براساس این گزارش ، گروه بازی در طول سال 2020 در صنعت رشد است ، اما 2021 سخت تر خواهد بود

برای صنعت Match Group Inc ، سال 2020 چندان بد نیست – اگرچه 2021 چالش هایی را مطرح می کند. طبق گزارش جدید محقق EMarketer ، کاربران برنامه دوستیابی امسال با 18 درصد افزایش در ایالات متحده به بیش از 26 میلیون خواهند رسید. این بعد از یک gai…

است

٪٪ مورد_read_more_button ٪٪