زندگی من در رابطه جنسی: غیر اخلاقی غیر منفرد

من خوشبختانه با چهار نفر که از یکدیگر آگاه هستند قرار می گذارم. چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم كه یك شریک زندگی همه خواسته های ما را برآورده كند؟ من زنی هستم كه همیشه به غیر همسری اخلاقی (ENM) علاقه مند بوده ام – همه شریك ها موافق دیدن افراد دیگر هستند – اما فقط در مونوگا بوده اند …

٪٪ مورد_دکمه_ بیشتر_خوانید ٪٪