامیدی های والدین را می آموزند. (PG-13) 1 ساعت. 59 دقیقه. EPIX سه شنبه 1:35 دقیقه بعد از ظهر. EPIX سه شنبه 9:05 دقیقه بعد از ظهر.

شورشی b> (2015) ★★ Shailene Woodley، Theo James. فراریان تریس و چهار در جستجوی متحدین و پاسخ ها در بین ویرانه های شیکاگو در حالی که با سختی سعی در فرار از ژینین ، رهبر اروودیت ها داشتند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. TNT خورشید. 3 ص. p>

کارورز b> (2015) ★★ رابرت دنیرو ، آن هاتاوی. بیوه 70 ساله که از بازنشستگی ناراضی است ، در یک سایت مد آنلاین به کارورزی تبدیل می شود و با رئیس جوان خود پیوند ویژه ای برقرار می کند. (PG-13) 2 ساعت. 1 دقیقه. Freeform خورشید. ساعت 8:30 بعد از ظهر. Freeform دوشنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

بین المللی b> (2009) ★★ کلیوود اوون ، نائومی واتس. Un agente de Interpol y una abogada de Nueva York unen fuerzas para terminar con el financiamiento ilegal de un banco a تروریستی un grupo. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. KVEA شنبه 1:30 بعد از ظهر. p>

کارآموزی b> (2013) ★★ وینس وون ، اوون ویلسون. دو فروشنده قدیمی و بیکار در مدرسه ، کارآموزی را در Google به پایان می رسانند ، پس باید برای پست های برتر با نامزدهای جوان و باهوش تر رقابت کنند. (PG-13) 1 ساعت. 59 دقیقه. MTV جمعه 2:30 p.m.

Interstellar (2014) ★★★ Matthew McConaugheyy، آن Hathaway. با پایان یافتن زمان بشر در زمین ، گروهی از کاشفان مهمترین مأموریت در تاریخ بشریت را آغاز می کنند: سفر به آنسوی کهکشان برای کشف اینکه آینده ای برای انسان در بین ستارگان وجود دارد یا خیر. (PG-13) 2 ساعت. 45 دقیقه. FXX

سه شنبه 9 بامداد. p>

مهاجم b> (2019) ★ مایکل االی ، میگان خوب. یک زن و شوهر خانه رویایی خود را از یک بیوه تنها در حومه شهر کالیفرنیا خریداری می کنند. وقتی او شروع به مداخله در زندگی روزمره خود می کند ، آنها به زودی خود را درگیر درگیری شدید می کنند که تهدید می کند همه چیزهایی را که عزیز نگه می دارند از بین ببرد. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. 3:52 بعد از ظهر. استارز i> ساعت 7:19 بعد از ظهر. Starz Thur. 2:47 دقیقه بعد از ظهر. Starz Thur. 1:02 p.m.

یک علامت نامرئی b> (2010) ★ جسیکا آلبا ، بیله مدیسون. مونا برای غلبه بر مشکلات شخصی خود از ریاضیات استفاده می کند و همان ترفندها را به دانش آموزانش می آموزد. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. TMC دوشنبه ساعت 4:15 بعد از ظهر. TMC Thur. 3:05 p.m.

مرد آهن b> (2008) ★★★ رابرت داونی جونیور ، ترنس هوارد. یک صنعتگر ثروتمند یک لباس زره پوش می سازد و از آن برای شکست جنایتکاران و تروریست ها استفاده می کند. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. ایالات متحده آمریکا b> شنبه ساعت 7:45 بعد از ظهر. ایالات متحده b> شنبه ساعت 10:30 بعد از ظهر p>

مرد آهنی 3 (2013) ★★★ رابرت داونی جونیور ، گوینت پالترو. پس از آنکه دشمن بدخواه جهان را به زباله انداخته است ، تونی استارک باید به غریزه و نبوغ تکیه کند تا از کسانی که دوست دارد محافظت کند ، زیرا در جستجوی راهی برای انتقام از ضررهایش است. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. خورشید. 4 ص. p>

مرد آهنی 2 b> (2010) Down رابرت داونی جونیور ، گوینت پالترو. با توجه به اینكه جهان كه او مرد آهنین است ، تونی استارك مخترع میلیاردر باید اتحادهای جدید را جعل كند و با دشمن قدرتمند جدیدی مقابله كند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. EPIX خورشید. 6:55 بعد از ظهر. EPIX دوشنبه 12:35 p.m.

آیا این رمانتیک نیست b> (2019) ★★ Rebel Wilson، Liam Hemsworth. ناتالی یک معمار نیویورک است که در حالی که بدبینانه درباره عشق است ، در کار خود سخت کار می کند. بدترین کابوس او به زودی تحقق می یابد که ناگهان متوجه شد که در یک دنیای جایگزین ، بانوی پیشرو را در یک کمدی عاشقانه در زندگی واقعی بازی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. HBO i> 10:30 دقیقه بعد از ظهر.

مهمانی است b> (2018) ایگو نودیم ، کارل تارت. هنگامی که یک هنرمند موفق رپ آتلانتا برای جشن تولد غافلگیرکننده خود دیر کرد ، دوستانی که منتظر هستند بحران های وجودی خود را حل کنند. (NR) 1 ساعت. 18 دقیقه. TMC i>  ساعت 4:30 بعد از ظهر TMC Thur. 3:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

این دوباره عشق است b> (1936) ★★ جسی متیز ، رابرت یانگ. یک نویسنده شایعات به عنوان آخرین اثر رقیب خود ، شکارچی ببر فرضی از هندوستان معرفی می کند. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. TCM سه شنبه 5 ص. p>

شغل ایتالیایی b> (2003) ★★★ مارک والبرگ ، شارلیز ترون. یک دزد استاد و خدمه او قصد دارند پس از از دست دادن آن به یک عضو باند دو گذرگاه ، ثروتی از شمش طلا را به سرقت ببرند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. سه شنبه 11 p.m.

J

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

جک و جیل b> (2011) ★ آدام سندلر ، کیتی هولمز . زندگی یک مدیر اجرایی موفق و شاد تبلیغاتی به آشوب می افتد وقتی خواهر دوقلوی نیازمند و غیرفعال او (همچنین سندلر) بازدید شکرگذاری سالانه او را انجام می دهد. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. شنبه 8:21 دقیقه بعد از ظهر. Encore شنبه ساعت 7:27 بعد از ظهر. Encore Thur. 2:48 دقیقه بعد از ظهر. p>

Jackass 3 (2010) ★★ جانی ناکسویل ، بم مارگرا. جانی ناکسویل ، بم مارگرا ، استیو او و دوستان بی ترس و احمقانه آنها شوخی ها و مضرات ظالمانه ای را انجام می دهند ، از جمله `” کوکتل ژاکت “و” بته تتربال “. (R) 1 ساعت. 34 دقیقه. EPIX دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. EPIX Thur. 1:15 p.m.

Jamboree (1957) ★★ Ke Medford، Paul Carr. یک مدیر دو خواننده را در عشق دستکاری می کند. با اجراهای Fats Domino ، جری لی لوئیس ، کارل پرکینز. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. TCM سه شنبه 5 بعد از ظهر. p>

جیسون بورن b> (2016) ★★ مت دیمون ، تامی لی جونز. جیسون بورن ، عامل سابق سیا ، که به مدت 10 سال از شبکه استفاده می کند ، خود را در حال عملی شدن در حال نبرد با یک شبکه شوم است که از ترور و فناوری برای حفظ قدرت کنترل نشده استفاده می کند. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. FXX i> ساعت 11 بعد از ظهر.

Jeepers Creepers (2001) ★★ جینا فیلیپس ، جاستین لانگ. پس از کشف اجساد مثله شده در یک قطعه کشوری کشور ، یک چهره پنهان ، دو خواهر و برادر را وحشت زده می کند. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. Cinemax سه شنبه 12:35 p.m.

جت لی بی ترس است b> (2006) ★★★ جت لی ، بتی سون. یک هنرمند رزمی پس از گذراندن وقت در یک روستای دورافتاده برای تحمل گذشته خود ، در یک دوئل گرفتار می شود تا از افتخار چین در برابر دشمنان کشورش دفاع کند. (PG-13) 1 ساعت. 43 دقیقه. استارز i> خورشید. 1:29 دقیقه بعد از ظهر.

Jiejie (2017) Leann Lei، Eva Du. با نگاه خجالت زده از نگاه غیر آمریکایی خود ، فن در اولین روز در کلیسا به خواهر کوچکتر خود خیانت می کند. (NR) 15 دقیقه. Cinemax دوشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر. Cinemax چهارشنبه 6:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

اره منبت کاری اره مویی b> (2017) ★ توبین بل ، مت پاسور. یک دیوانه مرموز گروهی از قربانیان را گرد هم می آورد تا بازی های سادیستی زندگی و مرگ را انجام دهند. پلیس بزودی شواهدی پیدا می کند که جنایات را با جیگسا ، قاتل بدنام که 10 سال زودتر درگذشت ، پیوند می دهد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. EPIX شنبه 9:30 بعد از ظهر. p>

جیمی هندریکس b> (1973) ★★ آرتور آلن ، آلبرت آلن. مصاحبه ها و فیلم های کنسرت از Woodstock و Monterey Pop ، گیتاریست راک نوآورانه و تأثیرگذار دهه 1960 را که در 27 سالگی درگذشت ، مورد توجه قرار می دهد. 42 دقیقه. TCM سه شنبه 1:30 p.m.

جو کید b> (1972) ★★★ کلینت ایستوود ، رابرت دووال. یک فرد مسلح بارون زمین در سال 1900 در نیومکزیکو به یک شورشی که برای کمک های مالی اسپانیا می جنگد ، می پیوندد. (PG) 1 ساعت. 28 دقیقه. ساندنس b> خورشید. 6 بعد از ظهر ساندنس b> خورشید. 11 ص. p>

جان ویک: فصل 2 (2017) ★★★ کیانو ریوز ، مشترک. هنگامی که همکار سابقش تصمیم به به دست گرفتن کنترل یک صنفی قاتلان بین المللی گرفت ، مرد وی افسانه ای جان ویک از بازنشستگی خارج شد. ویک که برای کمک به او قسم خورده است ، به رم سفر می کند تا در مقابل کشنده ترین قاتلان جهان قرار بگیرد. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. ایالات متحده آمریکا 5:30 بعد از ظهر. ایالات متحده b> چهارشنبه. 10:05 بعد از ظهر. p>

تعطیلات خانوادگی جانسون b> (2004) ★★ سدریک ادکلن ، ونسا ال ویلیامز. هنگامی که مرد همسر و سه فرزند ناخوشایند خود را در یک سفر جاده ای از لس آنجلس به میسوری گرفت ، فاجعه رخ می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. جمعه 12:27 p.m. جمعه 5:52 p.m.

Jumanji: به جنگل خوش آمدید b> (2017) ★★★ دواین جانسون ، کوین هارت. چهار نوجوان وقتی که یک بازی ویدیویی جادویی آنها را به جنگل منتقل می کند و آنها را به بزرگسال تبدیل می کند شروع به ماجراجویی یک عمر می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 59 دقیقه. Thur. ساعت 7:30 بعد از ظهر FX جمعه 5 بعد از ظهر. p>

ژوئن b> (2018) چینگ وانگ ، جو لی. یک همسر چینی مهاجر پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ، در سال 1950 به آمریکا پیوست. (NR) 13 دقیقه. Cinemax Thur. 5:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

دنیای ژوراسیک: پادشاهی افتاده b> (2018) ★★ کریس پرات ، برایس دالاس هوارد. اوون و کلر به جزیره ایسا نوبلار بازگشتند تا بقیه دایناسورها را از یک آتشفشان که در حال فوران است نجات دهند. آنها به زودی با کشف انواع توطئه هایی که کل سیاره را تهدید می کند ، با گونه های وحشتناک جدیدی از دایناسهای غول پیکر روبرو می شوند. (PG-13) 2 ساعت. 8 دقیقه. Cinemax خورشید. 5:50 بعد از ظهر. Cinemax جمعه 11:42 p.m.

فقط عاشقانه اضافه کنید b> (2019) Meghann Fahy، Luke MacFarlane. دو سرآشپز با استعداد ، مخالف دقیق در سبک و شخصیت آشپزی ، خود را در یک نمایش آشپزی کابل با یکدیگر رقابت می کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه 8 ص. p>

فقط دوستان b> (2005) ★★ رایان رینولدز ، ایمی اسمارت. یک مدیر اجرایی موسیقی سعی می کند در حالی که دوست سابق مشکوک خود را در حال نگه داشتن است ، خراب کردن دبیرستان خود را برطرف کند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. شنبه 11:24 بعد از ظهر. خورشید. 1:30 دقیقه بعد از ظهر.

Just Wright (2010) ★★ ملکه لطیفه ، مشترک. یک درمانگر فیزیکی عاشق بیمار ، یک بسکتبالیست است ، اما او فقط به بهترین دوست خود چشم دارد. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. ساعت 8:30 بعد از ظهر اوج i> سه شنبه 1:30 p.m.

K

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

K-PAX (2001) ★★ کوین اسپیسی ، جف پل ها. روانپزشک سعی می کند تا به بهترین نحو برای کمک به بیمار که به طور قانع کننده ادعا می کند از کهکشان دوردست است ، مشخص کند. (PG-13) 2 ساعت. خورشید. 5:14 بعد از ظهر. p>

بچه کاراته قسمت دوم b> (1986) ★★ رالف مکشیو ، نوریوکی “پت” موریتا. آقای میاگی به همراه دانش آموز کاراته خود به اوکیناوا بازگشت و با چالش دشمن قدیمی برای یک دوئل روبرو می شود. (PG) 1 ساعت. 53 دقیقه AMC ساعت 12:30 بعد از ظهر. AMC Thur. 10 بامداد. p>

بچه کاراته b> (1984) ★★★ رالف مکشیو ، نوریوکی “پت” موریتا. یک نوجوان در نیوجرسی به کالیفرنیا نقل مکان می کند ، با قلدرها ملاقات می کند و کاراته را از یک دستیکار ، آقای میاگی یاد می گیرد. (PG) 2 ساعت. 6 دقیقه. AMC سه شنبه 3 بعد از ظهر. AMC چهارشنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

حفظ ایمان b> (2000) ★★★ بن استیلر ، ادوارد نورتون. یک خاخام و یک کشیش ، دوستان مادام العمر ، هر کس هنگام بازگشت به شهر ، برای یک دوست دوران کودکی سقوط می کند. (PG-13) 2 ساعت. 7 دقیقه. Cinemax دوشنبه 2:20 p.m.

ادامه دادن با جونزها b> (2016) ★★ Zach Galifianakis، Isla Fisher. یک زوج حومه معمولی متوجه می شوند که نگه داشتن همسایگان جدید زرق و برق دار و فوق العاده پیشرفته خود ، جونزها ، به خصوص هنگامی که متوجه می شوند آقای و خانم جونز واقعاً عاملان پنهانی هستند ، آسان نیست. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. FX جمعه ظهر FX شنبه ساعت 8:30 بامداد.

ادامه کار با استینز b> (2006) ★★★ جرمی پیون ، جام جرز. پسری که پدر و مادرش در حال آماده شدن برای میتسوا اسراف بار هستند ، سعی می کند شکاف بین پدر و پدربزرگش را بهبود بخشد. (PG-13) 1 ساعت. 30 دقیقه. HBO 7:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

بچه ای که پادشاه بشه b> (2019) ★★★ لوئیس اشبورن سرکیس ، ربکا فرگوسن. جادوی مدرسه قدیمی وقتی آلکس جوان بر شمشیر اسطوره ای Excalibur می افتد ، با دنیای مدرن روبرو می شود. او به زودی هنگامی که مسحور شرور مورگانا آینده بشر را تهدید می کند ، با گروهی از شوالیه ها و جادوگر افسانه ای مرلین پیوست. (PG) 2 ساعت. HBO i> 4:38 دقیقه بعد از ظهر.

Kidnap (2017) ★★ Halle Berry، Sage Correa. بعدازظهر معمولی در پارک هنگامی که آدم ربایندگان فرزند خردسالش فرانکی را ربوده می شوند به کابوس برای مادر مجرد کارلا دیسون تبدیل می شوند. دایسون بدون داشتن تلفن همراه و هیچ وقت انتظار پلیس ، برای نجات فرزند محبوب خود سوار تعقیب اتومبیل پر سرعت می شود. (ر) 1 ساعت. 22 دقیقه. طول عمر b> خورشید. 8 بعد از ظهر. طول عمر i> 12:01 p.m.

سوئیچ را بکشید b> (2017) دن استیونز ، برنیس مارلو. یک آزمایش نظامی برای مهار انرژی نامحدود بسیار ناخوشایند به نظر می رسد ، خلبان را انتخاب می کند اما چاره ای جز جنگ با یک دنیای در حال جنگ برای نجات خانواده خود و سیاره خود ندارد. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. سه شنبه ساعت 12:15 بعد از ظهر. سفی i> 10 صبح.

Killer Dad Single (2018) Kaitlyn Black، Cameron Jebo. یک مادر انتظار یک ساماری خوب را دوست دارد ، غافل است که او در واقع پدر کودک متولد نشده خود است و همه کودکانی را که سالها قبل به عنوان یک اهدا کننده اسپرم ناشناس گنجانیده بودند ، در حال جمع آوری است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر b> خورشید. 2 ص. p>

تعطیلات قاتل b> (2018) Alexa Havins، Jacob Young. جیک دوست دختر باردار خود ، لیندزی را به یک تفریحگاه مجلل می برد. وقتی به آنجا رسیدند ، لیندسی کشف می کند که به زودی جیک در آنجا حضور دارد. به زودی مشخص می شود که کسی مصمم است تا اطمینان حاصل کند که لیندسی هرگز از بلیط برگشت خود استفاده نمی کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر i> 2 ص. p>

کیم b> (1950) ★★★ ارول فلین ، دین استکهول. یتیم ایرلندی کیپلینگ با یک کشیش تبت و یک دزد اسب جاسوسی برای انگلیسی ها در هندوستان 1880 قدم می زند. (ح) 1 ساعت. 53 دقیقه. TCM شنبه 3 بعد از ظهر. p>

کینگ آرتور b> (2004) ★★ کلیپ اوون ، کیرا نایتلی. آرتور و شوالیه های میزگرد در حالی که گروه های مختلف ساکسون آماده حمله هستند ، ماموریت نجات را آغاز می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. HBO دوشنبه 8:45 دقیقه بعد از ظهر. HBO چهارشنبه 2 ص. p>

کینگ آرتور: افسانه شمشیر b> (2017) ★★ چارلی هونام ، آسترید برگس-فریسبی. آرتور با دزدی از حق تولد خود ، در کوچه های پشت شهر ، سخت و دشوار رشد می کند و نمی داند که او واقعاً کیست. هنگامی که سرنوشت او را به بیرون کشیدن شمشیر Excalibur از سنگ ، Arthur سرنوشت واقعی خود را در آغوش گرفت تا یک مبارز و رهبر افسانه ای شود. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. ساعت 8:30 بعد از ظهر. سفیعی سه شنبه 4:15 بعد از ظهر. ایالات متحده b> شنبه 2:30 p.m.

