آیا فیس بوک به خاطر اندازه آن یا از آنجا که ما در حفظ حریم خصوصی و امنیت به سر می بریم؟

آرم فیس بوک. (JOEL SAGET / خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ)

گتی

بازتاب درگیری های بریده بریده از آخرین نقص امنیتی فیس بوک از کاربران خواستار گذرواژه های ایمیل خود را به صورت صحیح برداشتن لیست های تماس خود را بدون اجازه آنها به لغو ارائه یک تاریخ خاص که توسط آن ممکن است حذف آن “ناخواسته” جمع آوری داده ها، ارزش آیا می توان گفت که آیا این داستان در مورد هر شرکت دیگری بوده است، آیا هنوز در کسب و کار است؟

همانطور که فیس بوک در سال گذشته یک غرق بی وقفه از حریم خصوصی و رسوایی های مربوط به امنیت را تحمل کرده است، تنها ثابت بودن فقدان عواقب برای این شرکت بوده است.

تا به امروز هیچ جریمه ای عظیم، هیچ قانون مهمی درمورد مشکلات جدید و مهمتر از آن، هیچ گونه انحراف از کاربران و تبلیغ کنندگان آن رنج نرسیده است.

در حقیقت، این شرکت در واقع همه ی رسوایی ها، سودهای سود و رشد جدید را تعیین کرده است.

آیا یک کمپانی کوچک با چنین نقصهای جدی امنیتی، امنیتی و حریم خصوصی کاربران خود مواجه است؟

شاید بیشترین سوال موجود در فیس بوک ناشی از عواقب در طول سال گذشته این است که آیا از آسیب فرار کرده است، زیرا به اندازه کافی بزرگ و ذاتی زندگی مدرن است که ما نمیتوانیم بدون آن زندگی کنیم یا اینکه ما به عنوان یک جامعه به حفظ حریم خصوصیمان بی اعتناست نقض هایی که ما دیگر به امنیت، امنیت و حریم خصوصی دیجیتال توجه نمی کنیم.

فیس بوک به عنوان بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل شده است؛ تقریبا غیرممکن است که جهان بدون آن تصور شود.

دولت های ما از طریق صفحات خود طرح های پیشنهادی و قوانین جدید را پی می گیرند و از آن برای گوش دادن به اجزای تشکیل دهنده خود استفاده می کنند. به طور فزاینده ای در انتخابات تصمیم گرفته می شود که کدام یک از استراتژی های رسانه ای اجتماعی بهتر برای استفاده از قدرت ارتباطی آن است.

رسانه های رسانه ای در فیس بوک به ترافیک در سایت های خود متکی هستند، در حالی که کسب و کار به طور فزاینده ای از آن برای برقراری ارتباط استفاده می کند، وبسایت های یکبار پویا خود را به مقبره های استاتیک تبدیل می کند.

آیا می توان فیس بوک در حال حاضر بسیار قدرتمند است که ما جرات نمی گذاریم؟

همانطور که شرکت ما دوست دارد از نفرت بگذرد، اما نمیتواند بدون آن زندگی کند، ارتباط فاحشی فیس بوک با دو میلیارد کاربرش روز به روز بدتر می شود، زیرا شرکت به طور فزاینده ای متوجه است که کاربران آن فقط به هیچ وجه مجبور نیستند هر گونه آسیبی را که میخواهند به آنها برساند، بپذیرند.

به طور متناوب، آیا می توان آن را امروز که ما به سادگی به بی احترامی به حریم خصوصی و نقض های امنیتی امروز، که ما به سادگی دیگر مراقبت نیست؟

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک راه اندازی کوچکی از چند صد هزار کاربر به خواستار کلمه عبور ایمیل کاربران و جمع آوری جمعی و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی خود شد؟

آیا این راه اندازی به رسوایی ناشی از آن ادامه خواهد داد یا آیا کاربران آن نقص در رقبا خواهند بود؟

پاسخ افسردگی این است که در سال 2019 کاملا تصور می شود که یک هواپیما راه اندازی مانند یک رسوایی بدون از بین بردن هر یک از مشتریانش.

در واقع، “اثر شبکه” به این معنی است که هنگامی که یک سایت به تعدادی از کاربران دسترسی پیدا کند، حرکت سختی به نظر می رسد، به خصوص به دلیل اینکه سایت ها به محدودیت هایی که قبلا مانند مای اسپیس اجازه می دادند سقوط کنند، حرکت می کند.

حتی نخستین شبکه اجتماعی اختیاری، اشلی مدیسون، به طور کامل از نقض فوری 2015 خود، از رشد چشمگیر در سالهای پس از آن، کاملا بهبود یافته است. در حقیقت، این شرکت خاطرنشان می کند که تمام پوشش های رسانه ای از نقض آن، در حقیقت یک مزیت بزرگ برای رشد کسب و کار خود است.

با قرار دادن این در کنار هم، فیس بوک برای عواقب ناشی از نقض آن، فقط دو فرصت ناراحت کننده را به وجود می آورد: یا این که شرکت به اندازه کافی کنترل شده است یا دیگران عموما به امنیت آنلاین یا حریم خصوصی خود اهمیت نمی دهند.

همه شواهد به دومی اشاره دارد.

در نهایت، این واقعیت که دیگر شبکه های اجتماعی که نقض ها را تجربه کرده اند نیز موفق به رشد قابل ملاحظه ای در نقاط پس از آن شده اند به همان نتیجه غم انگیز: ما واقعا به امنیت آنلاین، امنیت و حفظ حریم خصوصی ما بیشتر اهمیتی نمی دهد.

