رسوائی حریم خصوصی و امنیت فیس بوک در واقع به آن کمک می کند؟

آرم فیس بوک. (JOEL SAGET / خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ)

گتی

بدیهی است که در طول سالیان متمادی از پوشش درامد پایدار در مورد رسوایی ظاهرا بی پایان رسوایی فیس بوک این ایده است که نقض امنیتی و نقض حریم خصوصی از نظر محتوایی بد است. از لحاظ تاریخی قطعا این مورد بود که یک شرکت که دچار نقص عظیم داده های مشتری صمیمی شد، خود را در حالت بهبود کامل خسارت قرار می دهد، احتمالا مشتریان خونریزی می کنند و از قضاوت خارج می شوند. با این حال، توانایی قابل توجه فیس بوک برای فرار از سال گذشته ناخوشایند است و در واقع سود ثبت شده و تعداد رشد نشان می دهد ممکن است ما وارد دوران جدیدی شویم که در آن نقض حریم خصوصی عملا میتواند به یک شرکت کمک کند، نه به آن آسیب برساند.

یکی از عناصر قابل توجهی از داستان فیس بوک در سال گذشته این است که در مواجهه با داستان های تقریبا هفتگی درمورد ایمنی، امنیتی و نقض حریم خصوصی، این شرکت تقریبا هیچ عواقبی را متحمل نشده است. در واقع، این شرکت در طول آن دوره، رشد اقتصادی و کاربرانی را ثبت کرده است.

رایج ترین توضیحاتی که توسط مفسران مطرح شده است این است که فیس بوک اکنون به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند شکست بخورد. ادغام آن در هر گوشه ای از زندگی ما بدان معنی است که ما به سادگی هیچ گزینه ای نداریم، بلکه همراه با آنچه که به ما می کند، برویم.

با این حال، یک توضیح جایگزین وجود دارد که سوالات شگفت انگیز درباره اینکه چگونه شرکت ها ممکن است برای مشاهده نقض امنیت و حریم خصوصی در آینده ظاهر شوند وجود دارد: آیا رسوایی ها به جای شرکت های آسیب دیده امروز به آنها کمک می کنند؟

نگاهی به نمونه ای از نقص 2015 نامطلوب اشلی مدیسون. برخلاف یک حساب کاربری فیس بوک یا توییتر، به عنوان یک عضو اشلی مدیسون کشف شد، می تواند عواقب شدید، از جمله تحقیر عمومی، از دست دادن شغل، طلاق و خرابکاری مالی را بر عهده بگیرد.

با این حال، به جای اینکه متقاعد شود که اشلی مدیسون با اطلاعات صمیمی خود اطمینان نداشته باشد، این شرکت ظاهرا از یک رنسانس چشمگیر لذت برده است و از زمان نقض شدن، تعداد زیادی رشد را منتشر کرده است. توجه داشته باشید خاص، این شرکت ویژگی های موفقیت خود را پوشش رسانه ای جهانی شدید آن در دوران پس از نقض، که آن را به وضعیت نام خانواده پرتاب شده است.

در مورد فیس بوک، تقریبا ده سال پیش، این شرکت در وضعیت مشابهی قرار داشت و در برابر تغییرات حریم خصوصی غیرقابل تصور، با فراخوانیهای گسترده برای کاربران، قوانین جدید، دعوی قضایی و اعتراضات مواجه شد و شرکت مجبور شد معکوس شود دوره. هیچ کدام از این ها گذشت و با گذراندن دوره و عمدتا نادیده گرفتن اعتراض جهانی، این شرکت توانست کاملا انتظارات اجتماعی را در اطراف حریم خصوصی بازنشانی کند.

نگاهی به این لحظه حادثه، توجه فزاینده جهانی فیس بوک در این دوره، با پوشش رسانه های بی پایان، بیانیه های سیاست گذاران و بحث های اجتماعی، به طور فزاینده ای از فیس بوک به عنوان پلت فرم رسانه های غالب اجتماعی محکم شده است.

علاوه بر این، با ایستادن در میان تمام این خشم، این شرکت یک سابقه ایجاد کرد که، بر خلاف شرکت های عادی شرکت آمریکایی، اعتراض عمومی نمی تواند موضع خود را در مورد مسائل خصوصی یا امنیتی تغییر دهد.