The Kingmaker (2019) Imelda Marcos. فیلمساز لورن گرینفیلد به بررسی تاریخچه بحث برانگیز سیاستمدار فیلیپینی ایملدا مارکوس و خانواده اش می پردازد. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. زمان نمایش b> خورشید. 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

کینگزمن: سرویس مخفی b> (2014) ★★★ کالین فیر ، مایکل کاین. یک آژانس جاسوسی مخفی ، یک کودک خیابانی غیرمجاز اما امیدوار را به برنامه آموزش بسیار رقابتی خود جذب می کند ، دقیقاً همانطور که یک نبوغ فن آوری پیچ خورده جهان را تهدید می کند. (ر) 2 ساعت. 9 دقیقه. خورشید. 1 ص. p>

کریسمس صرفه جویی در کریسمس b> (2014) کرک کامرون ، دارن داین. کریسمس سالانه کریسمس خواهر کرک در حال نابودی توسط مسیحی ، خواهر و برادرش است ، و کرک می داند که باید به مسیحیان نشان دهد که چقدر مسیح برای فصل تعطیلات مهم است. (PG) 1 ساعت. 20 دقیقه. EPIX دوشنبه 6:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

داستان نایت b> (2001) ★★ هیت لجر ، مارک آدی. یک فرد انگلیسی زره ​​پوش زره کش مرده را به چالش می کشد و با کمک دوستان در فرانسه قرن چهاردهم با اشراف رقابت می کند. (PG-13) 2 ساعت. 12 دقیقه. TMC دوشنبه 2 بعد از ظهر TMC سه شنبه 5 بامداد. TMC جمعه ظهر

کونگ فو پاندا (2008) ices صداهای جک بلک ، آنجلینا جولی. متحرک انتخاب یک پیشگویی باستانی ، یک پاندا دست و پا چلفتی باید به یک استاد هنرهای رزمی تبدیل شود و از مردم خود در برابر یک پلنگ برفی شرور دفاع کند. (PG) 1 ساعت. 31 دقیقه. Freeform دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر Freeform سه شنبه ساعت 11 صبح.

کونگ فو پاندا 2 (2011) ★★★ صداهای جک بلک ، آنجلینا جولی. متحرک پو باید اسرار گذشته خود را باز کند تا یک شرور قدرتمند را که قصد دارد کونگ فو را از بین ببرد و چین را فتح کند ، باز کند. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. Freeform دوشنبه 9 بعد از ظهر Freeform سه شنبه 1 ص. p>

L

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

سرزمین گمشده ها b> (2009) ★ ویل فرل ، آنا فریل گرداب های زمان-مکان و اصحاب علمی او را در ابعاد متناوب متشکل از دایناسورها و موجودات دردناکی کند بنام Sleestaks فرا می گیرند. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. سفیعی ساعت 2 بعد از ظهر. Thur. ساعت 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

Lara Croft Tomb Raider: گهواره زندگی b> (2003) ★★ آنجلینا جولی ، جرارد باتلر. یک کشتی گیر جهان قبل از اینکه یک دانشمند مانیایی بتواند قدرت خود را برای سلطه بر جهان به دست آورد ، باید جعبه پاندورا را پیدا کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. خورشید. ساعت 4:30 بعد از ظهر. سفیعی> 2 ص. p>

لارا کرافت: Tomb Raider (2001) ★★ آنجلینا جولی ، جان وایت. یک قایق بادبانی زیبا برای داشتن یک مصنوع قدرتمند با موجودات دنیوی جنگ می کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر Syfy دوشنبه 4:30 بعد از ظهر. p>

لارسنی ، شرکت b> (1942) ★★ ادوارد جی. رابینسون ، جین وایمن. خواهرزاده محکوم سابق فروشگاهی را روی تونلی که او و شرکای خود در حال حفاری به طاق بانکی هستند ، اداره می کند. (NR) 1 ساعت. 35 دقیقه. TCM جمعه 5:45 دقیقه بعد از ظهر.

Las visitaciones del Diablo (1967) Ignacio López Tarso ، Gloria Marín. un joven arquitecto regresa de Europa para vivir en la casa de sus tíos y primas، donde alguien finge ser el Diablo. (NR) 1 ساعت. 29 دقیقه. خورشید. 8 ص. p>

آخرین تعطیلات b> (2006) ★★ ملکه لطیفه ، ژرارد دپاردیو. پس از یادگیری بیماری ترمینال ، یک زن خجالتی تصمیم می گیرد تمام دارایی خود را بفروشد و آن را در یک هتل اروپایی posh زندگی کند. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. TBS b> خورشید. ساعت 1:45 بعد از ظهر. TBS دوشنبه 3 بعد از ظهر. p>

آخرین مرد b> (2018) هایدن کریستنسن ، هاروی کیتل. جانبازی که از اختلال استرس پس از سانحه رنج می برد ، توصیه یک پیامبر خیابانی را شروع کرده و آماده سازی برای روزهای پایانی است. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. EPIX دوشنبه ساعت 7:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

آخرین ایستاده b> (2013) ★★ آرنولد شوارتزنگر ، ویتاکر جنگلی. هنگامی که یک ارباب بدنام مواد مخدر از زندان FBI فرار می کند و یک سرنشین سریع به سمت مرحله نمایش در شهر مرزی آرام قانون گذار می شود ، یک کلانتر باید امور را به دست خود بگیرد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. EPIX سه شنبه 2:30 بعد از ظهر. p>

آخرین سفر b> (1960) ★★ رابرت استاک ، دوروتی مالون. مشکلی که در زیر آستر غرق شدن سروان وجود دارد ، شامل همسر یک مرد است که با سرش بالای آب قرار گرفته است. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه. TCM دوشنبه 9:15 p.m.

اتحادیه آقایان فوق العاده b> (2003) ★★ شان کانری ، شین وست. آلن کواترمین ، سروان نمو ، دوریان گری ، دکتر جکیل ، تام ساایر و دیگران برای متوقف کردن یک بمب افکن دیوانه متحد می شوند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. دوشنبه ساعت 11:44 دقیقه بعد از ظهر. Encore دوشنبه 9 بعد از ظهر. p>

اتحادیه متعلق به آنها b> (1992) ★★★ تام هنکس ، جینا دیویس. لیگ بیس بال حرفه ای دختران آمریکایی در سال 1943 با یک لیگ بزرگ شروع می شود و به عنوان مدیر حضور داشته است. (PG) 2 ساعت. 6 دقیقه. خورشید. 2:30 بعد از ظهر. CMT خورشید. 8 بعد از ظهر CMT شنبه ظهر CMT شنبه 8 ص. p>

لاغر روی من b> (1989) ★★ مورگان فریمن ، رابرت گیوم. مدیر ارشد جو کلارک در دبیرستان خود در Paterson ، N.J. ، در برابر مواد مخدر ، جرم و نمرات بد می جنگد. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. Thur. 12:10 p.m.

Eagles Legal (1986) ★★ رابرت ردفورد ، دبرا وینگر. دستیار وكیل منطقه نیویورك با طرف مقابل خود و مشتری هنرمند كوكی خود كار می كند و معاشقه می كند. (PG) 1 ساعت. 54 دقیقه. شنبه ساعت 3:39 بعد از ظهر. Encore شنبه 2:17 دقیقه بعد از ظهر. p>

از نظر قانونی بلوند b> (2001) ★★ ریس ویترسپون ، لوک ویلسون. یک ملکه sorority در هاروارد ثبت نام می کند تا به دوست پسر سابق خود ثابت کند که او ظاهری بیش از پیش دارد. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. AXS چهارشنبه 6 بعد از ظهر AXS چهارشنبه ساعت 8:15 بعد از ظهر AXS Thur. ساعت 2:45 بعد از ظهر. جمعه 4 ص. p>

به طور قانونی بلوند 2: قرمز ، سفید و بلوند b> (2003) ★★ ریس ویترسپون ، سالی فیلد. وكیل جوان بوستون كه از شركت خود اخراج شده بود به قصد جنگ برای حقوق حیوانات به واشنگتن ، دی سی می رود. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه سه شنبه ساعت 7:23 بعد از ظهر. استارز i> 10:18 دقیقه بعد از ظهر.

Legend of Bagger Vance (2000) ★★★ ویل اسمیت ، مت دیمون. یک کادوی گلف به یک جانباز جنگی سرخورده نشان می دهد که چگونه می تواند بر چالش ها غلبه کند و معنا پیدا کند. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. جمعه ظهر بعد از اینکه با یک شبکه واقعی کلاهبردار و کارآگاه کثیف درگیر شدند. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. شنبه ساعت 11 بعد از ظهر. p>

اسلحه کشنده b> (1987) ★★★ مل گیبسون ، دنی گلوور. کارآگاه همراه با خانواده ، قاچاقچی مواد مخدر را به همراه شریک زندگی جدید خود ، یک فرد تنها با آرزوی مرگ شکار می کند. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. سه شنبه 4 ص. p>

اسلحه کشنده 4 b> (1998) ★★ مل گیبسون ، دنی گلوور. شرکای پلیس لس آنجلس اعضای یک سه گانه چینی را که در حال قاچاق خانواده ها از سرزمین اصلی هستند ، به عهده می گیرند. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه. 6:30 بعد از ظهر. p>

اسلحه کشنده 3 b> (1992) ★★★ مل گیبسون ، دنی گلوور. کارآگاهان پلیس لس آنجلس با یک زن وحشی از امور داخلی یک عملیات اسلحه به باند را خرد کردند. (NR) 2 ساعت. 1 دقیقه. سه شنبه 9 بعد از ظهر اوج i> 4 ص.. p>

اسلحه کشنده 2 b> (1989) ★★★ مل گیبسون ، دنی گلوور. یک حسابدار یک کارآگاه وحشی و شریک محتاط خود را به سمت یک دیپلمات آفریقای جنوبی که در حال مواد مخدر است ، هدایت می کند. (NR) 1 ساعت. 58 دقیقه. سه شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر. p>

دروغ دروغگو b> (1997) ★★ جیم کری ، مورا تیرنی. آرزوی تولد یک پسر به حقیقت می پیوندد که پدر غفلت او ، یک وکیل سریع صحبت ، 24 ساعت دیگر نمی تواند دروغ بگوید. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. سه شنبه ساعت 11:30 بعد از ظهر CMT چهارشنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

زندگی زیبا است b> (1997) ★★★ Roberto Benigni ، Nicoletta Braschi. با یک بازی ، یک یهودی ایتالیایی پسرش را از وحشت نازی ها در یک اردوگاه کار اجباری در طول جنگ جهانی دوم محافظت می کند. (PG-13) 2 ساعت. 2 دقیقه. Cinemax دوشنبه 9:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

زندگی جنایت b> (2013) ★★ جنیفر آنیستون ، جان هاوکس. وقتی یک سازنده فاسد املاک و مستغلات تصمیم به پرداخت باج به آدم ربایان همسرش نمی دهد ، دو برابر و پیچش های پیچیده بسیار زیاد است. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. EPIX چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر. p>

Like Mike (2002) ★★ Lil ‘Bow Wow ، موریس شاه بلوط. یتیم 14 ساله پس از پیدا شدن یک جفت کفش ورزشی جادویی ، به بسکتبال NBA می شود. (PG) 1 ساعت. 39 دقیقه. بهتر است 6:30 بعد از ظهر p>

وکیل لینکلن b> (2011) ★★★ متیو مک کاناوی ، ماریسا تومی. وکیلی که از پشت محوطه لینکلن قاره آمریکا کار می کند ، هنگام دفاع از یک بازیگر بورلی هیلز متهم به تلاش برای قتل ، پرونده یک عمر را به زمین می اندازد. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. EPIX چهارشنبه 10:10 p.m.

Little (2019) ★★ Regina Hall، Issa Rae. اردن یک مغول بدون زندانی است که روزانه دستیار و کارمندان دیرینه خود را عذاب می دهد. او به زودی با تبدیل شدن جادویی به یک نسخه 13 ساله از خودش ، با تهدیدی غیر منتظره برای زندگی شخصی و شغلی خود روبرو می شود. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. HBO

سه شنبه 2:25 p.m.

Little Fockers (2010) ★ رابرت دنیرو ، بن استیلر. هنگامی که دو قبیله در صحنه تولد دوقلوهای جوان فرود می آیند ، نور مهتاب گرگ فاکر در یک شرکت دارویی تهدید می کند که موضع اعتماد وی را به جک ، پدرزاده محکم وی محکوم می کند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. Cinemax دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر. p>

منهتن کوچک b> (2005) ★★ جاش هاتچرسون ، بردلی ویتفورد. پسری در نیویورک اولین عشق خود را پیدا می کند ، در حالی که ازدواج بین والدینش شروع به فروپاشی می کند. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. Cinemax دوشنبه ساعت 7:39 بعد از ظهر. p>

مردان کوچک b> (1940) ★★★ کی فرانسیس ، جک اوکی. براساس داستان لوئیزا می آلکات. خانواده ای از برادران شادی و درد بزرگ شدن را تجربه می کنند. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه. TCM چهارشنبه ظهر

نیکی کوچک b> (2000) ★★ آدام سندلر ، پاتریشیا آرکت. کوچکترین پسر شیطان باید به شهر نیویورک برود و برادران خود را بازگرداند ، که عدم حضور آنها خراب در جهنم است. (PG-13) 1 ساعت. 30 دقیقه. Freeform ظهر

شاهزاده خانم کوچک b> (1939) ★★★ معبد شرلی ، ریچارد گرین. یک دختر فقیر اما مغرور ، بیمارستان های ارتش را برای پدرش جستجو می کند ، که در جنگ بور کشته شده است. (ح) 1 ساعت. 31 دقیقه. TCM چهارشنبه 3:15 p.m.

پسر محلی خوب می شود b> (1931) oe جو E. براون ، دوروتی لی. اگر یک دختر همسری بخواهد نامه خود را باور کند ، باید یک ستاره همکار شود. (NR) 1 ساعت. 7 دقیقه. TCM چهارشنبه 9:15 p.m.

Lone Survivor (2013) ★★★ Mark Wahlberg، Taylor Kitsch. Durante la guerra en Afganistán، un equipo de élite de las fuerzas especiales SEAL، liderado por Marcus Luttrell، tiene la misión de capturar al líder talibán Ahmad Shah، mientras cada uno trata de pelear por su vida. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. KVEA

شنبه 8:30 p.m.

(2005) ★★ نیکلاس کیج ، جارد لتو. یک نماینده بی امان Interpol ردیابی یک فروشنده سلاح را در تلاش است تا یک قدم جلوتر از رقبای تجاری خود بماند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. EPIX خورشید. 3:05 p.m.

The Boys Lost (1987) ★★★ جیسون پاتریچ ، کوری هایم. یک زن و پسرانش به یک شهر ساحلی در کالیفرنیا پر از پانک های خون آشام های نوجوان منتقل می شوند. (ر) 1 ساعت. 37 دقیقه. ساعت 12:30 بعد از ظهر. p>

گشت گمشده b> (1934) ★★★ ویکتور مک لاگلن ، بوریس کارلوف. تک تیراندازهای غیب عرب در جنگ جهانی اول سوارکاران بریتانیایی را در بیابان شکار می کنند. (NR) 1 ساعت. 14 دقیقه. TCM جمعه 12:30 p.m.

عشق و رحمت b> (2014) ★★★ جان کوساک ، پل دانو. در اواخر دهه 1960 ، برایان ویلسون Beach Boys ، تور را متوقف می کند ، “Pet Sounds” را تولید می کند و شروع به از دست دادن واقعیت می کند. تا دهه 1980 ، ویلسون تحت تأثیر یک درمانگر کنترل کننده ، یک ناجی را در ملیندا لدبتر پیدا می کند. (PG-13) 2 ساعت. EPIX شنبه 7:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

شکوفه های عشق b> (2017) Shantel VanSanten ، Victor Webster. یک سازنده عطر می خواهد فرمولی را که پدر فقیدش به جا مانده است ، به پایان برساند او از یک گیاه شناس بی تجربه و با بوی غیر عادی کمک می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 8 بعد از ظهر. p>

عشق یک چیز را هزینه نکنید (2003) ★★ نیک کان ، کریستینا میلین. برای بهبود شهرت خود ، یک نوجوان غیرمذهبی یک فرد کلاهبردار را استخدام می کند تا به عنوان دوست دختر خود بازی کند. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. VH1 سه شنبه 12:40 بعد از ظهر. p>

عشق در فروشگاه b> (2020) الکساندرا برکنر ، رابرت باکلی. جرقه ها بین یک میزبان خرید خانه و رقیب او در هنگام رقابت برای ارتقاء پرواز می کنند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه 4 بعد از ظهر. p>

عشق در ویندلند (2020) چاد مایکل موری ، ایتالیا ریچی. متفقاً ، یک شرکت کننده نهایی در یک نمایش دوستیابی ، هنگام انتخاب شدن برای تاریخ زادگاه ، باید با دلبستگی دبیرستان خود روبرو شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. نشانه b> خورشید. ساعت 2 بعد از ظهر. p>

عشق روی اندام b> (2016) اشلی ویلیامز ، ترور دونووان. همیشه مایل به مبارزه با یک هدف عادلانه است ، ایمی روارک خود را به درخت بلوط محبوب شهرش زنجیر کرد تا جلوی بریدن شهردار را بگیرد. در حالی که سعی در پیشی گرفتن از او داشت ، یک چشم انداز زیبا به او نزدیک می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 2 بعد از ظهر. p>

عشق در منو b> (2019) پاییز ریزر ، کاوان اسمیت. یک سرآشپز محبوب هنگامی که این ایده توسط یک مدیر اجرایی غذا ارائه می شود ، ایده ایجاد یک خط غذایی منجمد لذیذ را رد می کند. اما وقتی رستوران که او به همراه همسرش اداره می کند با مشکلات مالی روبرو است ، با اکراه معامله کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. نشانه b> خورشید. ساعت 10 بعد از ظهر 8 بعد از ظهر. p>

عشق در حاشیه ها b> (2016) امیلی کینی ، جان راردون. زنی که در شانس زندگی خود قرار دارد به عنوان دستیار یک فوتبالیست در مصدومیت به سر می رود. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. برجسته> 6 بعد از ظهر. p>

عشق زیر رنگین کمان b> (2019) جودی شیرین ، دیوید هایدن-جونز. یک معلم مدرسه کلاس ناخواسته می بیند که در حال سقوط برای یک معمار بیوه است که دختر دانش آموز جدید کلاس او است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 6 بعد از ظهر. p>

عشق ، پاییز و نظم b> (2019) درو فولر ، ترور دونووان. یک زن عازم مأموریت برای کمک به صرفه جویی در مراسم سالانه پدرش که در مزرعه کدو تنبل خانواده اش برگزار می شود ، به زادگاه خود می رود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 2 ص. p>

سفر طولانی عشق b> (2005) ★★★ Erin Cottrell ، Logan Bartholomew. مهاجران تازه متولد شده با عدم اطمینان و سختی روبرو هستند ، زیرا زندگی جدیدی را برای خود در سرزمین های بی پناه ایجاد می کنند. (NR) 1 ساعت. 36 دقیقه. KTBN i> 10:30 بعد از ظهر. p>

لوکاس b> (1986) ★★★ کوری هایم ، کری سبز. قلدری های مدرسه روی یک دختر بچه 14 ساله جلوی دختر 16 ساله رویایی تابستانی خود می روند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. جمعه 10:52 دقیقه بعد از ظهر.