“>

آرم فیس بوک. (JOEL SAGET / خبرگزاری فرانسه / گتی ایماژ)

گتی

بازتاب درگیری های بریده بریده از آخرین نقص امنیتی فیس بوک از کاربران خواستار گذرواژه های ایمیل خود را به صورت صحیح برداشتن لیست های تماس خود را بدون اجازه آنها به لغو ارائه یک تاریخ خاص که توسط آن ممکن است حذف آن “ناخواسته” جمع آوری داده ها، ارزش آیا می توان گفت که آیا این داستان در مورد هر شرکت دیگری بوده است، آیا هنوز در کسب و کار است؟

همانطور که فیس بوک در سال گذشته یک غرق بی وقفه از حریم خصوصی و رسوایی های مربوط به امنیت را تحمل کرده است، تنها ثابت بودن فقدان عواقب برای این شرکت بوده است.

تا به امروز هیچ جریمه ای عظیم، هیچ قانون مهمی درمورد مشکلات جدید و مهمتر از آن، هیچ گونه انحراف از کاربران و تبلیغ کنندگان آن رنج نرسیده است.

در حقیقت، این شرکت در واقع همه ی رسوایی ها، سودهای سود و رشد جدید را تعیین کرده است.

آیا یک کمپانی کوچک با چنین نقصهای جدی امنیتی، امنیتی و حریم خصوصی کاربران خود مواجه است؟

شاید بیشترین سوال موجود در فیس بوک ناشی از عواقب در طول سال گذشته این است که آیا از آسیب فرار کرده است، زیرا به اندازه کافی بزرگ و ذاتی زندگی مدرن است که ما نمیتوانیم بدون آن زندگی کنیم یا اینکه ما به عنوان یک جامعه به حفظ حریم خصوصیمان بی اعتناست نقض هایی که ما دیگر به امنیت، امنیت و حریم خصوصی دیجیتال توجه نمی کنیم.

فیس بوک به عنوان بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل شده است؛ تقریبا غیرممکن است که جهان بدون آن تصور شود.

دولت های ما از طریق صفحات خود طرح های پیشنهادی و قوانین جدید را پی می گیرند و از آن برای گوش دادن به اجزای تشکیل دهنده خود استفاده می کنند. به طور فزاینده ای در انتخابات تصمیم گرفته می شود که کدام یک از استراتژی های رسانه ای اجتماعی بهتر برای استفاده از قدرت ارتباطی آن است.

رسانه های رسانه ای در فیس بوک به ترافیک در سایت های خود متکی هستند، در حالی که کسب و کار به طور فزاینده ای از آن برای برقراری ارتباط استفاده می کند، وبسایت های یکبار پویا خود را به مقبره های استاتیک تبدیل می کند.

آیا می توان فیس بوک در حال حاضر بسیار قدرتمند است که ما جرات نمی گذاریم؟

همانطور که شرکت ما دوست دارد از نفرت بگذرد، اما نمیتواند بدون آن زندگی کند، ارتباط فاحشی فیس بوک با دو میلیارد کاربرش روز به روز بدتر می شود، زیرا شرکت به طور فزاینده ای متوجه است که کاربران آن فقط به هیچ وجه مجبور نیستند هر گونه آسیبی را که میخواهند به آنها برساند، بپذیرند.

به طور متناوب، آیا می توان آن را امروز که ما به سادگی به بی احترامی به حریم خصوصی و نقض های امنیتی امروز، که ما به سادگی دیگر مراقبت نیست؟

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک راه اندازی کوچکی از چند صد هزار کاربر به خواستار کلمه عبور ایمیل کاربران و جمع آوری جمعی و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی خود شد؟

آیا این راه اندازی به رسوایی ناشی از آن ادامه خواهد داد یا آیا کاربران آن نقص در رقبا خواهند بود؟

پاسخ افسردگی این است که در سال 2019 کاملا تصور می شود که یک هواپیما راه اندازی مانند یک رسوایی بدون از بین بردن هر یک از مشتریانش.

در واقع، “اثر شبکه” به این معنی است که هنگامی که یک سایت به تعدادی از کاربران دسترسی پیدا کند، حرکت سختی به نظر می رسد، به خصوص به دلیل اینکه سایت ها به محدودیت هایی که قبلا مانند مای اسپیس اجازه می دادند سقوط کنند، حرکت می کند.

حتی نخستین شبکه اجتماعی اختیاری، اشلی مدیسون، به طور کامل از نقض فوری 2015 خود، از رشد چشمگیر در سالهای پس از آن، کاملا بهبود یافته است. در حقیقت، این شرکت خاطرنشان می کند که تمام پوشش های رسانه ای از نقض آن، در حقیقت یک مزیت بزرگ برای رشد کسب و کار خود است.

با قرار دادن این در کنار هم، فیس بوک برای عواقب ناشی از نقض آن، فقط دو فرصت ناراحت کننده را به وجود می آورد: یا این که شرکت به اندازه کافی کنترل شده است یا دیگران عموما به امنیت آنلاین یا حریم خصوصی خود اهمیت نمی دهند.

همه شواهد به دومی اشاره دارد.

در نهایت، این واقعیت که دیگر شبکه های اجتماعی که نقض ها را تجربه کرده اند نیز موفق به رشد قابل ملاحظه ای در نقاط پس از آن شده اند به همان نتیجه غم انگیز: ما واقعا به امنیت آنلاین، امنیت و حفظ حریم خصوصی ما بیشتر اهمیتی نمی دهد.

 

٪ item item_read_more_button ٪٪