فقدان هرگونه انفجار توده ای از سایت و رشد انفجاری آن در این دوره، موجب برانگیابی منتقدان و تدریس هر دو شرکت و عموم مردم شد. هنگامی که فشار به حرکت درآمد، عموم مردم را به بحث های امنیتی و حفظ حریم خصوصی می انداخت.

این دوره در تاریخ فیس بوک و امروز هم قابل توجه است. در هر دو مورد، شرکت ناآرامی های عمومی، تهدیدات سیاست گذاران و پوشش رسانه ای شدید منفی رسانه ها را از بین برد. با این حال، همه این توجه ها در واقع به این شرکت سود می برد و منجر به رشد انفجاری می شود.

توانایی فیس بوک یک بار دیگر برای راندن آخرین موج اعتراض عمومی، تقریبا کاملا ناخوشایند، نشان می دهد که در دوران مدرن ما کمپانی ها مایل به انجام این کار هستند، در حالی که در واقع حمایت از کلمات خود را با اقدامات انجام می دهند.

برای همه مردم فریاد می زند که حریم خصوصی و اقدامات امنیتی فیس بوک کاملا غیرقابل قبول است، هیچ کس پلتفرم را ترک نمی کند. در حقیقت، تمام توجهاتی که به پلتفرم کشیده شده است، در واقع سرعت بخشیدن به رشد آن را افزایش می دهد.

با قرار دادن این همه با هم، توانایی فیس بوک و تعداد روزافزون شرکت های وب برای زنده ماندن رسوایی های حریم خصوصی و امنیت آنها با نتایج کمی، نشان می دهد ممکن است ما نیاز به پیش بینی معمولی که این رسوایی ها برای شرکت ها بد است، تجدید نظر کنیم.

در نهایت، ما باید از این احتمال که رسوایی های امنیتی و رسوایی در واقع تحولات مثبت در جهان امروز است که سلطه شرکت های سیمان و منجر به موج رشد انفجاری در پیامدهای آنها می شود مقابله می کنند.

همانطور که می شنویم، چنین چیزی به عنوان مطبوعات بد وجود دارد.

“>

آرم فیس بوک. (JOEL SAGET / خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ)

گتی

بدیهی است که در طول سالیان متمادی از پوشش درامد پایدار در مورد رسوایی ظاهرا بی پایان رسوایی فیس بوک این ایده است که نقض امنیتی و نقض حریم خصوصی از نظر محتوایی بد است. از لحاظ تاریخی قطعا این مورد بود که یک شرکت که دچار نقص عظیم داده های مشتری صمیمی شد، خود را در حالت بهبود کامل خسارت قرار می دهد، احتمالا مشتریان خونریزی می کنند و از قضاوت خارج می شوند. با این حال، توانایی قابل توجه فیس بوک برای فرار از سال گذشته ناخوشایند است و در واقع سود ثبت شده و تعداد رشد نشان می دهد ممکن است ما وارد دوران جدیدی شویم که در آن نقض حریم خصوصی عملا میتواند به یک شرکت کمک کند، نه به آن آسیب برساند.

یکی از عناصر قابل توجهی از داستان فیس بوک در سال گذشته این است که در مواجهه با داستان های تقریبا هفتگی درمورد ایمنی، امنیتی و نقض حریم خصوصی، این شرکت تقریبا هیچ عواقبی را متحمل نشده است. در واقع، این شرکت در طول آن دوره، رشد اقتصادی و کاربرانی را ثبت کرده است.

رایج ترین توضیحاتی که توسط مفسران مطرح شده است این است که فیس بوک اکنون به اندازه کافی بزرگ است تا بتواند شکست بخورد. ادغام آن در هر گوشه ای از زندگی ما بدان معنی است که ما به سادگی هیچ گزینه ای نداریم، بلکه همراه با آنچه که به ما می کند، برویم.

با این حال، یک توضیح جایگزین وجود دارد که سوالات شگفت انگیز درباره اینکه چگونه شرکت ها ممکن است برای مشاهده نقض امنیت و حریم خصوصی در آینده ظاهر شوند وجود دارد: آیا رسوایی ها به جای شرکت های آسیب دیده امروز به آنها کمک می کنند؟

نگاهی به نمونه ای از نقص 2015 نامطلوب اشلی مدیسون. برخلاف یک حساب کاربری فیس بوک یا توییتر، به عنوان یک عضو اشلی مدیسون کشف شد، می تواند عواقب شدید، از جمله تحقیر عمومی، از دست دادن شغل، طلاق و خرابکاری مالی را بر عهده بگیرد.