خوش شانس b> (2019) صداهای گونار سیسمور ، مارک هامیل. یک لپرچون بدشانس و دوستانش در یک مأموریت جسورانه بازیابی یک گلدان طلا به سرقت رفته را آغاز کردند. (NR) 37 دقیقه. Nickelodeon سه شنبه 3 ص. p>

خوش شانس در عشق b> (2014) جسیکا سوهر ، بنیامین هالینگزورث. هنگامی که شوخی هایش در روز احمق آوریل انجام می شود ، زن باید با زندگی جدید و به ظاهر کاملی مطابقت داشته باشد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. ساعت 4 بعد از ظهر. p>

من خوش شانس b> (1954) ★★ دوریس دی ، رابرت کاممینگز. یک ترانه سرا یک خواننده و گروه رشته اش را که در آشپزخانه یک هتل میامی کار می کنند پیدا می کند. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. TCM جمعه 7:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

شب خوش شانس b> (1939) ★★ میرن لوی ، رابرت تیلور. یک وارث زیبا با یک مرد بی خانمان جذاب دیدار می کند. این دو در یک شب وحشی ، مست قرار دارند که به شکلی خاتمه می یابد که هیچ یک از آنها نمی توانست تصور کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. TCM جمعه 12:15 p.m. یک هنرمند گرینویچ دهکده با شریک زندگی خود در خیابان آبشار نیاگارا ، نامزد مرد دیگری ، به رودخانه نیاگارا می رود. (NR) 1 ساعت. 42 دقیقه. TCM جمعه ساعت 9:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

M

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Ma (2019) ★★ اکتاوی یک اسپنسر ، دیانا سیلورز. یک زن میانسال تنها تنها با برخی از نوجوانان دوست می شود و تصمیم می گیرد که اجازه دهد آنها را در خانه او مهمانی کنند. درست وقتی بچه ها فکر می کنند شانس آنها نمی تواند بهتر شود ، اتفاقاتی رخ می دهد که باعث می شود نیت میزبانشان زیر سوال برود. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. HBO

سه شنبه ساعت 2:15 دقیقه بعد از ظهر. HBO خورشید. 4:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

ماچت می کشد b> (2013) ★★ دنی Trejo ، میشل رودریگز. رئیس جمهور سابق فدرال ماچت را به خدمت گرفت تا معامله گر تسلیحاتی تسلیحاتی را که قصد دارد جنگ و هرج و مرج را در سرتاسر جهان گسترش دهد ، به خدمت بگیرد. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. IFC سه شنبه 11:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دیوانه مکس: Fury Road (2015) ★★★ تام هاردی ، شارلیز ترون. در یک کامیون بزرگ ، زره پوش ، تنهایی دیوانه حداکثر به امپراتور فوریوسا و گروه شورشیانش متصل می شود ، در حالی که سعی می کنند از یک جنگسالار و دزدگیران خود در یک تعقیب و گریز سریع سرعت از طریق بیابانی پیشی بگیرند. (R) 2 ساعت. سفی i> خورشید. 9 بعد از ظهر. p>

ماداگاسکار 3: تحت تعقیب ترین اروپا b> (2012) ★★ صداهای بن استیلر ، کریس راک. متحرک در هنگام فرار از یک افسر کنترل حیوانات فرانسوی ، الکس و دوستانش در یک سیرک مسافرتی مخفی می شوند ، جایی که آنها ترفندهای ضد مرگ را انجام می دهند و دوستان جدیدی را به دست می آورند. (PG) 1 ساعت. 25 دقیقه. HBO شنبه 7:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

خانم شیطان b> (1930) ★★ کی جانسون ، رجینال دنی. یک فرد اجتماعی شوهر خود را در یک مهمانی لباس در یک معین محکوم به عذاب فریب می دهد. (NR) 1 ساعت. 55 دقیقه TCM i> 6:45 p.m.

ساخته شده از افتخار b> (2008) ★★ پاتریک دمپسی ، میشل موناگان. یک مرد متعهد خجالتی متوجه می شود که عاشق بهترین دوست خود است و به امید متوقف کردن عروسی خود ، در مهمانی عروس خود جایی را قبول می کند. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. زمان نمایش b> خورشید. 7:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

کریسمس مادا b> (2013) ★ تایلر پری ، کتی نجیمی. مادا همراه با خواهرزاده خواهرزاده خواهرزاده خود را به این کشور تعطیلات غافلگیرانه ای اعزام می کند ، اما آنچه در هنگام رسیدن آنها پیدا می کند باعث می شود مادا از مارک شخصی کریسمس خود استفاده کند. (PG-13) 1 ساعت. 40 دقیقه. بهتر است سه شنبه 9 بعد از ظهر. p>

اجتماع خانوادگی مادا b> (2006) ★★ تایلر پری ، بلر آندروود. یک ماتریارچ جنوبی ضمن برنامه ریزی برای دیدار مجدد آینده قبیله اش ، با تعدادی از مسائل شخصی و خانوادگی سر و کار دارد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. سه شنبه 5:57 بعد از ظهر. چهارشنبه 3:30 بعد از ظهر. p>

جادو b> (1978) ★★★ صدای آنتونی هاپکینز ، آن-مارگرت. اعتقاد یک مغز و اعصاب عصبی که اعتقاد مرحله او را کنترل می کند ، او را به سمت قتل ، جنون و موارد دیگر سوق می دهد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. Cinemax جمعه 4:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

Magic Mike XXL (2015) ★★ Channing Tatum ، Matt Bomer. سه سال پس از بازنشستگی ، مایک لین با بقیه پادشاهان تمپا برای یک اجرای نهایی ظالمانه در ساحل Myrtle ، S.C (R) 1 ساعت مجدداً متحد می شود. 55 دقیقه. طول عمر i> 8 بعد از ظهر. طول عمر سه شنبه 12:59 p.m.

خدمتکار در منهتن b> (2002) ★★ جنیفر لوپز ، رالف فینز. کاندیدای سناتوری بعد از اینکه او را برای یک میهمان در هتل اشتباه می گیرد ، برای یک مجلسی می افتد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. ساندنس i> سه شنبه 5:30 بعد از ظهر. ساندنس i> ظهر

مامیتاس b> (2011) E.J. Bonilla ، Veronica Diaz-Carranza. یک همکلاسی باهوش به یک فرد بزهکار جوجه کشی کمک می کند تا مسیر درست زندگی را پیدا کند. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. خورشید. 5 ص. p>

ماما میا! b> (2008) ★★ مریل استریپ ، پیرس بروسنان. عروس با آرزو ملاقات با پدر واقعی خود و اینکه او را در زیر راهرو راهپیمایی کند ، سه مرد از گذشته مادر را دعوت می کند تا به عروسی بیایند. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. استارز i> خورشید. 6:38 دقیقه بعد از ظهر. p>

مرد لحظه ای b> (1935) داگلاس فیربنکس جونیور ، لورا لا پلانته. مردی زن را از غرق شدن خود نجات می دهد ، سپس عاشق او می شود. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه. TCM جمعه 1:45 p.m.

Man on the Ledge (2012) ★★ سام Worthington ، الیزابت بنکس. در حالی که تلاش می کند یک پلیس سابق شرم آور را متقاعد کند که از یک طاقچه بلند وارد شود ، یک مذاکره کننده پلیس شروع به درک این موضوع می کند که این مرد انگیزه ای در سطح پایین دارد. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. EPIX خورشید. 1:20 p.m.

ماتیلدا (1996) ★★★ مارا ویلسون ، دنی دیویتو. یک دختر کوچک ، علی رغم والدین نادیده گرفته و یک سرپرست بیرحمانه ، توانایی های ذهنی خارق العاده ای را توسعه می دهد. (PG) 1 ساعت. 33 دقیقه. Freeform خورشید. ساعت 10 بعد از ظهر. p>

ماتریس Reloaded (2003) ★★★ Keanu Reeves ، Laurence Fishburne. مبارزان آزادی از مهارت ها و سلاح های خارق العاده ای برای شورش علیه ماشین ها استفاده می کنند. (ر) 2 ساعت. 18 دقیقه. بی بی سی آمریکا b> خورشید. ساعت 1 بعد از ظهر. BBC America Sun. 10 بعد از ظهر AMC شنبه 9 بعد از ظهر. p>

انقلاب های ماتریکس (2003) ★★ کیانو ریوز ، لورنس فیبرن. Neo ، Morpheus و Trinity برای نبرد نهایی با ماشینهای شرور آماده حمله به صهیون می شوند. (ر) 2 ساعت. 10 دقیقه. بی بی سی آمریکا b> خورشید. 4 بعد از ظهر. بی بی سی آمریکا b> ساعت 1 بعد از ظهر. AMC> خورشید. ظهر

ماتریس b> (1999) ★★★ کیانو ریوز ، لورنس فیبرن. یک هکر رایانه ای با جنگجویان شورشی به نیروها می پیوندد تا با یک حمله سایبری سوءاستفاده کند. (ر) 2 ساعت. 16 دقیقه. بی بی سی آمریکا> خورشید. ساعت 10 صبح. بی بی سی آمریکا b> خورشید. 7 بعد از ظهر. AMC شنبه ساعت 6 بعد از ظهر. AMC> خورشید. 3:19 دقیقه بعد از ظهر. p>

مکانیک b> (2011) ★★ جیسون استاتهام ، بن فاستر. پس از قتل مربی وی ، یک قاتل نخبه پسرک مرد را به عنوان شاگرد قبول می کند ، تا هر دو انتقام خود را بگیرند. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه TMC 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

مدیانوشه b> (1949) آرتورو دی کوردووا ، السا آگویره. Un villano hace que sus compinches secuestren a un maestro y se hace pasar porél، dando clases en un pueblo escondido. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY سه شنبه 8 ص. p>

مگ b> (2018) ★★ جیسون استاتهام ، لی بینگینگ. موجودی عظیم به زیر دریایی در اعماق دریا حمله می کند و آن را غیرفعال می کند و خدمه را در پایین اقیانوس آرام به دام می اندازد. با گذشت زمان ، یک غواص نجات اکنون باید با یک تهدید غیرقابل تصور – یک کوسه پیش از تاریخ 75 فوتی – روبرو شود. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. Cinemax چهارشنبه 12:55 p.m.

مردان در سیاه 3 (2012)) ویل اسمیت ، تامی لی جونز. عامل J به موقع برمی گردد و با نجات جوانتر نماینده K برای نجات شریک زندگی خود ، آژانس و آینده بشر به نیروها می پیوندد. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر FX شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

مردان در سیاه: بین المللی b> (2019) ★★ کریس همسورث ، تسا تامپسون. مردان سیاه پوست برای پوشاندن کره زمین گسترش یافته اند اما بدخواهان جهان نیز چنین هستند. هنگامی که بیگانگان می توانند به هر شکل از ورود انسانها به کره زمین استفاده کنند ، H و M برای نجات آژانس برای نجات آژانس اقدام به یک ماجراجویی با قطار جهان می کنند – و در نهایت جهان. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. استارز i> 8:21 دقیقه بعد از ظهر. استارز i> 6:05 p.m.

میشل اوباما: حرکت به جلو b> (2019) میشل اوباما. داستان سفر میشل اوباما از طبقه کارگر جنوبی شیکاگو به کاخ سفید. (NR) 1 ساعت. 1 دقیقه. خورشید. 3 ص. p>

El mil abusos (1990) Guillermo Rivas ، Maricarmen Resendes. Un mañoso busca la ayuda de un mago para ganar dinero، lo malo es que se queda con la քաղաքապետ parte de las ganancias. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY 8 ص. p>

مایل 22 (2018) ★★ مارک والبرگ ، لورن کوهان. یک عامل سیا و یک تیم شبه نظامی باید یک دارایی اطلاعاتی خارجی را 22 مایل از طریق آسیای جنوب شرقی منتقل کنند. آنها به زودی خود را درگیر مسابقه با زمان می کنند که نیروهای نظامی ، پلیس و باندهای خیابانی در نزدیکی شهر برای بازپس گیری دارایی هستند. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. دوشنبه ساعت 3:30 بعد از ظهر. Showtime Thur. ساعت 6:25 بعد از ظهر. Showtime جمعه ساعت 4:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

آینه آینه (2012) ★★ جولیا رابرتز ، لیلی کالینز. یک شاهزاده خانم تبعید نجات یافته توسط یک گروه از سارقین کوچک و کوچک در بزرگراه ، عهد کرد که پادشاهی خود را از یک ملکه شیطانی به دست آورد. (PG) 1 ساعت. 46 دقیقه. Freeform i> 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

خانم بالا b> (2019) ★ جینا رودریگز ، اسماعیل کروز کوردووا. هنگامی که یک رهبر کارتل او را وادار به انجام کارهای کثیف خود برای نجات دوست ربوده شده خود می کند ، زن خود را دچار دردسر بزرگی می کند. مصمم به دور شدن ، او حالا باید یک بازی خطرناک برای پیشی گرفتن از باند بازی کند – و عوامل DEA که او را به همدستی مظنون می دانند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. استارز i> سه شنبه ساعت 4:44 دقیقه بعد از ظهر. استارز i> 9:04 p.m.

Miss Congeniality (2000) ★★ Sandra Bullock ، Michael Michael Caine. یک مشاور تصویر یک عامل FBI Tomboyish را به یک ملکه زیبایی تبدیل می کند تا بتواند تحت پوشش کار کند. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. TBS b> خورشید. 4 بعد از ظهر TBS خورشید. 11 ص. p>

خانم مادرزادی 2: مسلح و افسانه b> (2005) ★★ ساندرا بولاک ، رجینا کینگ. مأمور اف بی آی ، گریسی هارت ، هنگامی که او می رود برای نجات دو دوست ربوده شده در لاس وگاس با مافوق خود درگیری می کند. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. TBS خورشید. ساعت 6 بعد از ظهر. TBS دوشنبه 1 بامداد. p>

ماموریت: غیر ممکن b> (1996) ★★ تام کروز ، جان وایت. یک آژانس اطلاعاتی نخبه ، با نام تجاری یک خائن ، ماموریت ناموفق پراگ را برای بازیابی دیسک رایانه بررسی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. IFC شنبه 1 ص. p>

ماموریت: غیرممکن – پروتکل شبح b> (2011) ★★★ تام کروز ، جرمی رنر. Cuando la FMI es implicada en un plan Terroras internacional y es cerrada، Ethan Hunt y su equipo deben trabajar de forma encubierta y esconderse para limpiar el nombre de la organización. (PG-13) 2 ساعت. 13 دقیقه UNIMAS شنبه 3:30 بعد از ظهر. KFTR شنبه 6:30 p.m.

Mission: Impossible II (2000) ★★★ تام کروز ، داگری اسکات. نماینده صندوق بین المللی پول ایتان هانت و تیمش سعی می کنند یک عامل سابق را از انتشار ویروس کشنده و مهندسی جلوگیری کنند. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. IFC b> Thur. 8:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

Mission: Impossible III (2006) ★★★ تام کروز ، فیلیپ سیمور هافمن. ایتان هانت ، مربی استخدام شده در صندوق بین المللی پول ، در برابر سخت ترین دشمنی که تاکنون با آن روبرو بوده است ، کنار می رود: یک کارگزار بی رحم و اطلاعات بی رحمانه. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه IFC 11:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

Mission: Impog Rogue Nation (2015) ★★★ Tom Cruise، Jeremy Renner. اتان هانت و تیمش غیرممکن ترین مأموریت خود را برای ریشه کن کردن سندیکا – یک سازمان بین المللی با مهارت و بین المللی اختصاص داده شده به ایجاد نظم جدید جهانی از طریق یک سری از حملات تروریستی انجام می دهند. (PG-13) 2 ساعت. 11 دقیقه. FX

جمعه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

(1995) ★ وسلی اسنیپس ، وودی هارلسون. یک افسر حمل و نقل در نیویورک با برادر فرزند خود با جرم مترو مبارزه می کند و آرزو می کند قطار حامل درآمد سیستم را سرقت کند. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. سه شنبه ساعت 12:33 بعد از ظهر. Encore سه شنبه 1:43 p.m.

Monterey Pop (1969) ★★★ Scott McKenzie، John Phillips. در کنسرت 1967: Mamas & Papas ، جیمی هندریکس ، اوتیس ردینگ ، جانیس جوپلین ، Who ، Ravi Shankar ، Simon & Garfunkel. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه. TCM سه شنبه 3:30 بعد از ظهر. p>

شکوه صبح b> (2010) ★★ راشل مک آدامز ، هریسون فورد. فاجعه به دنبال تصمیم یک تهیه کننده برای ایجاد یک لنگر افسانهای تلویزیونی برای احیای یک برنامه خبری صبحگاهی دشوار است. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. EPIX b> Thur. 4:20 بعد از ظهر. p>

مورتال کامبت (1995) ★★ رابین شو ، لیندن اشبی. سه هنرمند رزمی مجبور به نبرد با دشمنان شیطانی با سرنوشت جهان آویزان در توازن هستند. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. BBC America

سه شنبه ساعت 10:30 بعد از ظهر. بی بی سی آمریکا i> 3:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

مورتال کامبت: نابودی b> (1997) ★ رابین شو ، تالیسا سوتو. جنگجویان نیروهای جهش یافته را از ابعادی دیگر که شرور آزاد شده روی زمین منتشر می کند ، می گیرند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. IFC دوشنبه 6 بعد از ظهر. p>

خطرناک ترین بازی b> (1932) ★★★ جوئل مک کری ، فی ری. Mad Count Zaroff چاقو را به زوج های زره ​​زده می دهد ، سپس آنها را با تپه ها و کمان و پیکان شکار می کند. (NR) 1 ساعت. 3 دقیقه. TCM دوشنبه 9:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

مادر! b> (2017) ★★ جنیفر لارنس ، خاویر باردم. هنگامی که شوهرش از یک مرد ، همسر و دو فرزندشان به عنوان مهمان در عمارت ویکتوریا دعوت می کند ، زندگی آرامش یک زن بیشتر می شود. ترور به زودی مورد حمله قرار می گیرد که می کوشد بفهمد که چرا شوهرش برای همه اما به جز او بسیار مناسب است. (R) 2 ساعت. FXX سه شنبه 3:30 بعد از ظهر. FXX چهارشنبه 1:30 بعد از ظهر. p>

کوه بین ما b> (2017) ★★ کیت وینسلت ، ادریس البا. پس از سقوط هواپیما ، در کوه واقع شده و دو غریبه باید برای زنده ماندن از عناصر شدید زمین از راه دور و پوشیده از برف ، با هم کار کنند. آنها با درک اینکه کمک در راه نیست ، آنها در یک سفر خطرناک صدها مایل سوار می شوند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. Thur. ظهر

آقای و خانم اسمیت b> (2005) ★★ برد پیت ، آنجلینا جولی. زن و شوهر از این موضوع آگاه نیستند که هرکدام یک قاتل بین المللی است که به تازگی تعیین شده است که دیگری را بکشد. (PG-13) 2 ساعت. HBO دوشنبه 2:40 p.m.

آقای Blandings خانه رویای خود را می سازد (1948) ★★★ کری گرانت ، میرنا لوی. یک آدم نیویورک و همسر آرامش یک تعمیر دهنده قدیمی بزرگ را در دهکده کانکتیکات خریداری می کنند. (NR) 1 ساعت. 34 دقیقه. TCM Thur. 9 بعد از ظهر. p>

آقای اعمال b> (2002) ★ آدام سندلر ، وینونا رایدر. یک تهیه کننده تلویزیون سعی می کند بعد از ارث بردن 40 میلیارد دلار از آن ، صاحب یک پیتزا فروشی در شهر کوچک را به دست آورد. (PG-13) 1 ساعت. 36 دقیقه. EPIX جمعه ساعت 11:45 دقیقه بعد از ظهر. کمدی مرکزی i> 5:45 بعد از ظهر. p>

خانم Doubtfire (1993) ★★★ رابین ویلیامز ، سالی فیلد. بازیگر خارج از خانه که از همسرش خارج شده است ، به عنوان پرستار بچه ای برای بودن در کنار فرزندانش ، از ماسکرادها استفاده می کند. (PG) 2 ساعت. 5 دقیقه. HBO b> Thur. 12:10 p.m.

