“دست نخورده” آمریکا: قدرت ساکت سیستم کاست

ما نمی توانیم وقایع کنونی یا تقریباً هر نقطه عطف در تاریخ آمریکا را کاملاً درک کنیم ، بدون اینکه به هرم انسانی که همه ما رمزگذاری شده است ، بپردازیم: سیستم کاست. توسط ایزابل ویلکرسون در زمستان سال 1959 ، پس از رهبری مونتگومری…

٪٪ مورد_read_more_button ٪٪