با این حال، به جای اینکه متقاعد شود که اشلی مدیسون با اطلاعات صمیمی خود اطمینان نداشته باشد، این شرکت ظاهرا از یک رنسانس چشمگیر لذت برده است و از زمان نقض شدن، تعداد زیادی رشد را منتشر کرده است. توجه داشته باشید خاص، این شرکت ویژگی های موفقیت خود را پوشش رسانه ای جهانی شدید آن در دوران پس از نقض، که آن را به وضعیت نام خانواده پرتاب شده است.

در مورد فیس بوک، تقریبا ده سال پیش، این شرکت در وضعیت مشابهی قرار داشت و در برابر تغییرات حریم خصوصی غیرقابل تصور، با فراخوانیهای گسترده برای کاربران، قوانین جدید، دعوی قضایی و اعتراضات مواجه شد و شرکت مجبور شد معکوس شود دوره. هیچ کدام از این ها گذشت و با گذراندن دوره و عمدتا نادیده گرفتن اعتراض جهانی، این شرکت توانست کاملا انتظارات اجتماعی را در اطراف حریم خصوصی بازنشانی کند.

نگاهی به این لحظه حادثه، توجه فزاینده جهانی فیس بوک در این دوره، با پوشش رسانه های بی پایان، بیانیه های سیاست گذاران و بحث های اجتماعی، به طور فزاینده ای از فیس بوک به عنوان پلت فرم رسانه های غالب اجتماعی محکم شده است.

علاوه بر این، با ایستادن در میان تمام این خشم، این شرکت یک سابقه ایجاد کرد که، بر خلاف شرکت های عادی شرکت آمریکایی، اعتراض عمومی نمی تواند موضع خود را در مورد مسائل خصوصی یا امنیتی تغییر دهد.

فقدان هرگونه انفجار توده ای از سایت و رشد انفجاری آن در این دوره، موجب برانگیابی منتقدان و تدریس هر دو شرکت و عموم مردم شد. هنگامی که فشار به حرکت درآمد، عموم مردم را به بحث های امنیتی و حفظ حریم خصوصی می انداخت.

این دوره در تاریخ فیس بوک و امروز هم قابل توجه است. در هر دو مورد، شرکت ناآرامی های عمومی، تهدیدات سیاست گذاران و پوشش رسانه ای شدید منفی رسانه ها را از بین برد. با این حال، همه این توجه ها در واقع به این شرکت سود می برد و منجر به رشد انفجاری می شود.

توانایی فیس بوک یک بار دیگر برای راندن آخرین موج اعتراض عمومی، تقریبا کاملا ناخوشایند، نشان می دهد که در دوران مدرن ما کمپانی ها مایل به انجام این کار هستند، در حالی که در واقع حمایت از کلمات خود را با اقدامات انجام می دهند.

برای همه مردم فریاد می زند که حریم خصوصی و اقدامات امنیتی فیس بوک کاملا غیرقابل قبول است، هیچ کس پلتفرم را ترک نمی کند. در حقیقت، تمام توجهاتی که به پلتفرم کشیده شده است، در واقع سرعت بخشیدن به رشد آن را افزایش می دهد.

با قرار دادن این همه با هم، توانایی فیس بوک و تعداد روزافزون شرکت های وب برای زنده ماندن رسوایی های حریم خصوصی و امنیت آنها با نتایج کمی، نشان می دهد ممکن است ما نیاز به پیش بینی معمولی که این رسوایی ها برای شرکت ها بد است، تجدید نظر کنیم.

در نهایت، ما باید از این احتمال که رسوایی های امنیتی و رسوایی در واقع تحولات مثبت در جهان امروز است که سلطه شرکت های سیمان و منجر به موج رشد انفجاری در پیامدهای آنها می شود مقابله می کنند.

همانطور که می شنویم، چنین چیزی به عنوان مطبوعات بد وجود دارد.

 

٪ item item_read_more_button ٪٪