Mujeres de teatro (1951) Rosita Fornés، Rosita Quintana. Un hombre recibe un balazo mientras baila en un salón y su pareja se enamora del کارآگاه que queaaa el kaso. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه. KWHY 9 صبح. p>

عروسی بهترین دوست من b> (1997) ★★★ جولیا رابرتز ، درموت مالرونی. یک نویسنده می فهمد که عاشق بهترین دوستش است و سعی می کند جلوی ازدواج او با زن دیگری ، وراثت بی پروا را بگیرد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. EPIX جمعه 8 بعد از ظهر. p>

خون من سرد می شود b> (1965) ★★ تروی دوناهو ، جوی هیتherton. یک غریبه دختر یک مرد ثروتمند را متقاعد می کند که آنها دوباره عاشقان قرن نوزدهم هستند. (NR) 1 ساعت. 44 دقیقه TCM Thur. 3 ص. p>

پسر عموی وینی b> (1992) oe جو پسی ، ماریسا تومی. یک وکیل خردمند بروکلین و دوست دختر موتوری او برای دفاع از پسر عموی معصوم خود به جرم قتل به آلاباما می روند. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. دوشنبه 9:41 دقیقه بعد از ظهر. Encore سه شنبه 2:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

پدر من ، قهرمان b> (1994) é جرارد دپاردیو ، کاترین هایگل. یک نوجوان در حالی که در یک تعطیلات گرمسیری با پدرش قرار دارد ، او را به عنوان معشوقش می گذراند تا یک پسر را تحت تأثیر قرار دهد. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. TMC> خورشید. 9:35 دقیقه بعد از ظهر. TMC Thur. ظهر

عروسی مورد علاقه من b> (2017) مگی لوسون ، پل گرین. لیزر تس را از طریق برنامه ریزی عروسی بهترین دوستش مانند پزشک ستاره ای که امیدوار است تبدیل شود ، لیزر می کند. پس از ملاقات با بهترین مرد داماد ، تس با او مانند گرمی در اورژانس در اطراف او مانور داد تا اینکه یاد بگیرد که چند حرکت خاص خود را دارد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 4 بعد از ظهر. p>

صاحبخانه کابوس من (2020) کارولین هریس ، ایگنسیو Matynia. لیدیا پس از درگیری با دوست پسر دیرینه خود به یک آپارتمان جدید منتقل می شود ، اما وقتی مدیر وسواس پیدا می کند خودش را به طور فزاینده ای ایزوله می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. طول عمر b> خورشید. 6 ص. p>

تیم رمز و راز b> (2009) ★★★ دونالد گلوور ، D.C پیرسون. حلال های جنایات از زمان کودکی ، سه زن شیطانی بزرگترین پرونده خود را در هنگام استخدام یک زن برای پیدا کردن قاتل پدرش در پیش می گیرند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. EPIX دوشنبه 4:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

N

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

امنیت ملی (2003) ★★ مارتین لارنس ، استیو زان . دو نگهبان امنیتی لس آنجلس سعی دارند جلوی متفکر جنایتکار و باند سارقان وی را بگیرند. (PG-13) 1 ساعت. 28 دقیقه. شنبه ساعت 5:20 بعد از ظهر. VH1 خورشید. 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

ال navegante (2000) مانوئل اوجدا ، ال پوما د سینالوا. سازمان ملل متحد برای مقابله با یک تپانچه un famoso قبل از ازدواج ، رقیب سو ادیادو ، ماریانو ریواس ، منعقد می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY ظهر

هرگز ببوسید b> (1999) rew درو بریمور ، دیوید آرکت. یک سرپرست دبیرستانی سابق ، اکنون خبرنگار ، شانس دوم را می گیرد که وقتی برای نوجوانان جالب داستانی را تحت پوشش قرار می دهد ، تحت پوشش قرار می گیرد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. شنبه 3 بعد از ظهر CMT شنبه 11 ص. p>

هرگز نترس b> (1950) ★★ سالی فارست ، كیف براسل. یک رقصنده جوان نوید پس از پایان یافتن تشخیص بیماری فلج اطفال ، به افسردگی عمیق فرو می رود. (NR) 1 ساعت. 22 دقیقه. TCM خورشید. 3 am

New in Town (2009) ★ Renée Zellweger، Harry Connick Jr. یک مدیر اجرایی جاه طلب هنگام قبول یک کار برای بازسازی یک کارخانه تولید ، تجربه تغییر زندگی را دارد. یک شهر پشت آب. (PG) 1 ساعت. 36 دقیقه. Starz

دوشنبه 3:19 بعد از ظهر. p>

جمعه آینده b> (2000) ★★ Cube Ice، Mike Epps. برای جلوگیری از ضرب و شتم ، جوانی برای زندگی با عموی خود ، که تازه برنده قرعه کشی شده است ، به زندگی می رود. (ر) 1 ساعت. 39 دقیقه. E> جمعه 8 بعد از ظهر E شنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

شب در موزه b> (2006) ★★ بن استیلر ، کارلا گوگینو. یک نگهبان شب در موزه تاریخ طبیعی کشف می کند که نمایشگاه ها پس از بسته شدن ساختمان زنده می شوند. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. Sun. ساعت 7:09 بعد از ظهر. Encore دوشنبه 3:50 p.m.

شب در موزه: راز مقبره b> (2014) ★★ بن استیلر ، رابین ویلیامز. Luego de descubrir que la magia del museo está desapareciendo، el vigilante Larry Daley va al Museo Británico en Londres para salvar a sus amigos una vez más. (PG) 1 ساعت. 37 دقیقه. KVEA خورشید. 4 بعد از ظهر. p>

مدرسه شبانه b> (2018) ★★ کوین هارت ، تیفانی هادیش. زندگی یک فروشنده هنگامی که به طور تصادفی محل کار خود را منفجر می کند ، یک چرخش غیر منتظره می گیرد. مجبور به حضور در مدرسه شبانه برای به دست آوردن GED خود ، او اکنون باید با گروهی از دانش آموزان بی پروا و یک معلم بی پروا برخورد کند که فکر نمی کند خیلی روشن باشد. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. Cinemax Thur. 8 ص. p>

شبی برای به یاد آوردن b> (1958) ★★★ کنت بیشتر ، دیوید مک کالوم. وقتی تایتانیک با کوه یخ برخورد می کند ، یک افسر کشتی فاجعه می بیند و به آرامی در سفر دوشیزه خود در سال 1912 غرق می شود. (NR) 2 ساعت. 3 دقیقه. TCM دوشنبه 11 p.m.

Nighthawks (2019) Chace Crawford. پیوند میدوست میانه زندگی شبانه نیویورک را با یکی از دوستانش کشف می کند. (NR) TMC جمعه ساعت 6:25 بعد از ظهر. TMC شنبه 5:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

جزیره نیم b> (2008) ★★ ابیگیل برسلین ، جودی فاستر. یک نویسنده ماجراجویی ضعیف با یک جوان شجاع به نیروها می پیوندد تا جزیره این دختر را در خانه نجات دهد و پدر مفقودش را پیدا کند. (PG) 1 ساعت. 34 دقیقه. شنبه 9:57 دقیقه بعد از ظهر. p>

نه b> (2009) ★★ دانیل دی-لوئیس ، ماریون کوتیلارد. یک کارگردان ایتالیایی با تلاش برای حل روابط با همسر ، معشوقه و بسیاری از زنان دیگر ، بحران های شخصی و خلاق را تحمل می کند. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. TMC سه شنبه ظهر TMC چهارشنبه 1 بعد از ظهر TMC Thur. ساعت 5 بعد از ظهر. p>

هیچ ممنوعیتی وجود ندارد b> (1952) ★★ لئو گورسی ، تالار هانتز. ناخوشایند از درد در قسمت های خاصی از بدن ، ساچ یک کشتی گیر طرفدار است که توسط Pal Slip او مدیریت می شود. (NR) 1 ساعت. 5 دقیقه. TCM شنبه 7:07 دقیقه بعد از ظهر. p>

بدون رشته وصل شد b> (2011) ★★ ناتالی پورتمن ، اشتون کوچر. پس از ورود رابطه جنسی به معادله ، دو دوست مادام العمر برای حفظ رابطه خود صرفاً جسمی پیمانی می سازند. (ر) 1 ساعت. 48 دقیقه. EPIX خورشید. 3:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

احمق هیچ کس b> (2018) ★ Tiffany Haddish، Tika Sumpter. کودک وحشی تانیا به نظر می رسد ، خواهر كتابی كاری شده خود ، دانیكا ، برای کمک به بازگشت او روی پاهای خود باشد. با برخورد این مخالفان قطبی ، تانیا به زودی می فهمد که زندگی و دوست پسر بی نظیر Danica ممکن است آن چیزی که به نظر می رسد نیست. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. EPIX سه شنبه 11:05 دقیقه بعد از ظهر.

حیوانات شبانه b> (2016) ★★★ امی آدامز ، جیک گیلنهاال. یک نویسنده از همسر سابق خود می خواهد که دستنوشته ای از رمان جدید خود را بخواند ، داستانی نگران کننده درباره یک مرد خانوادگی که زندگی او به نوبه خود تاریک می شود. (ر) 1 ساعت. 56 دقیقه. Cinemax چهارشنبه ساعت 12:10 بعد از ظهر. p>

نوت بوک b> (2004) ★★ رایان گاسلینگ ، ریچل مک آدامز. مردی درباره دو جوان داستانی را به یك زن می گوید كه در دهه 1940 در كارولینای شمالی عاشق می شوند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه VH1 جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

ناتینگ هیل b> (1999) ★★ جولیا رابرتز ، هیو گرانت. وقتی یک ستاره بین المللی وارد کتابفروشی خود می شود ، زندگی انسان تغییر می کند. (PG-13) 2 ساعت. 3 دقیقه. HBO چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر. p>

یک رمان عاشقانه b> (2015) امی اکر ، دیلن بروس. یک رمان نویس پرفروش عاشقانه به پورتلند می رود تا جلوی نویسنده خود را بگیرد و ناخودآگاه عاشق بزرگترین منتقد او شود. هنگامی که هویت واقعی آنها آشکار شد ، آنها باید شجاعت پیدا کنند تا جهشی از ایمان داشته باشند. (NR) 1 ساعت. 26 دقیقه.

استاد خلقی II: The Klumps

(2000) ★★ ادی مورفی ، جنت جکسون. در تلاش برای از بین بردن دوستان عشق از ناخودآگاه خود ، استاد کلمپ به طور تصادفی او را به عنوان یک فرد جداگانه خلق می کند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. Freeform i> ساعت 11 بعد از ظهر. p>

استاد ناتو b> (1996) ★★★ ادی مورفی ، جادا پینکت. یک دانشمند چاق هنگامی که یک فرمول پنهانی او را به مردی باریک و لاغر تبدیل کند ، پوندها و چهره خود را ضعیف می کند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. Freeform i> ساعت 11 صبح. Freeform چهارشنبه ظهر

O

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

وسواس (2018) Mekhi Phifer، Elika Portnoy. یک مکانیک با همسر جذابیت کارفرمای خود رابطه برقرار می کند. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه TMC ساعت 7 بعد از ظهر. TMC Thur. ساعت 4:45 بعد از ظهر. TMC شنبه 6:40 دقیقه بعد از ظهر. TMC خورشید. 3 بعد از ظهر. p>

Ocean’s 8 (2018) ★★ Sandra Bullock ، کیت بلانشت. دبی اقیان ، متفکر جنایی و هفت سارق زن دیگر سعی می کنند تا سال گذشته در سالانه Met Gala در نیویورک از مسیحیان قرن گذشته بیرون بیایند. هدف آنها – گردنبندی که بیش از 150 میلیون دلار ارزش دارد. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. Cinemax دوشنبه 6:05 بعد از ظهر. Cinemax Thur. 10:50 دقیقه بعد از ظهر. Cinemax جمعه 12:40 بعد از ظهر. p>

یازده اقیانوس b> (2001) ★★★ جورج کلونی ، مت دیمون. یک زندانی مشروط به سازماندهی یک باند برای سرقت 150 میلیون دلار از سه کازینو لاس وگاس در یک رأس منفرد. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. پارامونت i> ساعت 2:30 بعد از ظهر پارامونت i> ساعت 8:30 بعد از ظهر. p>

سیزده اقیانوس b> (2007) ★★★ جورج کلونی ، برد پیت. دنی اقیان و باند او انتقام انتقام جویی از یک صاحب کازینو را گرفتند که به یکی از آنها اشتباه کرد. (PG-13) 2 ساعت. 2 دقیقه. ساعت 8 صبح. ساعت 11:30 بعد از ظهر. p>

دوازده اقیانوس b> (2004) ★★★ جورج کلونی ، برد پیت. برای بازپرداخت سري كازینو ، تری بندیكت ، دنی اقیان و تیم او از جنایتكاران قصد دارند تاكسكی مفصل در اروپا داشته باشند. (PG-13) 2 ساعت. 5 دقیقه. ساعت 11:15 دقیقه بعد از ظهر. پارامونت i> 5:30 بعد از ظهر. p>

فضای اداری b> (1999) ★★ ران لیوینگستون ، جنیفر آنیستون. نگرش ناخواسته ناشی از هیپنوتیزم برنامه نویس رایانه در مورد کار ، او را در مسیر سریع شرکت قرار می دهد. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. کمدی مرکزی b> خورشید. ساعت 2:15 بعد از ظهر. کمدی مرکزی i> خورشید. ساعت 6:45 بعد از ظهر p>

در مبانی رابطه جنسی b> (2018) icity فلیسیز جونز ، آرمي هامر. روت بدر گینزبرگ وکیل جوان با همسرش همکاری می کند تا یک پرونده اساسی در مورد تبعیض جنسیتی را به دادگاه عالی ارائه دهد. (PG-13) 2 ساعت. دوشنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

روزی یک شاهزاده b> (2018) مگان پارک ، جاناتان سلتز. سوزانا یک روز از نیت در فروشگاه والدینش در جورجیا کمک می پذیرد. جرقه های بین آنها پرواز می کند ، اما وقتی عکسی از آنها به مطبوعات می رسد ، سوزانا در شوک زندگی خود وقتی که نیت برای تاج گذاری خود به عنوان پادشاه به خانه می آید ، در شوک زندگی خود است. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. تور. 2 ص. p>

یک پیشنهاد زمستانی b> (2019) جک ترنر ، تیلور کول. هنگامی که یک چهارگوش به خانه اسکی باز میگردند در آنجا اولین بار عاشقانه پیدا می کنند ، شعله های قدیمی دوباره ظهور می کنند و شعله های جاری روشن می شوند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 10 ص. p>

یک b> (2001) ★ جت لی ، کارلا گوژینو. UN sagaz جنایی emprende un viaje یک uno جهانی ایتالیا donde intentará a یک sos otros “ yos ‘را حذف کن. (PG-13) 1 ساعت. 27 دقیقه KVEA شنبه ظهر

فقط تو b> (1994) ★★ ماریسا تومی ، رابرت داونی جونیور یک معلم پیتسبورگ نامزدش را برای تعقیب مردی با نام روح همسرش راهی ایتالیا می کند. (PG) 1 ساعت. 48 دقیقه. شنبه 4 ص. p>

باز b> (2020) اسانس اتکینز. (NR) 1 ساعت. 27 دقیقه. بهتر است شنبه 8 بعد از ظهر. p>

عملیاتی b> (2019) دایان کروگر ، مارتین فریمن. موساد زنی را به عنوان مامور جذب می کند و او را در یک مأموریت مخفی به تهران می فرستد. هنگامی که مأموریت های وی خطرناک تر می شود ، وی تصمیم به ترک می گیرد ، رئیس خود را وادار می کند قبل از اینکه تهدیدی برای اسرائیل شود ، او را پیدا کند. (NR) 1 ساعت. 56 دقیقه Sunemax خورشید. 11:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

زن دیگر b> (2014) ★★ کامرون میشل دیاز ، لسلی مان. یک زن و دو معشوقه به نیروهای خود پیوستند تا از کادوی خود که به همه آنها خیانت کرده انتقام بگیرند. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. جمعه 3:30 بعد از ظهر. FXX شنبه ظهر

زمان ما (1974) ★★ پاملا سو مارتین ، پارکر استیونسون. عشق اول در سال 1955 برای دختران شبانه روزی نیوانگلند طنز و تراژدی را به ارمغان می آورد. (PG) 1 ساعت. 30 دقیقه. TCM چهارشنبه 1:30 بعد از ظهر. p>

خارج از آفریقا b> (1985) ★★★ مریل استریپ ، رابرت ردفورد. متاهل با بارونس بلیکسن به نام قلم ایساک دینسن ، عاشق شکارچی انگلیسی ، دنیس فینچ هاتون در اوایل دهه 1900 کنیا است. (PG) 2 ساعت. 40 دقیقه. Cinemax چهارشنبه 6:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

بیش از ماه در عشق b> (2019) جسیکا لوندز ، وس براون. با مشاغل خواستگاری خود در آستانه بسته شدن ، زن خود را در موقعیت منحصر به فردی از حضور در یک مجله می یابد ، اما او باید نویسنده را با دوست کودکی خود تنظیم کند. (NR) 2 ساعت. نشانه b> خورشید. 2 ص. p>

Overboard (2018) ★★ Eugenio Derbez، آنا Faris. کیت یک مادر طبقه کارگر سه نفره است که توسط یک پلیبوی مکلف و دوست داشتنی مکزیکی به نام لئوناردو اخراج می شود. وقتی لئوناردو قایق بادبانی خود را از دست می دهد و با فراموشی از خواب بیدار می شود ، کیت با متقاعد کردن او که ازدواج کرده اند به دنبال بازپرداخت است. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. EPIX جمعه 6:05 بعد از ظهر. EPIX شنبه 3:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

سربار b> (1987) ★★ گلدی هون ، کورت راسل. همسر یک قایق بادبانی سقوط می کند ، چه کسی را فراموش می کند و یک همسر نجار اورگان می شود. (PG) 1 ساعت. 52 دقیقه. خورشید. ظهر CMT خورشید. 5:30 بعد از ظهر. CMT جمعه ساعت 11:30 بعد از ظهر CMT شنبه 5:30 p.m.

P

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

بوش اقیانوس آرام b> (1939) ★★ ویکتور مک لاگلن ، چستر موریس . پزشک و مهندس اصلی کشتی با شیوع وبا در زیر روبرو هستند. (NR) 1 ساعت. 16 دقیقه. TCM دوشنبه ساعت 7:15 دقیقه بعد از ظهر. یک پسر در 20 سالگی در حالی که خواستار دختری است که در دبیرستان دوست داشت ، با یک زن مسن تر برخورد کند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. Cinemax دوشنبه 12:40 p.m.

Th  Papama Papers (2018) صدای الیاس وود ، لوک هاردینگ. روزنامه نگاران برای شکستن یک داستان زندگی خود را به خطر می اندازند. (NR) 1 ساعت. 40 دقیقه. EPIX Thur. 4:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

فعالیت ماوراء الطبیعه 2 b> (2010) ★★ کیتی Featherston ، میکا اسلوت. یک زن جوان و دوست پسرش به دیدار خانواده خود می روند و می آموزند که ارواح ممکن است خانه جدید کالیفرنیای جنوبی خود را تعقیب کنند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. EPIX شنبه 1:40 p.m. یک 11 ساله با همزاد خود در کالیفرنیا ملاقات می کند و آنها برای اتحاد دوباره والدین مطلقه خود نقشه می کشند. (PG) 2 ساعت. 7 دقیقه. Freeform خورشید. ظهر

پاریس ، شراب و عاشقانه b> (2019) جن لیلی ، دن ژانوت. شراب سازنده شراب اورگان برای حضور در یک رقابت مهم شراب ، به پاریس سفر می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. نشانه b> خورشید. 10 صبح. نشانه b> شنبه. 2 ص. p>

پاریش b> (1961) ★ تروی دوناهو ، کلود کلبرت. یک مرد فقیر در دنیای تنباکو در کانکتیکات یک نوسان را قطع کرد. سپس مادرش با یک آدم کش بزرگ شکار می کند. (NR) 2 ساعت. 20 دقیقه TCM ساعت 8:30 بامداد. p>

مسافران b> (2016) ★★ جنیفر لارنس ، کریس پرات. دو مسافر فضایی که از 90 سال زود از غلاف خوابگاه خود بیدار شده اند ، از لذت دیدن یک عاشقانه جوانه زده لذت می برند تا اینکه دریابند کشتی آنها در معرض خطر قریب الوقوع است. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. خورشید. 10:30 دقیقه بعد از ظهر. دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. p>

پل b> (2011) ★★ سیمون پگ ، نیک فراست. در سفر زیارتی به یوفو قلب آمریکا ، دو حرفهای علمی تخیلی انگلیس با یک فرازمینی دیدار می کنند و طرحی را برای کمک به بازگشت او به سفینه فضایی خود ارائه می دهند. (ر) 1 ساعت. 44 دقیقه. Cinemax جمعه 1:55 p.m.

Pearl Harbor (2001) ★★ بن افلک ، جاش هارتنت. دو خلبان و دوستان مادام العمر برای یك زن قرار می گیرند ، اما وقتی ژاپنی ها به 7 مارس 1941 به یك پایگاه دریایی خود حمله می كنند باید اختلافات خود را کنار بگذارند. 3 دقیقه. HBO سه شنبه 5:55 p.m.

Peep World (2010) ★★ مایکل سی هال ، سارا سیلورمن. افشاگری ها هنگامی بوجود می آیند که اعضای یک خانواده ناسازگار یهودی برای جشن سالگرد 70 سالگی پدرسالار جمع می شوند. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. TMC سه شنبه 5:05 بعد از ظهر. TMC جمعه 4 بعد از ظهر p>

نعناع b> (2018) ★ جنیفر گارنر ، جان گالاگر جونیور رایلی پس از زنده ماندن در یک حمله وحشیانه که باعث کشته شدن زن و شوهرش شد ، از کما بیدار می شود. وقتی سیستم قاتلان را از عدالت محافظت می کند ، رایلی خود را به یک چریکی شهری تبدیل می کند تا علامت مجازات شخصی خود را تحویل دهد. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. TMC i> 7:05 p.m.

عروس کامل b> (2017) Pascale Hutton، Kavan Smith. مربی بدن سازی ، مولی ، اردوگاه عروس بوت را اداره می کند ، و به عروس های آینده نگر کمک می کند تا برای روز بزرگ شکل بگیرند. وقتی جرقه ها شروع به پرواز بین خود و نیک ، نامزد یکی از مشتری های جدید او می کنند ، پیچیده می شود. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه. 6 ص. p>

مسابقه کامل b> (2015) دانیکا مک کلار ، پل گرین. مجبور به همکاری با هم ، دو برنامه ریز عروسی می آموزند که مخالفان می توانند نتایج غیر منتظره تری به دست آورند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 4 ص. p>

یک دنیای عالی b> (1993) ★★★ کوین کاستنر ، کلینت ایستوود. یک تگزاس رنجر یک محکوم فراری را که یک پسر 7 ساله را در سال 1963 گروگان می کند ، شکار می کند. (PG-13) 2 ساعت. 17 دقیقه TMC ظهر زمان پخش b> جمعه ساعت 4:30 بعد از ظهر p>

سرعت شخصی b> (2002) arr روایت شده توسط جان ونتیمگلیا ، کیرا صدگویک. یک همسر مورد آزار و اذیت ، یک سردبیر کتاب آشپزی و یک زن باردار درباره روابط و آینده خود اندیشیده اند. (ر) 1 ساعت. 25 دقیقه. TMC 3 بعد از ظهر. p>

پایتون مکان b> (1957) ★★★ لانا ترنر ، امید لنگ. زندگی مخفی یک جامعه کوچک انگلستان در این اقتباس از رمان گریس متالیوس آشکار می شود. (NR) 2 ساعت. 37 دقیقه. TCM خورشید. 2:15 بعد از ظهر. p>

پدیده b> (1996) ★★ جان تراولتا ، کیرا صدگویک. هرمان با شهر دوست داشتنی و دوست داشتنی ، به طور غیر قابل توضیح با قدرتهای telekinetic به یک نبوغ تبدیل می شود. (PG) 2 ساعت. 4 دقیقه. TMC> خورشید. 1 بعد از ظهر. TMC خورشید. ساعت 11:30 بعد از ظهر TMC Thur. 8 ص. p>

Phil (2019) گرگ کینار ، تیلور شیلینگ. یک دندانپزشک افسرده در میان بحرانهای میان دوره ای زندگی برای یافتن دلایلی که یکی از بیمارانش که به نظر می رسید همه اوست ، خودکشی خواهد کرد. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. TMC سه شنبه 1:45 بعد از ظهر. TMC چهارشنبه 4:05 دقیقه بعد از ظهر. TMC جمعه 2:15 بعد از ظهر. TMC جمعه 10 ص. p>

پیرانا b> (2010) ★★ الیزابت شو ، آدام اسکات. استراحت بهاری در تفرجگاه محبوب ساحلی ، جایی که صدها ماهی پرخاشگر پیش از تاریخ زندگی می کنند ، برای شام خوردن بر روی انسانهای بی بضاعت ، ناراحت می شوند. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه TMC ساعت 9 بعد از ظهر TMC خورشید. ظهر

دزدان دریایی کارائیب: در جزر و مدهای عجیب b> (2011) ★★ جانی دپ ، پنهلوپه کروز. سروان جک اسپارو با زنی از گذشته خود روبرو می شود که او را وادار می کند تا در جستجوی چشمه افسانه ای جوانان به سوار کشتی بلک بورد برود. (PG-13) 2 ساعت. 16 دقیقه. Freeform سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر. Un hombre misterioso ofrece pagar las deudas de juego de un expolicía a cambio de un contrato de asesinato. (ر) 1 ساعت. 36 دقیقه. خورشید. 12:30 بعد از ظهر KFTR خورشید. 3:30 p.m.

Pitch Perfect (2012) ★★★ آنا کندریک ، اسکیلار آستین. هنگامی که دانشجویی جدید به جمع دانشکده خود در گروه کاپلا می پیوندد ، زنان را از منطقه راحتی قطعات سنتی خود بیرون می آورد و آنها را با تمهیدات خلاقانه معرفی می کند. (PG-13) 1 ساعت. 52 دقیقه. Freeform خورشید. 5:50 p.m.

Pitch Perfect 3 (2017) ★★ آنا کندریک ، هاییل اشتاینفلد. پس از اوج کسب مقام قهرمانی در جهان ، بلال ها از هم جدا می شوند. اما هنگامی که آنها فرصتی برای اتحاد مجدد در یک سفر خارج از کشور در USO پیدا می کنند ، این گروه از عصبانیت های عالی جمع می شوند تا آخرین بار موسیقی را تهیه کنند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. چهارشنبه ساعت 8 بعد از ظهر FX چهارشنبه 10 p.m.

Planet Earth: One Amazing Day (2017) روایت شده توسط رابرت ردفورد. از جنگلهای عجیب و غریب ، کوهستانهای بلند و جزایر دورافتاده ، فیلمسازان ریچارد دیل ، پیتر وببر و فن لیکسین طی یک روز زیبایی خارق العاده طبیعت را ضبط می کنند. (ح) 1 ساعت. 35 دقیقه. BBC America

Sun. ساعت 7 بعد از ظهر. p>

ترور سیاره b> (2007) ★★★ رز مک گوآن ، فردی رودریگز. یک رقصنده یک پا و دوست داشتنی سابق او با دیگر بازماندگان خود به نیروهای خود می پیوندند تا با گروهی از زامبی های گوشتخوار گوشتی که به شهر تگزاس خود حمله می کنند نبرد کنند. (ر) 1 ساعت. 26 دقیقه. IFC b> Thur. 6 بعد از ظهر. p>

هل b> (1986) ★★★★ تام برنگر ، ویلم دافو. دو سرباز و یک عضو پیوستن به دیگران در جنگ در امتداد مرز کامبوج در سال 1967 گم شدند. (R) 2 ساعت. Showtime شنبه 1:30 p.m.

پولو جو b> (1936) oe جو E. براون ، کارول هیوز. علیرغم حساسیت شدید اسب ، جو بولتون وانمود می کند که یک چوگان بازی پرشور است – همه برای جلب قلب همسایه اسب دوست خود ، مری هیلتون. (NR) 1 ساعت. 2 دقیقه. TCM Thur. 3:30 دقیقه بعد از ظهر. وقتی ارواح شیطانی جوانترین دختر خود را اسیر نگه می دارند ، به پاراپایشیولوژیستان از خانه یک خانواده دیدار می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. خورشید. 8:30 بامداد. p>

پومس b> (2019) ★★ دایان کیتون ، جکی ویور. مارتا و دوست جدیدش پس از رفتن به یک انجمن بازنشستگی ، تصمیم می گیرند با ساکنین خود یک تیم تشویق کننده تشکیل دهند. وقتی این دو زن جلسات استماع را برگزار می کنند ، به زودی یاد می گیرند که پیروی از رویاهای شما هیچ وقت دیر نیست. (PG-13) 1 ساعت. 31 دقیقه. شنبه 8:30 p.m.

The Poseidon Adventure (1972) ★★ Gen Hackman، Ernest Borgnine. یک روحانی بازماندگان یک باند لوکس کپسوله شده را از داخل کشتی درون کشتی به بالاترین نقطه خود منتقل می کند. (PG) 1 ساعت. 57 دقیقه. TCM دوشنبه 5 ص. p>

تصرف b> (2002) ★★ گوینت پالترو ، آرون اکهارت. دو محقق در مورد عاشقانه غیرقانونی بین دو شاعر دوره ویکتوریا تحقیق می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه Cinemax Thur. 2:15 بعد از ظهر. p>

تسخیر b> (2012) ★★ جفری دین مورگان ، کیرا صدگویک. والدین باید با هم کار کنند تا دختر خردسال خود را از یک دزد دریایی نجات دهند ، روحیه بدخواهی که در آن ساکن است و در نهایت میزبان انسانی خود را فرو می برد. (PG-13) 1 ساعت. 31 دقیقه. EPIX شنبه 3:15 بعد از ظهر. p>

گرانبها b> (2009) rey گابوری صدیبه ، معین. حامله و سوءاستفاده ، یک نوجوان هارلم در تلاش است تا ارزش زندگی خود را در یک مدرسه جایگزین ثبت نام کند. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. EPIX خورشید. ساعت 7:40 دقیقه بعد از ظهر. p>

درنده b> (1987) ★★★ آرنولد شوارتزنگر ، کارل واترز. یک هیولای بی هوای بی هوشیار کماندوها را به ماموریت جنگل در آمریکای جنوبی حمله می کنند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. IFC> خورشید. 2:45 p.m.

Predator 2 (1990) ★★ دنی گلوور ، گری بیسی. پلیس محلی و فدرال یک موجود بیگانه دزدکی را شکار می کند ، که اکنون فروشندگان مواد مخدر را در سال 1997 در لس آنجلس پوست می کشید. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. IFC سه شنبه 2 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه 8:30 بامداد.

The Predator (2018) ★★ Boyd Holbrook، Trevante Rodes. کشنده ترین کشنده های جهان نسبت به گذشته قوی تر ، باهوش تر و کشنده تر هستند و از نظر ژنتیکی خود را با DNA جدید ارتقا داده اند. اکنون ، فقط یک خدمه سربازان سابق و یک زیست شناس تکاملی می توانند نژاد بشر را از انقراض نجات دهند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. Cinemax سه شنبه ساعت 4:25 بعد از ظهر. Cinemax چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. p>

شکارچیان b> (2010) ★★ ادرین برودی ، توپفر گریس. در یک سیاره بیگانه ، یک مزدور و گروه مبارز رزمنده اش برای زنده ماندن در برابر یورش رزمندگان ترسناک که آنها را برای ورزش شکار می کنند ، می جنگند. (ر) 1 ساعت. 47 دقیقه. IFC سه شنبه 6:30 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. یک مهاجم شرکتی برای یک هفته کار در بورلی هیلز به یک قایقران زرق و برق دار پرداخت می کند تا اسکورت او باشد. (ر) 1 ساعت. 54 دقیقه. Freeform خورشید. 3:10 p.m.

غرور ، تعصب و دارواش b> (2018) لاسی چابرت ، برندا پنی. وقتی دارسی برای کریسمس به زادگاه خود بازگشت و او با لوک ، رقیب پیشین دوباره بهم وصل می شود ، آنها باید یک رویداد خیریه را با هم برنامه ریزی کنند. با گذراندن زمان با خانواده و لوك ، او متوجه می شود كه مهمترین چیز در زندگی است. (NR) 2 ساعت. نشانه b> جمعه 8 ص. p>

ترس اصلی b> (1996) ★★★ ریچارد گر ، لورا لینی. وكیل تبلیغاتی در شیكاگو با یك عاشق سابق سركشده در حال تعقیب و گریز پسران محراب در یك پرونده قتل مشهور است. (ر) 2 ساعت. 9 دقیقه. دوشنبه ساعت 1:37 بعد از ظهر. Encore سه شنبه ساعت 4:27 دقیقه بعد از ظهر. Encore Sun. 2:11 دقیقه بعد از ظهر. p>

شاهزاده ایرانی: ماسه زمانها b> (2010) ★★ جیک گیلنهاال ، جیما آرترتون. یک شاهزاده و پرنسس با نیروهای تاریکی روبرو می شوند ، زیرا آنها سعی می کنند از یک خنجر باستانی محافظت کنند که می تواند زمان معکوس را فراهم کند و به صاحبش اجازه دهد تا بر جهان حاکم شود. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. ساعت 4:49 دقیقه بعد از ظهر. استارز i> 11:55 دقیقه بعد از ظهر. p>

عروس شاهزاده خانم b> (1987) ★★★ کری الوز ، رابین رایت. یک کتاب داستان پایدار تبدیل به دزدان دریایی می شود و معشوق خود را که قصد ازدواج با یک شاهزاده مخوف را دارد نجات می دهد. (PG) 1 ساعت. 38 دقیقه. ساندنس i> سه شنبه 8 بعد از ظهر ساندنس b> سه شنبه 10 ص. p>

زندانی نوسان b> (1938) هال لو روی ، ادی فی جونیور. نوازنده ای شبیه به حاکم یک پادشاهی است. (NR) 22 دقیقه. TCM شنبه 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

زندگی خصوصی b> (1931) ★★★ نورما شایر ، رابرت مونتگومری. مجالس طلاق مجدداً در ماه های عسل خود با همسران جدید ملاقات می کنند. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه TCM i> 5 بعد از ظهر. هنگامی که رفتار پسرش به طور فزاینده ای نامنظم و خشن می شود ، زندگی زن به کابوس زنده تبدیل می شود. پس از درخواست کمک از دو متخصص ، او به زودی می آموزد که پسر 8 ساله ممکن است در زیر یک نیروی تاریک و ماوراء طبیعی قرار داشته باشد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. EPIX شنبه 4:50 p.m.

The Professional (1994) ★★★ Jean Reno، Gary Oldman. یک مرد ایتالیایی در نیویورک برای محافظت از دختری یتیمی که قلب او را اسیر می کند ، جان خود را به خطر می اندازد. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. ساندنس i> ظهر

استاد b> (2018) جانی دپ ، زوی دوچ. پس از آموختن او برای داشتن شش ماه زندگی ، یک مدرس کالج به یک حیوان حزب سرکشی تبدیل می شود. وی به شوک همسر و رؤسای مدرسه خود – و به خوشحال کردن دانش آموزانش – او یک صلیبی علیه اقتدار و ریاکاری رهبری می کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه TMC 5:30 بعد از ظهر. p>

پرومتئوس b> (2012) ★★ نوومی راپاس ، مایکل فاسبندر. سرنخ سرچشمه بشر ، تیمی از کاشفان را به فضایی عمیق سوق می دهد ، جایی که برای نجات آینده نژاد بشر ، باید با نبرد وحشتناک مبارزه کنند. (ر) 2 ساعت. 3 دقیقه. TNT i> 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

روانی b> (1998) ★★ وینس وون ، آن هچه. یک زن در محل کار ، پول نقد را دزدیده ، به جاده برخورد می کند و در یک متل متروکه که توسط نورمن بیتس دیوانه و ثابت شده مادر اداره می شود ، می ماند. (ر) 1 ساعت. 49 دقیقه. شنبه 4:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

کدو تنبل b> (2002) ★★ کریستینا ریچی ، هنک هریس. یک دختر سورپرایز عاشق یک دانش آموز معلول می شود و این بسیار باعث ناراحتی دوست پسر شوخی اش می شود. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. TMC جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. فرزندان مربوطه دو نانوا رقیب عاشق می شوند در حالی که آماده می شوند در یک مسابقه پای پای کدو تنبل با یکدیگر به رقابت بپردازند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. ظهر

پاکسازی b> (2013) ★★ اتان هاوک ، لنا هری. یک مرد و خانواده اش برای زنده ماندن در شبی که یک متجاوز در طی یک رویداد تحریم شده توسط دولت وارد خانه خود می شود ، مبارزه می کند که در آن کلیه فعالیت های جنایی – از جمله قتل – قانونی است. (ر) 1 ساعت. 25 دقیقه. تور. 10 p.m.

Q

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Que viva Tepito (1981) Carmen Salinas، Manuel Ojeda. La muerte de una anciana afecta la vida de todos los habantes del conocido barrio de Tepito. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. KWHY سه شنبه ظهر

R

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

مردم باران b> (1969) ★★ جیمز کان ، شرلی شوالیه یک زن خانه دار فراری باردار قهرمان سابق فوتبال آسیب دیده مغزی را انتخاب می کند. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. TCM خورشید. 12:15 p.m.

Rambo (2008) ★★ سیلوستر استالونه ، جولی بنز. جان رمبو برای نجات یک مبلغ و همرزمانش از ارتش برمه ، مهارت های طولانی مدفون اما کشنده خود را فرا می خواند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه TMC 12:30 p.m.

Rambo III (1988) ★★ سیلوستر استالونه ، ریچارد کرنا. لونر رمبو برای آزاد کردن مربی گرین برت خود از شوروی ها در افغانستان ، یک صومعه بودایی را ترک می کند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. ساندنس i> 11 ص. p>

رمبو: اولین خون قسمت دوم b> (1985) ★★ سیلوستر استالونه ، ریچارد کرنا. یک سبز گرت برت سابق در یک مأموریت شناسایی به بهانه MIA از زندان ویت کنگ آغاز می شود. (ر) 1 ساعت. 35 دقیقه. ساندنس i> 5 بعد از ظهر. ساندنس i> 9 بعد از ظهر. p>

نادر نادر b> (1966) ★★★ جیمز استوارت ، مورین اوهارا. یک بیوه انگلیسی ، دخترش و یک زن جوان به تگزاس می روند تا گاو هردفورد خود را با شاخک های رانچر پرورش دهند. (NR) 1 ساعت. 37 دقیقه. TCM خورشید. 5 ص. p>

فولاد واقعی b> (2011) ★★ هیو جکمن ، اوانجلین لیلی. یک مروج بوکسور کوچک و پسر فراموشی او با اکراه به ساختن و آموزش یک ربات جنگنده کالیبال قهرمانی می پردازند. (PG-13) 2 ساعت. 7 دقیقه. جمعه 7:30 دقیقه بعد از ظهر. Showtime جمعه 6:50 p.m.

گوشه قرمز b> (1997) ★★ ریچارد گر ، بای لینگ. یک وکیل چینی از یک تاجر آمریکایی متهم به قتل مدلی که شب را در پکن گذراند ، دفاع می کند. (ر) 2 ساعت. 2 دقیقه. Cinemax شنبه 9:35 دقیقه بعد از ظهر. p>

طلوع سرخ b> (2012) ★ کریس همسورث ، جاش پک. پس از به دست گرفتن نیروهای خارجی کنترل یک شهر آمریکایی ، گروهی از جوانان به جنگلهای اطراف پناه می برند و حملات چریکی را علیه دشمن انجام می دهند. (PG-13) 1 ساعت. 33 دقیقه. Paramount b> Thur. ساعت 2 بعد از ظهر. p>

رستگاری b> (2013) ★★ جیسون استاتهام ، آگاتا بوزک. یک جانباز جنگ مشکل ، هویت جدیدی را به دست می گیرد و در تلاش برای کفاره گناهانش هوشیار می شود. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. IFC سه شنبه ساعت 7 بامداد IFC شنبه 10:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

مرا بخاطر بسپار> اسرار در حال ظهور ، عاشقانه جوانه زنی بین یک مرد جوان مشکل دار و زن جوان است که به او در کشف مجدد شادی کمک کرده است. (PG-13) 1 ساعت. 53 دقیقه. TMC دوشنبه 6 بعد از ظهر. p>

حواله b> (2018) ماریت لی گو ، شان مایکل اسمیت. یک خدمتکار فیلیپینی برای حمایت از خانواده خود در خانه ، در سنگاپور کار می کند. (NR) 10 دقیقه. Cinemax شنبه 5:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

اجاره b> (2005) ★★ روزاریو داوسون ، تی دیگز. هنرمندان ، آشغالها و نارضایتی ها در دهکده شرقی نیویورک با فقر ، بیماری و بیماری همه گیر ایدز مبارزه می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 15 دقیقه. تور. 10:43 دقیقه بعد از ظهر. Starz Thur. 12:28 p.m.

ماکت ها b> (2018) ★ کیانو ریوز ، توماس میدلدیچ. یک دانشمند علوم اعصاب درخشان به طور مخفیانه سعی می کند پس از تصادف غم انگیز در اتومبیل ، کلون شود و ماکت هایی از خانواده خود ایجاد کند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. Cinemax چهارشنبه ساعت 9:50 بعد از ظهر. Cinemax شنبه 3:20 p.m.

بازگشت هفت (1966) ★★ یول براینر ، رابرت فولر. این مرد سیاهپوست ، یک هفت بزرگ با شکوه را تشکیل می دهد تا کشاورزان مکزیکی را از کار برده ها نجات دهد. (NR) 1 ساعت. 36 دقیقه. TCM شنبه ساعت 9 بعد از ظهر. p>

The Revenant (2015) ★★★ لئوناردو دی کاپریو ، تام هاردی. در سال 1823 ، هیو شیشه ای دام خزنده برای ردیابی جان فیتزجرالد ، یکی از اعضای تیم شکار خود که پسر خردسالش را کشته و او را برای مرده رها می کند ، در بیابان برفی می رود. (ر) 2 ساعت. 36 دقیقه. سه شنبه ساعت 11 بعد از ظهر FX چهارشنبه 1:30 p.m.

Riddick (2013) ★★ وین دیزل ، کارل شهری. ریدک جنایتکار تحت تعقیب برای مرده در یک سیاره آفتابگردان مانده ، باید با دو تیم مزدور مقابله کند ، که یکی از آنها توسط مردی از گذشته خود هدایت می شود. (ر) 1 ساعت. 58 دقیقه. TNT دوشنبه 2 ص. p>

دوندگی در امتداد 2 (2016) ★★ Ice Cube ، کوین هارت. وکلا جیمز پیتون و بن باربر یک پروردگار مواد مخدر خشن را در میامی دنبال می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 41 دقیقه. جمعه ساعت 11:03 بعد از ظهر. FX شنبه 3:30 بعد از ظهر. p>

سوار اسب صورتی شوید b> (1947) ★★★ رابرت مونتگومری ، واندا هندریکس. یک GI سابق سایه دار ، FBI را به سمت یک موتور سیکلت سوق می دهد که سعی می کند در یک شهر نیومکزیکو باج را سیاه کند. (NR) 1 ساعت. 41 دقیقه. TCM خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر. p>

سوار به آزادی: داستان روزا پارک b> (2002) ★★★ آنجلا باست ، پیتر فرانسیس جیمز. یک خیاط زن حوادثی را به همراه دارد که به او منجر به عمل در برابر مقاومت مسالمت آمیز او می شود که باعث تحریم اتوبوس سال 1955 در مونتگومری ، علا شد. (NR) 1 ساعت. 37 دقیقه. خورشید. 11 ظهر. p>

حلقه ها b> (2017) ★ ماتیلدا لوتز ، الکس رو. زن جوان پس از اینکه پسرش پس از تحقیق در مورد یک فیلم مرموز که هفت روز پس از تماشای آن ، مردم را می کشد ، کشف وحشتناک می کند. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. سفیعی i> سه شنبه ساعت 10 صبح. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. AXS چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. یک کشاورز و پسرش با رابط دوست دختر قمارباز با عجله طلایی ، راکیز رپیدز حمله می کنند. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه. TCM شنبه 12:15 بعد از ظهر. p>

خانه راه b> (1989) ★★ پاتریک سویس ، کلی لینچ. برای استخراج یک نوار ریزگرد میسوری ، دکتری استخدام شده است. تندرست یک دکتر را عاشق می کند و کل شهر را اهلی می کند. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. AMC سه شنبه 8 بعد از ظهر. AMC چهارشنبه 5:30 بعد از ظهر. BBC America جمعه ساعت 8 بعد از ظهر. BBC America شنبه 1 بامداد. p>

رابین هود b> (2018) ★ Taron Egerton، Jamie Foxx. پس از بازگشت به خانه به انگلیس ، رابین از Loxley می آموزد که شر کلاه ناتینگهام املاک خانوادگی خود را تصرف کرده است. او به زودی با طرحی جسورانه برای سرقت کلانتر از پول خود و به دست گرفتن قدرت خود ، با گروهی از شورشیان مظلوم پیوست. (PG-13) 1 ساعت. 58 دقیقه. Cinemax خورشید. 1:55 بعد از ظهر. Cinemax جمعه 3:40 p.m.

راک در اطراف ساعت b> (1956) ★★ بیل هیلی و ستاره های دنباله دار ، آلن آزاد. یک گروه موسیقی ناشناخته راک معروف نیست. (NR) 1 ساعت. 17 دقیقه TCM سه شنبه ساعت 7 بعد از ظهر. p>

گزاف گویی b> (2005) ★★ Bow Wow ، Chi McBride. بسته شدن پکیج مورد علاقه آنها ، یک اسکیت باز و دوستانش را مجبور می کند تا در یک مرکز شهر جمع شوند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. بهتر است ساعت 9 بعد از ظهر. جمعه 5:30 بعد از ظهر. p>

رم در عشق b> (2019) ایتالیا ریکی ، وینسنت ریوتا. رویاهای یک بازیگر زن هنگامی که نقش اصلی را در بازسازی «تعطیلات رومی» به نمایش می گذارد ، به حقیقت می پیوندد. 30 دقیقه 10 ص. p>

Rondalla (1949) لوئیس آگیلار ، آلیشیا نیرا. una joven es poseída por un charro que se escapa prometiendo volver y casarse con ella، pero ella se سازگار با otro. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. KWHY

سه شنبه 9 بامداد. p>

قلب سلطنتی b> (2018) سندی بوسبی ، جیمز برولین. هنک ، رانچر مونتانا می آموزد که او آخرین وارث پادشاه فقید مرانیا است و تاج و تخت را به ارث برده است. دختر او کلی سلطنت تمایلی را متقاعد کرد تا به عنوان پادشاه قدم بردارد تا کشور بتواند استقلال خود را حفظ کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. تور. 10 ص. p>

یک زمستان سلطنتی b> (2017) مریت پترسون ، جک دونلی. یک زن برای جستجوی روح به اروپا می گریزد و با یک شاهزاده خوشگل پلیبوی روبرو می شود که او را در دنیایی که قبلاً آن را نشناخته است قرار می دهد. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 10 ص. p>

خرابه ها b> (2008) ★★ جاناتان تاکر ، جنا مالون. گردشگران طعمه های موی گوشتخوار را خراب می کنند که خرابه های یک معبد باستانی مایان را خنثی می کنند. (ر) 1 ساعت. 31 دقیقه. Cinemax جمعه 12:20 p.m.

مسابقه را اجرا کنید b> (2018) ★★ Tanner Stine، Kristoffer Polaha. Zach Truett در زمین فوتبال دبیرستان شکوه و عظمت می یابد – برای کسب بورس تحصیلی در دانشگاه و بلیط در خارج از شهر تلاش می کند. وقتی یک مصدومیت زانوی زانویی زاک را به حاشیه رانده وادار می کند ، برادرش برای رقابت در زمین و زمین مسابقه شکاف های خود را می بندد. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. EPIX Thur. 9:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

مرد در حال اجرا b> (1987) ★★ آرنولد شوارتزنگر ، ماریا کانچیتا آلونسو. یک ضرب و شتم پلیس در ایالت باید برای نمایش توده های قرن بیست و یکم یک بازی مرگبار میزبان تلویزیون را اجرا کند. (ر) 1 ساعت. 41 دقیقه. جمعه ساعت 9 بعد از ظهر. Encore شنبه 11:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

Rust Creek (2018) هرمیون کورفیلد ، جی پالسون. یک چرخش اشتباه باعث می شود که یک دانشجو در جنگل های زمستانی مجسم شود ، جایی که او برای زنده ماندن عناصر ، با یک تنهیز مبهم تراز می شود – و قانون های پیگیر او. (ر) 1 ساعت. 48 دقیقه. دوشنبه 1:30 p.m.

RV (2006) ★★ رابین ویلیامز ، جف دانیلز. هنگامی که یک پدرسالار خانوادگی یک خانه موتوری عظیم را اجاره می کند و قبیله ناکارآمد خود را در تعطیلات می گیرد ، فاجعه ای رخ می دهد. (PG) 1 ساعت. 38 دقیقه. EPIX دوشنبه 4:30 p.m.

S

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – T

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Tabloid (2010) ★★★ جویس مک کینی ، تروی ویلیامز . اکشن زنده / متحرک. در دهه 1970 ، خانم سابق وایومینگ جویس مک کینی با یك آشنای مورمون وسواس می شود و به انگلستان پرواز می كند تا پس از رفتن به آنجا برای كار مبلغین ، او را ربوده شود. (ر) 1 ساعت. 28 دقیقه. TMC> دوشنبه 6:35 دقیقه بعد از ظهر.

Tag (2018) ★★ Ed Helms، Jon Hamm. پنج دوست بسیار رقابتی که برای بازی سالانه و بدون مانع از برچسب خود بازی می کنند – به خطر می افتند که گردن ، شغل و روابطشان را به خطر بیاندازد. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. Cinemax سه شنبه 8 ص. p>

گرفته شده b> (2008) ★★★ لیام نیسون ، مگی گریس. یک جاسوس پیشین وقتی که باید دختر ربوده شده خود را از قاچاقچیان برده جنسی نجات دهد ، آموزش گسترده خود را به آزمایش می گذارد. (PG-13) 1 ساعت. 31 دقیقه. AMC> دوشنبه ساعت 7 بعد از ظهر. AMC سه شنبه 6 بعد از ظهر. p>

تصاحب Pelham 123 (2009) ★★ دنزل واشنگتن ، جان تراولتا. یک فرستاده کننده مترو از دانش گسترده خود در مورد سیستم ترانزیت خواست تا از هواپیماربایانی که تهدید به کشتن مسافران می کنند ، مگر اینکه مبلغی باج داده شود ، جلوگیری کنند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. BBC America

جمعه ساعت 10:30 بعد از ظهر. BBC America شنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. UNIMAS خورشید. 6 بعد از ظهر. KFTR خورشید. 9 ص. p>

آقای با استعداد ریپلی b> (1999) ★★★ مت دیمون ، گوینت پالترو. مرد جوانی به ایتالیا در دهه 1950 سفر می کند و هویت شخصی را برای بازیگری که برای استخدام برای بازگرداندن او به ایالات متحده استخدام شده بود ، آغاز می کند. (ر) 2 ساعت. 19 دقیقه. جمعه 3:50 بعد از ظهر. AXS جمعه ساعت 10:30 بعد از ظهر AXS شنبه ساعت 10 بعد از ظهر. p>

تالپا b> (1956) جیمه فرناندز ، لیلیا پرادو. Un hombre acude ayudar a su hermano enfermo، pero atraído por su cuñada، se olvida de la lealtad que le debe a su hermano. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. KWHY 5 ص. p>

درهم و برهم زدن b> (2010) ices صداهای مندی مور ، زاخاری لوی. متحرک راپونزل که با 70 فوت مو طلایی جادویی ساخته شده است ، با یک دزد جذاب برخورد می کند تا او را از برج زندان به بهار بکشد. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. استارز i> 6:47 دقیقه بعد از ظهر. p>

تد b> (2012) ★★★ مارک والبرگ ، میلا کونیس. سی سال پس از آرزوی کودکی ، خرس عروسکی محبوب خود را زنده کرد ، دلبستگی نزدیک انسان به اسباب بازی صحبت کردن مانع از این می شود که جهش عاطفی را از کودکی به بزرگسالی برساند. (ر) 1 ساعت. 46 دقیقه. TBS جمعه 10 بعد از ظهر TBS شنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

تد 2 (2015) ★★ مارک والبرگ ، صدای ست ست مک فارلین. خرس تدی وقتی که قانون اعلام کرد که او مالکیت است و یک شخص نیست ، از یک وکیل جوان و یک وکیل افسانه ای از حقوق مدنی درخواست کمک می کند. (ر) 1 ساعت. 55 دقیقه. FXX

شنبه 9:30 بعد از ظهر. p>

نوجوانان تایتان بروید! در مقابل. Titans نوجوانان b> (2019) صدای گرگ Cipes ، اسکات منویل. متحرک یک آنتاگونیست تیم های 2003 و 2013 را مجبور به نبرد می کند تا ثابت کند کدام تیم برتر است. (NR) 1 ساعت. 16 دقیقه. جمعه 10 صبح. p>

نوجوان گرگ b> (1985) ★★ مایکل جی فاکس ، جیمز همپتون. محبوبیت یک دانش آموز دبیرستانی وقتی کشف می شود که وی با علامت گرگ مورد لعن قرار گرفته است افزایش می یابد. (PG) 1 ساعت. 28 دقیقه. ساعت 11 بعد از ظهر 2 ص. p>

10 چیزهایی که از شما متنفرم b> (1999) ★ هیت لجر ، جولیا استایلز. یک دانش آموز زیبا و محبوب تا زمانی که خواهر بزرگترش عصیانگر خود خواستگاری از خودش نداشته باشد نمی تواند تاریخ بگذارد. (PG-13) 1 ساعت. 37 دقیقه. Freeform خورشید. 8 صبح. p>

ترمینال b> (2004) ★★★ تام هنکس ، کاترین زتا جونز. یک اروپای شرقی برای ورود به ایالات متحده غیرمجاز هنگام مسافرت در یک فرودگاه نیویورک با یک مسافر پرواز دوست می کند. (PG-13) 2 ساعت. 8 دقیقه. TNT دوشنبه 1:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

خاتمه دهنده b> (1984) ★★★★ آرنولد شوارتزنگر ، لیندا همیلتون. سایبورگ از آینده وارد لس آنجلس در قرن بیستم می شود تا زنی را که ناجی پس از آخرالزمانی بشریت به دنیا می آورد ، بکشد. (ر) 1 ساعت. 48 دقیقه. زمان نمایش b> Thur. 3:30 بعد از ظهر. زمان نمایش b> جمعه 2:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

تگزاس اره برقی تگزاس 3D (2013) ★ الکساندرا دادداریو ، دن یگر. یک زن جوان از وحشتهای ناگفته در زیرزمین تانک یک عمارت جدا شده ویکتوریایی که وی از یک خویشاوند ناشناس به ارث برده ، پرده برداشت. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. EPIX شنبه 11:05 p.m.

Stars Lucky Your (1943) Thank ادی کانتور ، دینا ساحل. یک راهنمای تور هالیوود در هالیوود با ستاره های جوآن لسلی ، بتی دیویس ، ارول فلین و برادران وارنر به یک دوره زمانی جنگ پیوست. (NR) 2 ساعت. 7 دقیقه. TCM سه شنبه ساعت 8:45 بعد از ظهر. p>

آن لحظه ناخوشایند b> (2014) ★ Zac Efron، Miles Teller. پس از پیمان برای تفریح ​​و سرپناهی برای کارشناسی ، هر سه دوست خود را در یک رابطه جدی می بینند. (ر) 1 ساعت. 34 دقیقه. E> خورشید. ساعت 2 بعد از ظهر. خورشید. ظهر

رقص است! b> (1985) ★★ میخائیل باریشنیکوف ، ری بلگر. ژن کلی ، سامی دیویس جونیور ، میخائیل باریشنیکوف ، ری بولگر و لیزا مینولی کلیپ هایی را روایت می کنند ، از موزیکال های باسبی برکلی گرفته تا اجرای مایکل جکسون. (ح) 1 ساعت. 44 دقیقه. TCM چهارشنبه 1:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

آنها که دنبال می شوند b> (2019) اولیویا کلمن ، کیتلین دور. در یک کلیسای حمل مار در اعماق آپالاچیا ، یک رابطه ممنوع ، دختر یک کشیش را وادار به مقابله با سنت کشنده جامعه می کند. (ر) 1 ساعت. 38 دقیقه. زمان نمایش b> سه شنبه ساعت 5 بعد از ظهر. p>

آنها با هم آمدند (2014) ★★ پل رود ، امی پهلر. صاحب یک فروشگاه آب نبات مستقل و سرقت شرکتی که برای تعطیل کردن وی فرستاده شده است ، یک عاشقانه بعید را آغاز می کند. (ر) 1 ساعت. 23 دقیقه. HBO b> ساعت 2:30 بامداد.

سیزده زن b> (1932) ★★ ایرنه دون ، ریکاردو کورتز. زن جوان با یادآوری سختی هایی که به دست همکلاسی هایش متحمل شده است ، یک نوع انتقام غیرمعمول را برنامه ریزی می کند. (NR) 1 ساعت. 14 دقیقه TCM چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر. p>

این 40 است b> (2012) ★★ پل رود ، لسلی مان. در میان یک سری بحران های شخصی و حرفه ای ، یک زن و شوهر طولانی مدت باید قبل از کشتن یکدیگر ، بفهمند چگونه بقیه را ببخشند ، فراموش کنند و از آن لذت ببرند. (ر) 2 ساعت. 14 دقیقه. Thur. ساعت 7:30 بعد از ظهر. CMT جمعه 12:30 p.m.

Thor: Ragnarok (2017) ★★★ کریس همسورث ، تام هیدلستون. ثور باید با هالک در یک مسابقه گلادیاتور مرگبار بجنگد و از هلا قدرتمند جلوگیری کند که دنیای خانه خود و تمدن عسگاردی را از بین ببرد. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. TNT جمعه ساعت 8 بعد از ظهر. TNT شنبه 7 ص. p>

Thor: دنیای تاریک b> (2013) ★★ کریس همسورث ، ناتالی پورتمن. ثور برای نجات زمین و نه قلمرو از یک دشمن باستانی که بر خود جهان هستی ، اتحادی با Loki خائنانه تشکیل می دهد. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر FX خورشید. 9:30 p.m.

سه دختر کوچک به رنگ آبی b> (1946) ★★ ژوئن Haver ، جورج مونتگومری. خواهران کشور پم ، لیز و میرا برای دیدار با مردان ثروتمند در شهر آتلانتیک در سال 1900 ، این لباس را می پوشند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. TCM سه شنبه 7 ص. p>

300 (2006) ★★★ جرارد باتلر ، لنا هیدی. پادشاه لئونیداس پادشاه اسپارت و رزمندگان بد شمار او به نبرد در برابر ارتش عظیم ایرانیان پادشاه خشایارشاه در نبرد ترموپیلا می جنگند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه IFC> خورشید. 8 بعد از ظهر. IFC دوشنبه ساعت 8 صبح. بی بی سی آمریکا سه شنبه ساعت 8 بعد از ظهر. BBC America چهارشنبه ساعت 12:45 بعد از ظهر. p>

راهزن های زمان b> (1981) ★★★ جان کلایز ، شان کانری. شش سارق کم سن و سال یک کودک دبیرستانی انگلیس را در یک سفر پر از ماجراجویی دور می زنند. (PG) 1 ساعت. 50 دقیقه. Cinemax سه شنبه 4:10 بعد از ظهر. p>

تامی پسر b> (1995) ★★ کریس فارلی ، دیوید اسپید. یک وارث لوازم یدکی اتومبیل باید انجام ندهد که بیوه پدرش را از فروش مشاغل متوقف کند. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. MTV جمعه ظهر

اسلحه برتر b> (1986) ★★★ تام کروز ، کلی مک گلیس. یک خلبان جت نیروی دریایی داغ با MiG ها درهم می خورد و با یک اخترفیزیک غیرنظامی معاشقه می کند. (PG) 1 ساعت. 49 دقیقه. AMC جمعه 8 بعد از ظهر. AMC شنبه 3:30 بعد از ظهر. p>

سرعت بالا b> (1930) oe جو E. براون ، جک وایتینگ. دو کارمند به عنوان میلیونر در یک استراحتگاه تفریحی بازی می کنند ، و یکی عاشق دختر یک مرد ثروتمند است. (NR) 1 ساعت. 20 دقیقه TCM 1 بامداد. p>

ردیاب b> (2019) دلف دون لوندگرن ، مارکو مززولی. مرد انتقام جویانه پس از عدم نجات همسر و دختر ربوده شده خود ، ماموریت خونین را برای مجازات افراد مسئول مرگ خود آغاز می کند. (ر) 1 ساعت. 27 دقیقه. EPIX دوشنبه 9:20 دقیقه بعد از ظهر. p>

Trainwreck (2015) ★★★ امی شومر ، بیل هادر. یک نویسنده مجله مشهور برای اولین بار وقتی که عاشق پزشک جذاب ورزشی شد که در حال پروفایل است ، برای اولین بار تک همسری را در نظر می گیرد. (ر) 2 ساعت. 5 دقیقه. Thur. ساعت 8:30 بامداد. Thur. 11:42 p.m.

تونل فرا اتلانتی b> (1935) ★★ ریچارد دیکس ، لسلی بنکس. یک مهندس ساختمان یک تونل فراتر از اقیانوس اطلس را متصل می کند که انگلیس و ایالات متحده را به هم وصل می کند. (NR) 1 ساعت. 34 دقیقه. TCM دوشنبه 5:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

ترانسفورماتورها: انتقام از افتادن b> (2009) ★★ Shia LaBeouf، Megan Fox. هنگامی که یک دکپتیکون باستان برای انتقام طغیان می کند ، سام و میکالا باید تاریخ حضور ترانسفورماتورها در زمین را دریابند و راهی برای نجات سیاره پیدا کنند. (PG-13) 2 ساعت. 29 دقیقه. TNT چهارشنبه 10 ص. p>

ترانسفورماتور: آخرین شوالیه b> (2017) ★★ مارک والبرگ ، آنتونی هاپکینز. با شروع جنگ با ترانسفورماتور ، مخترع Cade Yeager یک اتحاد بعید با Bumblebee ، یک ارباب انگلیسی و یک استاد آکسفورد برای نجات سیاره تشکیل می دهد. (PG-13) 2 ساعت. 28 دقیقه. FXX 1:30 p.m.

Transporter 3 (2008) ★★ جیسون استاتهام ، ناتالیا روداکوا. پیک مانیک فرانک مارتین و موضوع انتساب وی ، یک زن بدبین اوکراین ، مجهز به بندهایی هستند که در صورت سرگردان شدن از آنجا منفجر می شوند. ماشین او (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. A> خورشید. 5:30 بعد از ظهر. p>

حمل و نقل b> (2002) ★★ جیسون استاتهام ، شو چی. یک مزدور بعد از بسته ای که قرار است تحویل دهد ، ذهن خود را تغییر می دهد ، یک زن مبهم است. (PG-13) 1 ساعت. 32 دقیقه. خورشید. 3:30 بعد از ظهر. A> خورشید. 11:04 p.m.

گنج سیرا مادره b> (1948) ★★★★ همفری بوگارت ، والتر هوستون. سه آمریکایی بدشانس در مکزیک به دنبال طلا هستند ، پیش از این توافق کردند که آن را به طور مساوی تقسیم کنند. (NR) 2 ساعت. 4 دقیقه. TCM شنبه ساعت 11 بعد از ظهر p>

محاکمه توسط آتش b> (2018) جک او کانن ، لورا درن. بحث و جدال پیرامون اعدام کامرون تاد ویلینگام ، مردی که به جرم کشتن سه فرزندش در آتش سوزی مقصر شناخته شده است. (ر) 2 ساعت. 7 دقیقه. EPIX i> 2:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

ترون: میراث b> (2010) ★★ جف بریج ، گرت هیدلوند. یک سیگنال عجیب پسر یک طراح بازی ویدیویی مفقود شده را به سمت دنیای بصری خیره کننده سوق می دهد که پدرش به مدت 20 سال در دام او قرار گرفته است. (PG) 2 ساعت. 5 دقیقه. شنبه 10:52 بعد از ظهر. Encore Thur. ساعت 12:12 بعد از ظهر. Encore Sun. 4:24 دقیقه بعد از ظهر. p>

گریت واقعی b> (2010) ★★★ جف بریج ، مت دیمون. یک دختر نوجوان برای کمک به قتل قاتل پدرش ، به کمک یک دادستان خوشحال و محرمانه کمک می کند. (PG-13) 1 ساعت. 50 دقیقه. EPIX چهارشنبه 2:10 p.m.

Trumbo (2015) ★★★ برایان کرنستون ، هلن میرن. در سال 1947 ، دالتون ترامپو ، فیلمنامه نگار موفق و سایر چهره های هالیوود ، به دلیل عقاید سیاسی خود در لیست سیاه قرار گرفتند. (ر) 2 ساعت. 4 دقیقه. Thur. 9:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

به مرد اعتماد کنید b> (2005) ★★ دیوید دوچوونی ، جولیان مور. دو زوج نیویورک با گذراندن اوقات فراغت سعی در حرکت در میان چالش ها و گرفتاری های عشق و ازدواج دارند. (ر) 1 ساعت. 43 دقیقه. Cinemax دوشنبه 12:55 بعد از ظهر

Tupac: رستاخیز b> (2003) view مصاحبه ها ، فیلم های خانگی و عکس ها زندگی رپر / بازیگر تاپاک شکور را نشان می دهد که در لاس وگاس به قتل رسید 1996. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. TMC 6 ص. p>

دوازده میمون b> (1995) ★★★ بروس ویلیس ، مادلین استو. روانپزشک سرانجام معتقد است بیمار كه ادعا می كند مسافرتی است كه برای جلوگیری از هولوكاست ویروسی به سال 1996 فرستاده شده است. (ر) 2 ساعت. 11 دقیقه. زمان نمایش b> خورشید. 5:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

21 خیابان پرش (2012) ★★★ جونا هیل ، چانینگ تاتوم. وقتی دانش آموزان دبیرستانی تحت پوشش خود قرار می گیرند ، باید دو پلیس مجدداً با اضطراب نوجوان خود مقابله کنند. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. ظهر E چهارشنبه 3:30 بعد از ظهر. E جمعه ساعت 3:30 بعد از ظهر. شنبه 1 ص. p>

27 لباس b> (2008) ★★ کاترین هایگل ، جیمز مارسدن. یک خانم عروس همیشگی با یادآوری اینکه وظیفه بعدی او برای خواهرش است ، که با مردی که عروس خانم به طور مخفیانه دوستش دارد ازدواج خواهد کرد ، تعجب می کند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. VH1 V> جمعه ساعت 1:40 بعد از ظهر. VH1 شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر. p>

خیابان 22 پرش b> (2014) ★★★ جونا هیل ، چانینگ تاتوم. مأمورین جنکو و اشمیت پس از هر یک از نفوذ در لباسهای مختلف در حالی که در یک کالج محلی مخفی می شوند ، مشارکت خود را زیر سوال می برند. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. شنبه 1:34 دقیقه بعد از ظهر. FX شنبه. 1 ص. p>

حماسه گرگ و میش: شکستن سپیده دم قسمت 1 (2011) ★★ کریستن استوارت ، رابرت پتینسون. زنجیره ای از وقایع ، که توسط ازدواج ادوارد و بلا ، ماه عسل و تولد فرزند آغاز شده است ، تحول تکان دهنده ای برای یعقوب به همراه می آورد. (PG-13) 1 ساعت. 57 دقیقه. Freeform i> 8:40 p.m.

حماسه گرگ و میش: شکستن سپیده دم قسمت 2 (2012) ★★ کریستن استوارت ، رابرت پتینسون. بلا و ادوارد گرگ ، خون آشام ها و دیگر متحدین خود را جمع می کنند تا به آنها در محافظت از دخترشان در برابر ولتوری کمک کنند. (PG-13) 1 ساعت. 55 دقیقه. Freeform i> 11:20 p.m.

حماسه گرگ و میش: گرفتگی b> (2010) ★★ کریستن استوارت ، رابرت پتینسون. بلا باید میان ادوارد و یعقوب در میان سلسله قتل های مرموز و تلاش یک خون آشام خون آشام برای انتقام جویانه ، انتخاب کند. (PG-13) 2 ساعت. 4 دقیقه. Freeform i> 5:40 بعد از ظهر. p>

حماسه گرگ و میش: ماه جدید (2009) ★★ کریستن استوارت ، رابرت پتینسون. پس از عزیمت ناگهانی ادوارد ، بلا یک دوستی عمیق با یعقوب برقرار می کند و به دنیای گرگ ها جلب می شود. (PG-13) 2 ساعت. 10 دقیقه. Freeform i> 2:30 p.m.

گرگ و میش: نسخه تمدید شده b> (2008) ★★ کریستن استوارت ، رابرت پتینسون. یک دانش آموز دبیرستانی در یک عاشقانه با یک خون آشام گرفتار شده است ، که خانواده اش از نوشیدن خون خودداری کرده اند. (NR) 2 ساعت. 6 دقیقه. Freeform i> 11:30 دقیقه بعد از ظهر.

Twister (1996) ★★★ هلن هانت ، بیل پاکسون. تعقیب کنندگان طوفان که طلاق خود را نهایی می کنند ، سعی می کنند تجهیزات را درون یک گردباد در دشتهای اوکلاهما قرار دهند. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. Freeform سه شنبه ساعت 8:30 بعد از ظهر. Freeform چهارشنبه 5:30 بعد از ظهر. p>

دو می توانند آن بازی را انجام دهند b> (2001) ★ ویویکا A. فاکس ، موریس شاه بلوط. یک زن از تاکتیک های دستکاری کننده برای اثبات کنترل کامل پسرش استفاده می کند. (ر) 1 ساعت. 30 دقیقه. زمان نمایش i> 4:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

2 سریع 2 خشمگین b> (2003) ★★ پل واکر ، تیرز. یک پلیس پیشین و دوستش با یک مأمور گمرک ایالات متحده همکاری می کنند تا یک مأمور لباسشویی را در میامی معرفی کنند. (PG-13) 1 ساعت. 48 دقیقه. سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر. WGN America شنبه ساعت 8 صبح. WGN America شنبه 4:30 بعد از ظهر. p>

2012 (2009) ★★ جان کوشاک ، چویتل اجیوفور. میلیاردها تن از ساکنان کره زمین از این سیاره تاریخ انقضا اطلاع ندارند. با هشدارهای یک دانشمند آمریکایی ، رهبران جهان مقدمات مخفیانه برای بقای اعضای منتخب جامعه را آغاز می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 38 دقیقه. خورشید. 8:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

تشییع جنازه خانواده تایلر پری b> (2019) ★ تایلر پری ، کاسی دیویس. هنگامی که مادیا ، جو و سایر اعضای خانواده برای یک سالگرد جمع می شوند ، اتحاد دوباره به کابوسی غیر منتظره تبدیل می شود. باند به جای سرگرمی و آرامش ، به زودی خود را در یک مراسم تشییع جنازه پیچیده می بینند که مطابق برنامه کاملاً مطابقت ندارد. (PG-13) 1 ساعت. 49 دقیقه. EPIX جمعه 12:05 p.m.

خانواده بزرگ مبارک تایلر پری b> (2011) ★★ تایلر پری ، Shad “ Bow Wow` خزه. مادا قبیله را جمع می کند تا به خواهرزاده خود کمک کند تا با برخی اخبار ناراحت کننده در مورد سلامتی خود مقابله کند. (PG-13) 1 ساعت. 46 دقیقه. EPIX دوشنبه 2:40 p.m.

وسوسه تایلر پری: اعترافات یک مشاور ازدواج (2013) ★ Jurnee Smollett-Bell ، لنس گروس. یک کارآموز جاه طلب در شرکت خواستگاری برای میلیونرها با یک مشتری کاریزماتیک یک رابطه خارج از ازدواج دارد که جسارت و جذابیت آن یک طرف تاریک است. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. بهتر است شنبه 5 ص. p>

چرا تایلر پری چرا ازدواج کردم خیلی ازدواج کردم؟ b> (2010) ★★ تایلر پری ، شارون لی. هنگام تعطیلات در باهاما ، ورود غیرمنتظره همسر سابق خود باعث می شود برخی از دوستان دیرینه قدرت ازدواج خود را بررسی کنند. (PG-13) 2 ساعت. 1 دقیقه. بهتر است شنبه 11 p.m.

U

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

U-571 (2000) ★★ Matthew McConaughey، Bill پاکسون سربازان آمریکایی با سرقت از یک دستگاه فرعی آلمانی برای سرقت یک وسیله رمزنگاری به امید متفقین به پیروزی در جنگ کمک می کنند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. Cinemax سه شنبه 2:10 دقیقه بعد از ظهر. p>

ناگسستنی b> (2000) uce بروس ویلیس ، ساموئل ال جکسون. تنها بازمانده از تصادف وحشتناک قطار ، با سؤال از وجود خود ، مشاوره را در غریبه مرموز پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. HBO جمعه 8 ص. p>

تحت محاصره b> (1992) ★★★ استیون سیگال ، تامی لی جونز. دو دیوانه نظامی به عنوان یک آشپز یک کشتی جنگی نیروی دریایی مسلح هسته ای را با یک کماندو SEAL در هواپیما ربودند. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. AMC سه شنبه ساعت 10:30 بعد از ظهر. AMC چهارشنبه 3 ص. p>

زیر اسلحه b> (2016) روایت شده توسط کیتی کوریک. حسابهای دست اول از والدین قربانیان سندی هوک ، تفسیر و آمارهای تخصصی وضعیت خشونت اسلحه و قوانین کنترل اسلحه را نشان می دهد. (ر) 1 ساعت. 50 دقیقه. EPIX چهارشنبه 6:45 بامداد.

Underworld (2003) ★★ کیت بکینسیل ، اسکات اسپیدمن. یک خون آشام زن سعی می کند از یک دانشجوی پزشکی در برابر گرگ هایی که قصد ایجاد گونه ترکیبی را دارند ، محافظت کند. (ر) 2 ساعت. 1 دقیقه. IFC i> 4 بعد از ظهر. IFC چهارشنبه 3:30 p.m.

Underworld: Awakening (2012) ★★ کیت بکینسیل ، استفان ری. سلطان جنگجو خون آشام از حبس طولانی خود فرار می کند تا دریابد که انسان ها وجود خون آشام ها و لیکان ها را کشف کرده اند و در تلاشند تا آنها را از بین ببرد. (ر) 1 ساعت. 29 دقیقه. خورشید. 12:40 p.m.

Underworld: Blood Wars (2016) ★★ کیت بکینسیل ، تئو جیمز. فروشنده سلن با کمک تنها دو متحدش در تلاش است تا جنگ ابدی بین خون آشام ها و لیکان ها را پایان دهد ، حتی اگر این به معنای قربانی کردن نهایی باشد. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. تور. 8 ص. p>

Underworld: Evolution (2006) ★★ کیت بکینسیل ، اسکات اسپیدمن. سلطان رزمنده خون آشام و عاشق گرگ او منشأ اختلافات باستانی را بین نژادهای خود ردیابی می کنند. (ر) 1 ساعت. 45 دقیقه. IFC چهارشنبه 1 ص. p>

عالم اموات: ظهور لیکان ها b> (2009) ★★ مایکل شین ، بیل نگی. لوسیان و سونجا ، عاشق خون آشام او ، لیکان ها را علیه بردگی بی رحمانه خود به دست ویکتور ، پادشاه خون آشام تجمع می کنند. (ر) 1 ساعت. 32 دقیقه. IFC چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر IFC Thur. 1:32 دقیقه بعد از ظهر. p>

تجارت ناتمام b> (1985) ★★★ جان کلیتون ، میشل فاون. Un reportero divorciado pone fin al amor que tuvo con una mujer، ahora casada، hace años. (NR) 1 ساعت. 18 دقیقه UNIMAS شنبه 2 بعد از ظهر KFTR شنبه 5 ص. p>

زندگی ناتمام b> (2005) ★★ رابرت ردفورد ، مورگان فریمن. زخم های قدیمی فرصتی برای بهبودی می یابند که یک راننده وایومینگ ، پناهگاه خود و فرزندش را مورد آزار و اذیت قرار دهد. (PG-13) 1 ساعت. 47 دقیقه. شنبه ساعت 2:10 دقیقه بعد از ظهر. Encore شنبه ساعت 9:54 دقیقه بعد از ظهر. Encore شنبه 5:37 p.m.

Unforgiven (1992) ★★★★ کلینت ایستوود ، ژن هکمن. یک اسلحه ساز قدیمی ، شریک زندگی سابق خود و یک کودک سریع قرعه کشی در شهری به نام Big Whisky بزرگ شکار می شود. (ر) 2 ساعت. 10 دقیقه. ساندنس b> خورشید. 8 بعد از ظهر. ساندنس i> 2:30 p.m.

رها کردن آقای دارسی b> (2016) رایان پیوی ، سیندی بوسبی. وقتی الیزابت تصمیم می گیرد سگ خود را در رقابت نشان دهد ، با قاضی مستکبر و پیچیده دونوون دارسی درگیری می شود. (NR) 1 ساعت. 24 دقیقه. 10 ص. p>

مولی براون غیرقابل تصور (1964) ★★★ دبی رینولدز ، هارو پرنل. یک زن جوان سعی می کند وارد جامعه دنور 1890 شود اما پس از اینکه شوهرش طلا گرفت ، به اروپا می رود. (NR) 2 ساعت. 8 دقیقه. TCM دوشنبه 2:30 بعد از ظهر. p>

جوانان بی تاب b> (1957) ★ مامی ون دورن ، لری نلسون. خواهران آشکار برای کاراکترهای کج در مزرعه زندان سنگ کار می کنند. (NR) 1 ساعت. 19 دقیقه. TCM سه شنبه 3:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

صعود b> (2017) ★★ کوین هارت ، برایان کرنستون. یک چهارگوش ثروتمند یک مشروط بردار را استخدام می کند تا سرپرستی وی در پنت هاوس جدید آپارتمان نیویورک باشد. علی رغم اینکه از دو جهان مختلف به وجود آمده ، دوستی بعید است که شکوفا شود و هر دو مرد دوباره شادی زندگی را به کمال کشف می کنند. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. ساعت 5:45 بعد از ظهر. Showtime شنبه ساعت 9 صبح. Showtime شنبه 6:25 p.m.

V

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Vagabundo en la Lluvia (1970) Rodolfo de Anda، Ana لوئیزا پلوفو Al llegar de una fiesta، una mujer encuentra a un vagabundo en su casa، pero sobrevive con la ayuda de su mejor amiga. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. KWHY ظهر

مسابقه ولنتاین (2020) مری-مارگارت هیومز ، بتانی جوی لنز. یک زن که از شغلش به عنوان یک مجری تلویزیون واقعیت فارغ شده است ، به مناسبت روز ولنتاین به خانه برمی گردد و می یابد که خود را در حراج جشنواره شهری با نامزد سابق خود اجرا می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 8 ص. p>

آسمان وانیلی b> (2001) ★★ تام کروز ، پنه لوپه کروز. یک زن ثروتمند پس از تصادف رانندگی ، در تشخیص رویاها از واقعیت مشکل دارد و او را ناامید می کند. (ر) 2 ساعت. 14 دقیقه Thur. 4:32 دقیقه بعد از ظهر. p>

La Venus de fuego (1978) Taida Urruzola ، Simón Andreu. El relato de una joven que enfrentó el horror de una violación، luego vivió en un convento y después trabajó como bailarina en un cabaret. (NR) 1 ساعت. 39 دقیقه. KWHY ساعت 9 بعد از ظهر.

Verano salvaje (1980) خورخه ریورو ، فرناندو آلنده. La crónica de unos días de playa y noches de sexo. (NR) 1 ساعت. 25 دقیقه. KWHY 8 بعد از ظهر. p>

کریسمس بسیار بریتانیایی b> (2019) راشل شنتون ، مارک کایلن. پرواز خواننده اپرا جسیکا بیلی به کنسرتش در وین با تاخیر انجام می شود و او در یک منطقه دور افتاده انگلیس گیر می کند. تنها مکان برای اقامت یک صبحانه و صبحانه در یک روستای مسحور است که توسط یک بیوه خوش تیپ به نام اندرو اداره می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. TMC سه شنبه ساعت 7:15 دقیقه بعد از ظهر. TMC Thur. 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

W

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

پیاده روی برای به یاد آوردن b> (2002) ★★ شین وست ، مندی مور مجبور به دانش آموزان معلمان در یک مدرسه ، یک بزهکار جوان برای یک دختر وزیر سقوط می کند. (PG) 1 ساعت. 41 دقیقه. طول عمر i> سه شنبه 8 بعد از ظهر. طول عمر i> 12:01 p.m.

Walking Tall (2004) ★★ The Rock، Johnny Knoxville. یک سرباز سابق نیروهای ویژه کلاهبردار می شود و یک دوست قدیمی را برای کمک به رهایی شهر خود از اراذل و اوباش محروم می کند. (PG-13) 1 ساعت. 26 دقیقه. TNT 6:30 بعد از ظهر. p>

سگ های جنگی b> (2016) ★★ جونا هیل ، مایلز تلر. دو فروشنده اسلحه بین المللی پس از عقد قرارداد 300 میلیون دلاری برای تهیه اسلحه برای ارتش افغانستان ، خود را در سرشان می بینند. (ر) 1 ساعت. 54 دقیقه. Cinemax خورشید. 3:55 بعد از ظهر. p>

نگهبانان b> (2009) ★★ بیلی کروودپ ، مالین اکرمن. پس از قتل همکار سابقش ، یک هوشیار نقاب دار نقشه ای برای بی اعتبار و نابودی ابرقهرمانان جهان کشف می کند. (ر) 2 ساعت. 43 دقیقه. IFC شنبه 11 ص.

جهان وین b> (1992) ★★ مایک مایرز ، دانا کاروی. دوستان فلزی وین و گارت نمایش تلویزیونی دسترسی به کابل زیرزمین خود را به یک شهر نرم و صاف می فروشند. (PG-13) 1 ساعت. 35 دقیقه. 6:43 دقیقه بعد از ظهر. p>

وین 2 جهانی b> (1993) ★★ مایک مایرز ، دانا کاروی. بهترین راهپیمایی جهان به احمق وین و گارت کمک می کند تا یک کنسرت راک به نام وینستوک برگزار کنند. (PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. EPIX Thur. 8 بعد از ظهر. EPIX جمعه 10:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

ما سرباز بودیم b> (2002) ★★★ مل گیبسون ، مادلین استو. یک سرهنگ ستوان و تقریباً 400 سرباز آمریکایی در سال 1965 با 2،000 ویتنام شمالی نبرد می کنند. (R) 2 ساعت. 17 دقیقه IFC 2:15 بعد از ظهر. IFC جمعه 1:45 دقیقه بعد از ظهر. p>

عروسی عروسک ها b> (2005) ★★★ اوون ویلسون ، وینس وون. دو واسطه طلاق یک آخر هفته وحشی را با یک سیاستمدار و خانواده خارج از کشورش صرف می کنند. (ر) 1 ساعت. 59 دقیقه. MTV جمعه 9 بامداد. MTV جمعه 5:08 p.m.

برنامه ریز عروسی b> (2001) ★★ جنیفر لوپز ، متیو مک کاناوی. یک برگزار کننده تنهایی در حالی که هماهنگی عروسی و پذیرایی خود را انجام می دهد ، برای یک پزشک متخصص کودکان درگیر است. (PG-13) 1 ساعت. 42 دقیقه. E> خورشید. 4 بعد از ظهر خورشید. 6:30 p.m.

بی وزن b> (2017) الساندرو نیوولا ، جولیان نیکلسون. بعد از اینکه همسر سابقش مفقودالاثر شد ، مردی بازجو باید فرزند بیگانه و چاق خود را بالا ببرد و در حالی که اختلال در وجود آرام خود ایجاد می کند ، توجه ناخواسته ای از جامعه کوچک خود جلب کند. (ر) 1 ساعت. 33 دقیقه. EPIX سه شنبه ساعت 7:25 دقیقه بعد از ظهر. p>

به خانه خوش آمديد روسكو جنكينز b> (2008) ★★ مارتین لارنس ، جیمز ارل جونز. مصمم است تا به خانواده خود ثابت کند که چقدر تغییر کرده است ، یک ستاره گفتگوی نمایش برای سالگرد پدر و مادرش به زادگاه کوچک جنوبی خود باز می گردد. (PG-13) 1 ساعت. 54 دقیقه. تور. 6:51 دقیقه بعد از ظهر. Starz Thur. 8:56 p.m.

به ماروین خوش آمدید b> (2018) ★★ استیو Carell ، لسلی مان. مارک هوگانکپ پس از زنده ماندن از یک حمله شدید ، یک شهر مینیاتوری در جنگ جهانی دوم ایجاد می کند که با عروسک های شگفت آور واقع گرایانه به زندگی می آید. از طریق این دنیای خیالی ، مارک قدرت پیروزی در دنیای واقعی و مواجهه با مهاجمان خود را پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. Thur. 8:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

تابستان مرطوب آمریکایی b> (2001) ★★ جینان گاروفالو ، دیوید هاید پیرس. پس از اتمام اتهامات آنها ، کارمندان اردوگاه کودکانه عاشقانه هایی را دنبال می کنند که در تمام فصل تولید می شود. (ر) 1 ساعت. 37 دقیقه سه شنبه 3:05 دقیقه بعد از ظهر.

چه چیزی شما را زنده نگه می دارد b> (2018) هانا امیلی اندرسون ، بریتانی آلن. خیانتهای زهرآمیز یک زوج زن متاهل را که سعی در جشن سالگرد یک ساله خود دارند ، درگیر می کند. (ر) 1 ساعت. 40 دقیقه. TMC> خورشید. ساعت 4:45 بعد از ظهر. p>

آنچه مردان می خواهند b> (2019) ★★ Taraji P. Henson ، Tracy Morgan. یک مأمور ورزشی که با جادو قادر به شنیدن آنچه در حال فکر کردن به مردان هستند ، با استفاده از توانایی تازه خود می تواند در هنگام مسابقه ، میزها را روی همکاران مرد مضطرب خود بچرخاند تا سوپراستار بعدی بسکتبال را امضا کند. (ر) 1 ساعت. 57 دقیقه. EPIX جمعه ساعت 9:45 بعد از ظهر. EPIX شنبه 9:50 دقیقه بعد از ظهر. p>

قلب در کجاست b> (2000) ★★ ناتالی پورتمن ، اشلی جود. دوست پسر یک نوجوان باردار ، او را ترک و رها کرده در اوکلاهما ، جایی که او زندگی مخفیانه در وال مارت را آغاز می کند. (PG-13) 2 ساعت. CMT خورشید. 11 ص. p>

شلاق بزنید b> (2009) ★★★ الن پیج ، مارسیا گی هاردن. یک نوجوان سرکش که در دنیای زیبایی و پیروی از زیبایی مادرش غافل شده است ، در رده های یک تیم دربی تگزاس در هدف و رهایی پیدا می کند. (PG-13) 1 ساعت. 51 دقیقه. مخاطبان b> خورشید. ساعت 7 بعد از ظهر. مخاطبان> خورشید. 11 p.m.

White Boy Rick (2018) ★★ Matthew McConaughey، Richie Merritt. در دهه 1980 دیترویت ، ریک ورس جونیور موافقت کرد که در ازای نگه داشتن پدرش از زندان ، یک مأمور مخفی مخفی شود. وقتی جوان ریک خیلی عمیق شود ، خود را با فریب دادن پول آسان اغوا می کند و خود یک فروشنده مواد مخدر می شود. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. جمعه 12:34 بعد از ظهر. Encore جمعه 10:43 p.m. شنبه 7:53 دقیقه بعد از ظهر. p>

کاخ سفید پایین b> (2013) ★★ چانینگ تاتوم ، جیمی فاکس. در حالی که در یک سفر به کاخ سفید با دختر خردسال خود ، یک افسر پلیس برای نجات فرزند خود و رئیس جمهور از یک گروه مسلح به شدت از مهاجمین شبه نظامی وارد عمل شد. (PG-13) 2 ساعت. 11 دقیقه. A> خورشید. 8 بعد از ظهر. A> 1:03 دقیقه بعد از ظهر. p>

نویز سفید b> (2005) ★ مایکل کیتون ، چاندرا وست. یک معمار معتقد است همسر مرده وی برای برقراری ارتباط با او از وسایل الکترونیکی استفاده می کند. (PG-13) 1 ساعت. 38 دقیقه. سه شنبه 3:35 بعد از ظهر. Encore چهارشنبه 6:41 دقیقه بعد از ظهر. p>

ده متری کل b> (2004) ★ بروس ویلیس ، متیو پری. یک مرد بازنشسته ، همسر و یک دندانپزشک با غضب یک مرد متبحر که تازه از زندان آزاد شده است ، روبرو هستند. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. Cinemax دوشنبه 4 بعد از ظهر. p>

چرا او؟

(2016) ★★ جیمز فرانکو ، برایان کرنستون. یک تاجر بی پروا پس از این که متوجه شد دوست پسر ثروتمند اما از لحاظ اجتماعی بی دست و پا دختر است قصد دارد از او بخواهد در ازدواج درخواست کند. (ر) 1 ساعت. 51 دقیقه. دوشنبه 2:30 بعد از ظهر. FX سه شنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر. FXX جمعه 1 بعد از ظهر FXX شنبه 9:30 دقیقه بعد از ظهر.

حیات وحش b> (2018) ★★★ کری مولیگان ، جیک گیلنهاال. در دهه 1960 مونتانا ، جو 14 ساله ، با کم کم ازدواج والدینش ، به آرامی تماشا می کند و از هم پاشیده می شود. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. TMC سه شنبه 10:10 p.m.

وینچستر b> (2018) ★ هلن میرن ، جیسون کلارک. برای یک شخص خارجی ، خانه 7 طبقه سارا وینچستر به نظر می رسد یک بنای هیولا برای جنون یک زن آشفته است. اما در حقیقت سارا در حال ساختن زندان است – پناهندگی برای صدها روح انتقام جوی که نمره ای برای تسویه حساب با خانواده اش دارند. (PG-13) 1 ساعت. 39 دقیقه. TMC> خورشید. 8 بعد از ظهر p>

باد b> (2018) کیتلین جرارد ، جولیا گلدانی می گوید. وقتی یک زن مرزی در بیابان قرن نوزدهم احساس حضور یک شرور را می کند ، ترس او توسط همسرش برکنار می شود. اما یک زوج تازه متولد شده وارد می شوند ، ترس ها را تقویت می کنند و زنجیره ای تکان دهنده از وقایع را به حرکت در می آورند. (ر) 1 ساعت. 26 دقیقه. جمعه 5:55 دقیقه بعد از ظهر.

زمستان قلعه b> (2019) امیلی اولروپ ، کوین مک گری. جنی در عروسی خواهرش جذابیت فوری بهترین خوش تیپ ترین مرد ، کریگ را احساس می کند. اما وقتی که او را با کریگ به علاوه یکی ، لانا آشنا کرد ، امیدهای او به عاشقانه به سرعت از بین می رود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. 6 بعد از ظهر p>

(2019) کیمبرلی ویلیامز-پیزلی ، تام کاواناگ. وکیل کلر داروو از همکار سابق مادرش در پرونده قتل دفاع می کند. هنگامی که علاقه عاشقانه کلر به عنوان وکیل دادستان پرونده معرفی شود ، اوضاع پیچیده می شود. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. فیلم ها و اسرار معاشرت i> سه شنبه 9 بعد از ظهر p>

Wolverine (2013) ★★ هیو جکمن ، هیرویوکی سانادا. در ژاپن و برای نخستین بار آسیب پذیر ، ولورین با فولاد سامورایی کشنده مقابله می کند و با ارواح گذشته خالی از سکنه خود دست و پنجه نرم می کند. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. TNT جمعه ساعت 10:45 بعد از ظهر

آیا شما همسایه من نخواهید بود؟ b> (2018) ★★★ فیلمساز مورگان نویل زندگی و میراث فرد راجرز ، میزبان محبوب محبوب را بررسی می کند برنامه تلویزیونی کودکان “ محله آقای مستر راجرز. »(PG-13) 1 ساعت. 34 دقیقه. HBO جمعه 6:05 دقیقه بعد از ظهر.

Wonder Boys (2000) ★★★ مایکل داگلاس ، توبی مگوایر. نویسنده با استعداد در زیر بال خود ، دومین رمان خود را ترساند و به زندگی اول خود نپرداخت و در زندگی شخصی خود دست و پنجه نرم کرد. (ر) 1 ساعت. 52 دقیقه. KDOC خورشید. 8 ص. p>

Wonder Woman (2017) ★★★ Gal Gadot، Chris Pine. Wonder Woman پس از ترک اولین بار از جزیره همه زن خود ، Wonder Woman تمام قدرت و سرنوشت واقعی خود را در حالی که در کنار مردان در جنگ می جنگد کشف می کند تا تمام جنگ ها پایان یابد. (PG-13) 2 ساعت. 21 دقیقه. TBS b> خورشید. 8 بعد از ظهر. TNT خورشید. 8 بعد از ظهر. TNT دوشنبه ساعت 7:45 بعد از ظهر. p>

(1959) ★★ گری کوپر ، چارلتون هستون. یک نجات دهنده کاپیتان حمل و نقل را که اسرارش در دادگاه تحقیق لندن آشکار می شود ، نجات می دهد. (NR) 1 ساعت. 45 دقیقه TCM سه شنبه 1:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

تاد نادرست b> (2018) جسی روزن ، آنا ریزو. همه چیز برای تاد تغییر می کند وقتی که دوقلو شیطانی او از یک دنیای موازی وارد دزدی دوست دخترش می شود. (NR) 1 ساعت. 28 دقیقه. TMC> خورشید. 8:05 دقیقه بعد از ظهر. p>

X

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

X-Files (1998) ★★ دیوید دوچوونی ، جیلیان اندرسون مأمورین اف بی آی رویدادهای مالدر و اسکلی را بررسی می کنند که ممکن است وجود بیگانگان روی زمین را اثبات کند. (PG-13) 2 ساعت. شنبه 1:08 p.m.

X-Men (2000) ★★★ هیو جکمن ، پاتریک استوارت. پروفسور خاویر ولورین و ابرقهرمانان دیگر را در برابر مگنتو رهبری می کند ، جهش یافته ای که می توانست بر بشریت حکومت کند. (PG-13) 1 ساعت. 44 دقیقه. IFC شنبه 3:30 بعد از ظهر. IFC خورشید. 5:15 دقیقه بعد از ظهر. p>

X-Men 2 (2003) ★★★ پاتریک استوارت ، هیو جکمن. پس از حمله نظامی به نام استریکر که به استریکر حمله کرده و به مدرسه آنها حمله کرده است ، مردان ایکس باید با مگنتو به نیروهای خود بپیوندند تا پروفسور خاویر را نجات دهند و تهدیدی را که استریکر ایجاد می کند خنثی شود. (PG-13) 2 ساعت. 14 دقیقه. IFC شنبه 5:45 بعد از ظهر. IFC خورشید. 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

X-Men: First Class (2011) ★★★ جیمز مک آویو ، مایکل فاسندر. چارلز خاویر و اریک لنشر با دیگر جهش ها کار می کنند تا از کابوس هسته ای جلوگیری کنند ، اما یک وضعیت به زودی دوستان نزدیک را از هم جدا می کند. (PG-13) 2 ساعت. 6 دقیقه. خورشید. ساعت 11:36 دقیقه بعد از ظهر.

X-Men: Last Stand (2006) ★★ هیو جکمن ، پاتریک استوارت. جنگ همه جانبه هنگامی که کشف درمانی برای جهش ها ، بین پیروان چارلز خاویر و کسانی که از مگنتو ایجاد می کنند ، فرا می رسد. (PG-13) 1 ساعت. 45 دقیقه. IFC شنبه ساعت 8:30 بعد از ظهر. p>

X2: X-Men United (2003) ★★★ پاتریک استوارت ، هیو جکمن. Wolverine، Storm y los otros tienen que defendere luego de que unos militares de derecha invaden su escuela. (PG-13) 2 ساعت. 14 دقیقه UNIMAS شنبه ساعت 10 بعد از ظهر KFTR خورشید. یک ساعت اول. p>

Y

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Yank at Eton (1942) ★★ میکی رونی ، ادموند گون ناپدری بریتانیایی یک پسر بچه ضرب و شتم آمریکایی او را در مدرسه دبستانی پر پیچ و خم قرار می دهد. (NR) 1 ساعت. 28 دقیقه TCM چهارشنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

دیروز b> (2019) ★★ Himesh Patel، لیلی جیمز. پس از قطع برق در سراسر جهان ، جك مالك ، نوازنده مبارز از خواب بیدار شد و فهمید كه تا به حال كسی از بیتل ها نشنیده است. وقتی او شروع به پخش ترانه های گروه می کند ، خیلی زود به چشم رسانه ها و عموم علاقه مندان تبدیل به یک احساس پاپ می شود. (PG-13) 1 ساعت. 56 دقیقه. خورشید. ساعت 6:55 بعد از ظهر. HBO Thur. 8 ص. p>

نمی توان گفت نه b> (2018) Marguerite Moreau ، Hamish Linklater. یک زوج در آستانه طلاق با انجام یک بازی با یک قاعده به روابط خود یک شلیک دیگر بدهید: آنها باید هر کاری را که شریک زندگی خود از آنها بخواهد انجام دهند. (NR) 1 ساعت. 31 دقیقه TMC ساعت 8 بعد از ظهر. p>

شما گفتید که دهان em> (1932) E. جو E. براون ، زنجبیل راجرز یک آخوند آبگریز یک لباس حمام غیرقابل توصیف اختراع می کند و می یابد که در یک ماراتن شنا وارد شده است. (NR) 1 ساعت. 10 دقیقه. TCM چهارشنبه 11:45 p.m.

جوان فرانکنشتاین (1974) ★★★★ ژن وایلدر ، پیتر بویل. مدرس محترم دکتر ، دکتر فردریک فرانکنشتاین می آموزد که وی املاک پدربزرگ بدنام خود را در ترانسیلوانیا به ارث برده است. با ورود به قلعه ، دکتر فرانکنشتاین بزودی شروع به بازآفرینی آزمایش های پدربزرگش می کند. (PG) 1 ساعت. 45 دقیقه. شنبه 8:12 p.m.

اسلحه های جوان b> (1988) ★★ Emilio Estevez ، Kiefer Sutherland. یک اشرافی انگلیسی برای محافظت از مزرعه خود در نیومکزیکو ، بیلی کید و پنج ناآرامی دیگر را استخدام می کند. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. ساندنس b> سه شنبه 2:30 دقیقه بعد از ظهر. p>

قدمی شما b> (2011) ★ دنی مک کارید ، جیمز فرانکو. یک شاهزاده لجباز باید در تلاش برای نجات نامزد برادر خود از یک جادوگر شیطانی ، به برادر دلیر خود بپیوندد. (ر) 1 ساعت. 42 دقیقه. Cinemax سه شنبه 11:15 دقیقه بعد از ظهر. Cinemax شنبه 6 بعد از ظهر. p>

Z

چهار فیلم ستاره ، باکس آفیس ، / a> هندوستان و واردات ، فیلمهای A – Z >

a b a> – c d e f g h i – – j k l m n o p q r s t u v w x y – z

Massacre Zombie 2: Reich of the Dead (2015) اندرو هاروود میلز ، دن ون هوسن. در اوج جنگ جهانی دوم ، نازی ها زندانیان اردوگاه کار اجباری را به یک ارتش از ارواح تبدیل می کنند. (NR) 1 ساعت. 23 دقیقه. دوشنبه 3:30 دقیقه بعد از ظهر. بازماندگان آخرالزمان زامبی از وسایل خلاقانه ای برای اعزام ارواح استفاده می کنند ، زیرا راه خود را به یک پناهگاه امن در شهر لس آنجلس می رسانند. (ر) 1 ساعت. 27 دقیقه. خورشید. 2:30 p.m.

Zombies 2: Live Live (2020) Meg Donnelly، Milo Manheim. با ورود گرگ ها یک عاشقانه جوانه زده را تهدید می کند. (NR) 1 ساعت. 30 دقیقه. دیزنی جمعه 6:30 p.m.

همسر Zookeeper (2017) ★★ جسیکا چاستاین ، یوهان هلدنبرگ. داستان واقعی در مورد نگهبانان باغ وحش ورشو که به نجات صدها نفر از دست نازی ها در جنگ جهانی دوم کمک کردند. (PG-13) 2 ساعت. 5 دقیقه. شنبه ساعت 11:35 دقیقه بعد از ظهر.

    

                                            

٪٪ مورد_read_more_button ٪٪